Praktiksamarbejde med socialrådgiveruddannelsen i VIA

Er du praktiksted - eller vil du gerne være det? Så hent informationer om samarbejdet med socialrådgiveruddannelserne i Aarhus her.

Denne side er målrettet socialrådgiveruddannelsens potentielle praktiksteder indenfor staten, regionen og det private område. 

I forhold til kommunale område har socialrådgiveruddannelsen indgået aftaler om praktikpladser i de enkelte kommuner. 

Nuværende praktiksteder henvises til praktikportalen. 

Socialrådgiveruddannelsens praktikområde omfatter de østlige kommuner i Region Midtjylland:

 • Favrskov
 • Hedensted
 • Horsens
 • Norddjurs
 • Odder
 • Randers
 • Silkeborg
 • Skanderborg
 • Syddjurs
 • Viborg
 • Aarhus

Socialrådgiveruddannelsens praktikforløb er placeret på 4. semester og udgør 30 ECTS.

Praktikken er ulønnet og foregår på en praktikinstitution, som godkendes af socialrådgiveruddannelsen i forhold til, at den studerende kan arbejde med de læringsmål, der gør sig gældende for praktiksemestret.

Hvis du skulle have interesse i at modtage en studerende i praktik fra socialrådgiveruddannelsen, er du meget velkommen til at kontakte os:

Praktikkoordinator
Ulla Ravn
E: ur@via.dk
T: +45 87 55 33 53

Som praktikvejleder for vores studerende vil du blive inviteret til undervisnings- og temadage i forhold til at udfylde rollen som praktikvejleder.

Herunder finder du en beskrivelse af praktikforløbet på socialrådgiveruddannelsen og eksempler på aktiviteter/opgaver, samt en skabelon i forhold til at blive godkendt som praktikplads for socialrådgiveruddannelsen.

Dokumenter til download: