Optagelse med en individuel konkret vurdering

Hvis du ikke opfylder de fastsatte adgangskrav til socialrådgiveruddannelsen, kan du søge om at blive optaget med en individuel konkret vurdering

Hvis du søger om at blive optaget med en individuel konkret vurdering, vurderer vi, om du har kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene til uddannelsen.

Søg ind igennem kvote 2

Du skal søge i kvote 2 på Optagelse.dk senest d. 15. marts kl. 12.00 og angive, at du ingen adgangsgivende eksamen har. Derudover skal du markere i feltet ”Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse”.

Dokumentér dine erfaringer, og lav en motivationsbeskrivelse

For at vi kan vurdere, om du har kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene, er det vigtigt, at du er meget omhyggelig med at dokumentere alle relevante erfaringer. Både ved at skrive det på ansøgningen på Optagelse.dk og uploade dokumentation for erfaringerne, under fanen "bilag", på Optagelse.dk

Derudover skal du lave en motivationsbeskrivelse, som du skal uploade på Optagelse.dk.

Hvad er en motivationsbeskrivelse?

En motivationsbeskrivelse er en beskrivelse af, hvordan du mener, at dine kompetencer kan sidestilles med de formelle adgangskrav, samt din interesse og motivation for at søge en bestemt uddannelse.

Du skal lave en personlig redegørelse rettet præcis mod socialrådgiveruddannelsen, hvor du har mulighed for at fortælle os, hvorfor det lige netop er socialrådgiveruddannelsen, du ønsker at søge ind på. Det er altså ikke en standardansøgning eller en oplistning af alt det, du har foretaget dig (det er IKKE et CV).

Hjælp til at komme i gang

Når du skal i gang med at skrive din motivationsbeskrivelse, kan du tage udgangspunkt i nedenstående spørgsmål:

  • Hvorfor vil du gerne læse den valgte uddannelse? 
  • Hvad kender du til uddannelsen og hvor har du din viden fra?
  • Hvor har du din interesse fra, og hvad fascinerer dig ved professionen?
  • Hvilke kompetencer har du med dig, som er relevante ift. uddannelsen?
  • Hvilke aktiviteter har givet dig disse kompetencer, og hvorfor er netop disse kompetencer særligt relevante?
  • Hvordan har du gjort en indsats for at blive en god studerende til netop denne uddannelse?
  • Hvordan mener du, at dine kompetencer kan sidestilles med de formelle adgangskrav?
  • Hvilke overvejelser har du gjort dig om dig selv som færdiguddannet inden for professionen?