Ernæring & Sundhed

Interesserer du dig for sundhed, ernæring, fødevarer, forebyggelse og kommunikation?

Så er ernæring og sundheds-
uddannelsen et spændende valg med en bred vifte af muligheder for job og videreuddannelse.

Fakta om uddannelsen

Type: Professionsbachelor

Varighed: 3,5 år

Studieby: Aarhus 

Studiestart: September

Praktik: 17-22 uger - afhængigt af studieretning 

Studieretninger

 • Sundhedsfremme og diætetik
  Toning: Sundhedsfremme og forebyggelse
  Toning: Klinisk diætetik

 • Fødevarer og ledelse

Er du i tvivl om, hvad du skal læse? Få hjælp til dit studievalg

Hent inspiration her

Om uddannelsen i ernæring og sundhed

 • Adgangskrav og optagelse

  For at blive optaget på ernæring og sundhedsuddannelsen skal du opfylde bestemte adgangskrav.

  For at blive optaget skal du udover en adgangsgivende eksamen (gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse) have engelsk og kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau samt enten biologi, matematik eller samfundsfag på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau. 

  Ernæring og Sundhedsuddannelsen har ikke betinget optag. Det betyder, at fagene senest skal være bestået og dokumenteret den 5. juli, kl. 12.00.

  Du kan søge ind gennem kvote 1 eller kvote 2. Vi optager 65 procent studerende fra kvote 1 og 35 procent studerende fra kvote 2

  Kvote 1

  I kvote 1 vurderes din ansøgning alene på baggrund af karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen.

  Læs om optagelseskrav, hvis du søger gennem kvote 1

  Kvote 2

  I kvote 2 bedømmes din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer i en konkret individuel vurdering.

  På uddannelsen har vi bl.a. fokus på:

  • Erhvervserfaring
  • Udlandsophold
  • Højskoleophold
  • Frivilligt arbejde 

  Ansøgningsfrister:

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 22. marts kl. 12.00

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Ernæring og Sundhedsuddannelsen på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen: 
  Professionsbachelor, ernæring og sundhed
  KOT-nummer: 45210

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere. 

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

  Reglerne beskriver:

  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  Sundhedsfremme, kostvejledning eller ledelse.
  På ernæring og sundhedsuddannelsen kan du specialisere dig inden for det område, du brænder for.

  Basisdelen er ens for alle studerende og varer ét år. Den giver dig en grundlæggende viden om uddannelsens kerneområder. 

  Obligatoriske fag på basisdelen af uddannelsen, fx:

  • Ernæring
  • Biokemi
  • Fysiologi
  • Folkesundhed
  • Fødevareteknologi
  • Psykologi og pædagogik

  Læs semesterbeskrivelser af basisdelen

  Efter basisdelen kan du vælge mellem to studieretninger, der varer 2,5 år:

  1. Studieretningen Sundhedsfremme og diætetik

  a) Toning: Sundhedsfremme og forebyggelse

  Vi arbejder med sundhed og forebyggelse blandt raske personer og deres udfordringer i forhold til mad.

  Du kommer også til at arbejde med samspillet mellem fysisk aktivitet og ernæring for både almindelige og professionelle idrætsudøvere.

  Du lærer at give vejledning og undervise i/formidle kost og ernæring. Desuden får du kompetencer til at planlægge og gennemføre projekter med bl.a. sundhedsfremme og forebyggelse som omdrejningspunkt.

  b) Toning: Klinisk diætetik (bemærk, der er kun plads til 20 studerende pr. årgang)

  Vi har fokus på diætbehandling af syge mennesker. Som klinisk diætist uddanner du dig til at give vejledning om rigtig ernæring ved sygdom.

  Det gælder både livsstilssygdomme som overvægt og hjerte-karsygdomme, men også for eksempel mave-tarm-sygdomme og nyresygdomme.

  Du vil også modtage undervisning i at vejlede syge, der spiser for lidt. En klinisk diætist arbejder for eksempel på hospitaler eller i sin egen diætklinik.

  2. Studieretningen Fødevarer og ledelse

  På denne studieretning arbejder vi med ledelse, innovation og udvikling inden for fødevarer, sundhed og service i et teknologisk og brugerorienteret perspektiv.

  Du opnår kompetencer inden for management, projektledelse, kvalitetsudvikling, fødevarelovgivning samt viden om at udvikle sunde fødevarevarer.

  Læs semesterbeskrivelser af studieretningerne

  På studieretningerne får du uddybet fagene på basisdelen og fordyber dig i de specifikke fag samt valgfagene. Praktik udgør i alt 17-22 uger og afhænger af studieretning. 

  Det sidste semester er afsat til bachelorprojektet, som er den afsluttende eksamen for alle studerende uafhængigt af studieretning.

  Talentforløb til dig, der vil gøre en ekstra indsats

  VIA tilbyder desuden talentinitiativer til studerende, der har lyst og evne til at yde en særlig indsats, og som er motiverede for at arbejde dybere med faglige emner i innovative eller forskningsmæssige sammenhænge. Formålet er at understøtte særligt talentfulde og motiverede studerende til at deltage i studieaktiviteter, der rækker ud over det obligatoriske. 

  Kontakt os for yderligere oplysninger. 

  Se tal og faktuelle oplysninger om ernæring og sundhedsuddannelsen

   

 • Hverdagen på studiet

  Som studerende på ernæring og sundhedsuddannelsen bliver du del af et fagligt fællesskab på dit hold. Og med studerende fra VIAs andre sundhedsuddannelser på Campus Aarhus N.

  Ernæring og Sundhedsuddannelsen er en forholdsvis lille uddannelse, hvor vi hvert år optager i alt 69 studerende, der fordeles på to hold. Det betyder, at du kommer til at kende dine medstuderende og undervisere rigtig godt.

  Undervisningen foregår primært som holdundervisning, men nogle fag indeholder også forelæsninger i et auditorium for hele din årgang.

  Du får undervisning, der veksler mellem teori og praksis. Det betyder, at du lærer de teoretiske begreber og metoder ved at få dem koblet sammen med praktiske eksempler, opgaver, projekter og cases.

  Du kommer til at arbejde meget i grupper med både store og små opgaver. I starten af uddannelsen bliver der dannet studiegrupper med 4-6 studerende i hver gruppe. 

  Særligt for nye studerende

  På Ernæring og Sundhedsuddannelsen har vi fokus på både din faglige og sociale trivsel. Derfor laver vi et fælles introforløb for alle nye studerende.

  I forbindelse med studiestart spiser og hygger vi sammen, og du bliver en del af et socialt fællesskab, hvor du lærer dine medstuderende godt at kende. Du får også en introduktion til faciliteterne på Campus Aarhus N og til Aarhus som studieby.

  En gruppe studerende fra de ældre årgange på uddannelsen er udpeget som tutorer. De kan give gode råd til en smidig studiestart og hjælpe dig med at falde til i dit nye liv som studerende på Ernæring og Sundhedsuddannelsen. 

  Forventninger til dig

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats af dig på cirka 40 timer om ugen.

  Du skal selv tjekke dit skema regelmæssigt, da undervisningen ikke er placeret samme dag og tidspunkt hver uge. 

  Som udgangspunkt har du gennemsnitligt mellem 15 og 20 undervisningstimer fordelt på en uge. Nogle uger har du enkelte undervisningsfrie dage, som du bruger på selvstudium, gruppearbejde, projektarbejde eller andre studieaktiviteter.

  Se eksempel på ugeskema fra to forskellige uger på 1. semester

  Virksomhedsbesøg

  I løbet af uddannelsen kommer du på virksomhedsbesøg både ude af huset og ”in house”. Her møder du færdiguddannede professionsbachelorer i ernæring og sundhed, der fortæller om deres arbejdsliv og karriereveje. Og du har mulighed for at stille spørgsmål til dem.

  Besøgene er en enestående mulighed for at få indblik i de mangfoldige jobmuligheder, du har som færdiguddannet. 

  Talentforløb til dig, der vil gøre en ekstra indsats 

  VIA tilbyder desuden talentinitiativer til studerende, der har lyst og evne til at yde en særlig indsats, og som er motiverede for at arbejde dybere med faglige emner i innovative eller forskningsmæssige sammenhænge. 

  Campus Aarhus N

  Du kommer til at have din hverdag på Campus Aarhus N under størstedelen af din uddannelse i ernæring og sundhed. 

  Her får du et studieliv på en moderne campus med 2.750 danske og internationale studerende og i alt 7 sundhedsfaglige uddannelser. 

  Læs mere og se fotos fra Campus Aarhus N 

 • Praktik

  Når du er optaget på uddannelsen, garanterer vi for dine praktikpladser. Men du er selv med til at finde dem.

  I løbet af studietiden kommer du i praktik tre gange. Praktikken udgør i alt 17-22 uger og afhænger af den studieretning, du vælger. Det er i praktikperioderne, at du som studerende får mulighed for at afprøve og udfordre nogle af de kompetencer, du har tilegnet dig i de teoretiske fag på uddannelsen.

  Vi garanterer for dine praktikpladser, men du er selv med til finde dem. 

