Tag en pædagogisk assistent på kort tid

Du kan læse til pædagogisk assistent på 42 uger plus ferie. Og de arbejdsgiver har gode muligheder for refusion af lønnen. 

Hvis du vælger at læse PAU på kort tid, kan du være færdiguddannet efter 42 uger plus din ferie. Uddannelsen er et fuldtidsstudie, hvor du læser på uddannelse i samtlige 42 uger.

Din arbejdsgiver har gode muligheder for lønrefusion.

Undervisningen er normalt fra kl. 8.15 - 14.00. Herefter er der studietid fra kl. 14.00 - 15.00, hvor I for det meste vil kunne nå at færdiggøre jeres forberedelser og studiegruppearbejde.

Adgangskrav

Du skal være fyldt 25 år, når uddannelsen starter. Du skal have 2 års relevant erhvervserfaring (opnået inden for de seneste 4 år).

Du skal have forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveau.

Ordblindhed med mere

Der er gode muligheder for at få hjælp ved dysleksi (ordblindhed) og fx overbliksudfordringer grundet diagnose. Støtten er gratis og uddannelsen søger om hjælp sammen med dig. For at du kan modtage studiestøtte, er det vigtigt, at du kan dokumentere dine behov.

Se mere om specialpædagogisk støtte - SPS

Økonomi

Uddannelsen er gratis.

Arbejdsgiver kan søge om AUB-lønrefusion ved Virk.dk, samt ved enten den Kommunale kompetencefond eller den Regionale kompetencefond. Her kan også søges om refusion for bøger og transport.

VIA vejleder gerne med processen.

Du skal medbringe din egen pc på uddannelsen.

Læs mere om økonomi på PAU-uddannelsen