Tag en pædagogisk assistent uddannelse som EUD - erhvervsuddannelse. 

På Pædagogisk assistentuddannelse som EUD - erhvervsuddannelse - skal du ansættes af en kommune. Og have gennemført grundforløb 2 (PAU) på en SOSU-skole.

Ønsker du at læse til pædagogisk assistent på EUD, skal du starte med at tage PAU grundforløb 2 på en SOSU-skole.

Hovedforløbet på pædagogisk assistentuddannelsen tager 2 år og 1½ måned.

Undervisningen er normalt fra kl. 8.15 - 14.00. Herefter er der studietid fra kl. 14.00 - 15.00, hvor I, for det meste, vil kunne nå at færdiggøre jeres forberedelser og studiegruppearbejde.

Adgangskrav

Du skal have bestået PAU Grundforløb 2, og have en elevplads for at kunne starte på uddannelsen.

Du skal have forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveau.

Ordblindhed med mere

Der er gode muligheder for at få hjælp ved dysleksi (ordblindhed) og fx overbliksudfordringer grundet diagnose. Støtten er gratis og uddannelsen søger om hjælp sammen med dig. For at du kan modtage studiestøtte er det vigtigt, at du kan dokumentere dine behov.

Se mere om specialpædagogisk støtte - SPS

Økonomi

Uddannelsen er gratis.

Elevløn som afhænger af om du er under eller over 18 år, samt om du har ret til voksen elevløn. Kontakt evt. FOA. 

Du skal medbringe din egen pc på uddannelsen.

Læs mere om økonomi på PAU-uddannelsen