  Du kan fx komme i praktik hos:

  • Kommunernes sundhedscentre
  • Idrætshøjskoler/livsstilshøjskoler
  • Karolines Køkken
  • AgroTech
  • Tulip
  • Hospitaler
  • Fødevareministeriet
  • Forskningspraktik på universiteter, professionshøjskoler og i egen virksomhed.
  Uanset praktiksted garanterer vi for, at du får en vejleder, der kan hjælpe og give dig sparring i hele praktikperioden. 

  Praktik i udlandet

  Du har desuden mulighed for at tage din praktik i andre lande, hvis du selv etablerer kontakt. Vi står gerne til rådighed for hjælp og vejledning.

  Tidligere studerende har været i praktik på fx :

  • Sundhedsprojekt for kvinder i Filippinerne
  • Hospitaler i Norge
  • Forskningscenter i Australien
  • Skoler i Indonesien
 • Job og karriere

  Når du er færdiguddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed kan du for eksempel søge job som ernæringskonsulent,underviser, produktudvikler eller starte egen virksomhed.

  VIA Ernæring & Sundhedsuddannelsen giver dig adgang til en bred vifte af forskellige jobfunktioner i det offentlige og private erhvervsliv.

  Tidligere studerende har bl.a. fået job som:

  • Praktisk vejleder i Aarhus Kommunes Socialforvaltning
  • Aktivitetsmedarbejder i Horsens Sundhedscenter
  • Sundheds/ernæringskonsulent i Randers Kommune
  • Klinisk diætist på hospitaler
  • Kvalitetskoordinator på Sygehus Lillebælt
  • Menuplanlægger ved Forsvaret
  • Underviser på Egmont Højskolen
  • Egen virksomhed, fx indenfor kostvejledning og træning

  Læs mere om de mange jobmuligheder som professionsbachelor i ernæring og sundhed

  Efter- og videreuddannelse

  Som professionsbachelor i ernæring og sundhed har du mange muligheder for at videreuddanne dig på diplom-, master- eller kandidatniveau.

  Du kan søge optagelse på kandidatuddannelserne i fx:

  • Human Nutrition, Københavns Universitet
  • Food Innovation and Health, Københavns Universitet
  • Idræt og Sundhed, Syddansk Universitet
  • Public Health, Aalborg Universitet
  • Integrated Food Studies, Aalborg Universitet
  • Læring og forandringsprocesser, Aalborg Universitet

  Når du har minimum to års erhvervserfaring, kan du vælge at efteruddanne dig gennem en diplomuddannelse, så du får nye kompetencer og opdateret viden. En diplomuddannelse tager du typisk sideløbende med dit arbejde, fx en diplomuddannelse i ledelse.

 • Internationale muligheder

  Australien, Thailand eller England. På ernæring & sundhedsuddannelsen har du chancen for at komme på udveksling eller i praktik i udlandet.

  Ernæring og sundhedsuddannelsen har samarbejdsaftaler med en række universiteter i udlandet.

  Vi kan derfor tilbyde dig at tage på udvekslingsophold, i fx:

  • Australien
  • Tyskland
  • Sverige
  • Holland
  • Spanien
  • Norge

  Du er også selv velkommen til at planlægge et semester på et andet universitet i udlandet. Du kan tidligst tage på udvekslingsophold på tredje semester. 

  Praktik i udlandet

  På uddannelsen har du desuden mulighed for at tage til udlandet i praktik, hvis du selv etablerer kontakt. Vi står naturligvis gerne til rådighed for hjælp og vejledning.

  Tidligere studerende har været i praktik på fx :

  • Sundhedsprojekt for kvinder i Filippinerne
  • Hospitaler i Norge
  • Forskningscenter i Australien
  • Skoler i Indonesien

  Læs mere om mulighederne for at rejse ud under studiet på gribverden.dk

   

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil besøge os på ernæring og sundhedsuddannelsen.

  Har du spørgsmål om uddannelsen og optagelse
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Ernæring & Sundhedsuddannelsen
  Campus Aarhus N
  Hedeager 2
  DK-8200 Aarhus N

  E: es@via.dk


Har du flere spørgsmål?

Campus Horsens

Kom på besøg

Besøg os, og hør om VIAs uddannelser, når vi har Åbent Hus, Studiepraktik og StudieInfo.

Sådan søger du ind

Få svar på alle dine spørgsmål om ansøgning og optagelse på VIA University College. 

Kontakt studievejleder

Se kontaktoplysninger på studievejlederne på ernæring og sundhedsuddannelsen.
Er du i tvivl om dit studievalg?

Er du i tvivl om dit studievalg?

Find guides og gode råd, når du søger efter den rigtige uddannelse for dig.