VIA Ernæring & Sundhedsuddannelsen

Vil du prøve uddannelsen af?

VIA Ernæring & Sundhedsuddannelsen

Professionsbachelor

Interesserer du dig for sundhed, ernæring, fødevarer, forebyggelse og kommunikation? Så er ernæring og sundhedsuddannelsen et spændende valg med en bred vifte af muligheder for job og videreuddannelse.

Om uddannelsen i ernæring & sundhed

 • Fakta

  Titel: Professionsbachelor i ernæring og sundhed

  Varighed: 3,5 år

  Studiestart: September

  Uddannelsesby: Aarhus

  Praktiksteder: Private og offentlige virksomheder. Fx Kræftens Bekæmpelse, sundhedscentre, Arla og Meyers Madhus. Du har også mulighed for at komme i praktik i udlandet, fx Thailand.

  Undervisningssprog: Dansk

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.

  Studieordning: Se studieordningen

  Se bekendtgørelse for uddannelsen

  Se studieaktivitetsmodel

  Se karakterer og statistikker for VIAs uddannelser

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på uddannelsen skal du udover en adgangsgivende eksamen have engelsk og kemi på C-niveau. Og enten biologi, matematik eller samfundsfag på C-niveau.

  Du kan søge ind på ernæring og sundhedsuddannelsen gennem kvote 1 eller kvote 2. Vi optager 65 procent studerende fra kvote 1 og 35 procent studerende fra kvote 2. 

  Kvote 1

  I kvote 1 vurderes din ansøgning alene på baggrund af karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen.

  Læs om optagelseskrav, hvis du søger gennem kvote 1

  Kvote 2

  I kvote 2 bedømmes din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer i en konkret individuel vurdering.

  På uddannelsen har vi bl.a. fokus på:

  • Erhvervserfaring
  • Udlandsophold
  • Højskoleophold
  • Frivilligt arbejde

  Betinget optag er ikke muligt

  Adgangskravene skal være opfyldt inden 5. juli, også hvis du søger i kvote 2. Hvis vi ikke modtager dokumentation herfor, inden d. 5. juli kl. 12.00, får du afslag om optagelse.

  Ansøgningsfrister:

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Ernæring og Sundhedsuddannelsen på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen: 
  Professionsbachelor, ernæring og sundhed
  KOT-nummer: 45210

  Ansøgere med udenlandsk eksamen

  Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen er ansøgningsfristen 15. marts kl. 12.00. Bemærk at du skal udfylde og vedhæfte denne verification form til din ansøgning. 

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

  Reglerne beskriver:

  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  Sundhedsfremme, kostvejledning eller ledelse.
  På ernæring og sundhedsuddannelsen kan du specialisere dig inden for det område, du brænder for.

  Basisdelen er ens for alle studerende og varer ét år. Den giver dig en grundlæggende viden om uddannelsens kerneområder. 

  Obligatoriske fag på basisdelen af uddannelsen, fx:

  • Ernæring
  • Biokemi
  • Fysiologi
  • Folkesundhed
  • Fødevareteknologi
  • Psykologi og pædagogik

  Læs semesterbeskrivelser af basisdelen

  Efter basisdelen kan du vælge mellem to studieretninger, der varer 2,5 år:

  1. Studieretningen Sundhedsfremme og diætetik

  a) Toning: Sundhedsfremme og forebyggelse

  Vi arbejder med sundhed og forebyggelse blandt raske personer og deres udfordringer i forhold til mad.

  Du kommer også til at arbejde med samspillet mellem fysisk aktivitet og ernæring for både almindelige og professionelle idrætsudøvere.

  Du lærer at give vejledning og undervise i/formidle kost og ernæring. Desuden får du kompetencer til at planlægge og gennemføre projekter med bl.a. sundhedsfremme og forebyggelse som omdrejningspunkt.

  b) Toning: Klinisk diætetik (bemærk, der er kun plads til 20 studerende pr. årgang)

  Vi har fokus på diætbehandling af syge mennesker. Som klinisk diætist uddanner du dig til at give vejledning om rigtig ernæring ved sygdom.

  Det gælder både livsstilssygdomme som overvægt og hjerte-karsygdomme, men også for eksempel mave-tarm-sygdomme og nyresygdomme.

  Du vil også modtage undervisning i at vejlede syge, der spiser for lidt. En klinisk diætist arbejder for eksempel på hospitaler eller i sin egen diætklinik.

  2. Studieretningen Fødevarer og ledelse

  På denne studieretning arbejder vi med ledelse, innovation og udvikling inden for fødevarer, sundhed og service i et teknologisk og brugerorienteret perspektiv.

  Du opnår kompetencer inden for management, projektledelse, kvalitetsudvikling, fødevarelovgivning samt viden om at udvikle sunde fødevarevarer.

  Læs semesterbeskrivelser af studieretningerne

  På studieretningerne får du uddybet fagene på basisdelen og fordyber dig i de specifikke fag samt valgfagene. Praktik udgør i alt 17-22 uger og afhænger af studieretning. 

  Det sidste semester er afsat til bachelorprojektet, som er den afsluttende eksamen for alle studerende uafhængigt af studieretning.

