Psykomotorikuddannelsens historie

Historien bag faget psykomotorik

Faget psykomotorik og afspændingspædagogik opstod i 1940’erne ud fra et ønske om at finde nuancerede måder at arbejde med sammenhængen mellem krop, personlighed og samfund.

Fagets oprindelige inspiration kom dels fra skuespilleres og balletdanseres arbejde med krop, bevægelse og afspænding. Dels fra psykoanalysen, psykiatrien og fra fysiurgi og neurologi.

Psykomotorikuddannelsens historie

Uddannelsen til psykomotorisk terapeut startede i 1943 som en 3-årig uddannelse til afspændingspædagog, udbudt fra private uddannelsesinstitutioner. I 1986 blev den godkendt som privat udbudt, SU-berettiget mellemlang videregående uddannelse.

Siden 2002 er Afspændingspædagoguddannelsen udbudt som en offentlig 3½-årig mellemlang videregående uddannelse, der giver dig titlen professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik.

I april 2010 fik vi nyt navn, så uddannelsen nu hedder VIA Psykomotorikuddannelsen. Den nye fagtitel er psykomotorisk terapeut. I 2016 blev bachelortitlen ændret til professionsbachelor psykomotorik i forbindelse med ny studieordning for alle sundhedsuddannelserne i Danmark.

Internationalt hedder titlen psychomotor therapist og siden 1986 har der været et omfattende internationalt samarbejde. 

Historien om uddannelsen i Randers

Psykomotorikuddannelsen i Randers blev etableret i 1986 med Ruth Ryborg som den første rektor. I august 2002 blev uddannelsen i Randers sammenlagt med Jysk Center for Videregående Uddannelse (JCVU) , der i 2008 blev til VIA University College efter endnu en fusion.

I sommeren 2011 flyttede VIA Psykomotorikuddannelsen sammen med VIA Sygeplejerskeuddannelsen og VIA Pædagoguddannelsen i det nybyggede Campus Randers i centrum af byen og i 2018 kom Læreruddannelsen også til Campus.

Uddannelsen er siden 1986 vokset fra et optag på 24 studerende pr. år til et optag på nu 49 studerende. Der er ca. 3 gange så mange ansøgere, som der kan optages. Uddannelsen modtager årligt 2-6 internationale studerende, som deltager i undervisningen, ligesom 8-12 studerende fra Randers hvert år rejser ud. Psykomotorikuddannelsen har gennem tæt samarbejde med 5 internationale universiteter årlige internationale sommerskoler i psykomotorik.

Læs artikel om fagets historie (pdf)