Se modulerne på socialrådgiveruddannelsen

De obligatoriske moduler og valgmodulerne er med til at danne skabelonen for din uddannelse til socialrådgiver.

Modulerne på socialrådgiveruddannelsen er med til at danne skabelonen for din uddannelse.

Oversigt over modulerne

Socialrådgiveruddannelsen består af følgende moduler:

Første studieår

1. semester:

 • 1: Sociale problemer og socialt arbejdes praksis
 • 2: Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis

2. semester:

 • 3: Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet
 • 4: Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap

Andet studieår

3. semester:

 • 5: Socialt arbejde med udsatte børn og unge, og børn og unge med handicap. Samt deres familier.
 • 6: Socialt arbejdes organisering og praksis

4. semester:

 • 7: Praktik

Tredje studieår

5. semester:

 • 8: Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng
 • 9: Valgmodul

6. semester:

 • 10: Socialt arbejde - kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling
 • 11: Valgmodul

Fjerde studieår

7. semester:

 • 12: Socialt arbejde - videnbasering og udvikling
 • 13: Bachelorprojekt

Valgmoduler

I Aarhus og Holstebro:

 • A: Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier
 • B: Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet
 • C: Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap

I Holstebro:

 • D: Socialt arbejde - kommunikation, konflikthåndtering og den svære samtale

I Aarhus:

 • F: Diversitet
 • G: Social work in Context of Disaster

Se studieordningerne