  Talentforløb til dig, der vil gøre en ekstra indsats

  VIA tilbyder desuden talentinitiativer til studerende, der har lyst og evne til at yde en særlig indsats, og som er motiverede for at arbejde dybere med faglige emner i innovative eller forskningsmæssige sammenhænge. Formålet er at understøtte særligt talentfulde og motiverede studerende til at deltage i studieaktiviteter, der rækker ud over det obligatoriske. 

  Kontakt os for yderligere oplysninger. 

 • Praktik

  Når du er optaget på uddannelsen garanterer vi for dine praktikpladser. Men du er selv med til at finde dem.

  I løbet af ernæring og sundhedsuddannelsen kommer du i praktik tre gange. Praktikken udgør i alt 17-22 uger og afhænger af den studieretning, du vælger. Vi garanterer for dine praktikpladser, men du er selv med til finde dem. 

  Du kan fx komme i praktik hos idrætshøjskoler, Vestas, sundhedscentre, Meyers Madhus, AgroTech, hospitaler, Fødevareministeriet, forskningspraktik på universiteter og i egen virksomhed.

  Uanset praktiksted garanterer vi for, at du får en vejleder, der kan hjælpe og give dig faglig sparring i hele praktikperioden. 

  Praktik i udlandet

  På uddannelsen har du mulighed for at tage til udlandet i praktik.

  Vi har samarbejdsaftaler med en række hospitaler, skoler og forskningsenheden på Mahidol University i Thailand.

  Du har desuden mulighed for at tage din praktik i andre lande, hvis du selv etablerer kontakt. Vi står naturligvis gerne til rådighed for hjælp og vejledning.

  Tidligere studerende har været i praktik på fx :

  • Sundhedsprojekt for kvinder i Filippinerne
  • Hospitaler i Norge
  • Forskningscenter i Australien
  • Skoler i Indonesien
 • Job og karriere

  Når du er færdiguddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed kan du for eksempel søge job som ernæringskonsulent,
  underviser, produktudvikler eller starte egen virksomhed.

  VIA Ernæring & Sundhedsuddannelsen giver dig adgang til en bred vifte af forskellige jobfunktioner i det offentlige og private erhvervsliv.

  Tidligere studerende har bl.a. fået job som:

  • Praktisk vejleder i Aarhus Kommunes Socialforvaltning
  • Aktivitetsmedarbejder i Horsens Sundhedscenter
  • Klinisk diætist på hospitaler
  • Kvalitetskoordinator på Sygehus Lillebælt
  • Menuplanlægger ved Forsvaret
  • Underviser på Egmont Højskolen
  • Selvstændig iværksætter, fx KoekkenNinjaerne.dk

  Læs mere om de mange jobmuligheder som professionsbachelor i ernæring og sundhed

  Efter- og videreuddannelse

  Som professionsbachelor i ernæring og sundhed har du mange muligheder for at videreuddanne dig på diplom-, master- eller kandidatniveau.

  Du kan søge optagelse på kandidatuddannelserne i fx:

  • Human Nutrition, Københavns Universitet
  • Food Innovation and Health, Københavns Universitet
  • Idræt og Sundhed, Syddansk Universitet
  • Public Health, Aalborg Universitet
  • Integrated Food Studies, Aalborg Universitet
  • Læring og forandringsprocesser, Aalborg Universitet

  Når du har minimum to års erhvervserfaring, kan du vælge at efteruddanne dig gennem en diplomuddannelse, så du får nye kompetencer og opdateret viden. En diplomuddannelse tager du typisk sideløbende med dit arbejde, fx en diplomuddannelse i ledelse.

 • Internationale muligheder

  Australien, Thailand eller England. På ernæring & sundhedsuddannelsen har du chancen for at komme på udveksling eller i praktik i udlandet.

  Ernæring og sundhedsuddannelsen har samarbejdsaftaler med en række universiteter i udlandet.

  Vi kan derfor tilbyde dig at tage på udvekslingsophold, i fx:

  • Australien
  • Tyskland
  • Sverige
  • Holland
  • Spanien
  • Norge

  Du er også selv velkommen til at planlægge et semester på et andet universitet i udlandet. Du kan tidligst tage på udvekslingsophold på tredje semester. 

  Praktik i udlandet

  På uddannelsen har du desuden mulighed for at tage til udlandet i praktik, hvis du selv etablerer kontakt. Vi står naturligvis gerne til rådighed for hjælp og vejledning.

  Tidligere studerende har været i praktik på fx :

  • Sundhedsprojekt for kvinder i Filippinerne
  • Hospitaler i Norge
  • Forskningscenter i Australien
  • Skoler i Indonesien

  Læs mere om mulighederne for at rejse ud under studiet på gribverden.dk

   

 • Studieliv

  På ernæring og sundhedsuddannelsen får du adgang til moderne studiefaciliteter og et eksperimenterende køkken. Og du kan deltage i bl.a. fredagscafé, sportsarrangementer og fester på tværs af uddannelser.

  Ernæring og sundhedsuddannelsen deler adresse med seks andre sundhedsuddannelser på Campus Aarhus N, hvilket giver optimale muligheder for samarbejde på tværs af uddannelser.

  På uddannelsen har vi moderne studiefaciliteter og råder blandt andet over et ”gastronomisk værksted”.

  Det kalder vi vores eksperimenterende køkken, hvor du som studerende får indblik i forarbejdning og tilberedning af mad samt forståelse for de fysiske og kemiske processer, der finder sted i madlavning.

  Læs mere om Campus Aarhus N

  Fredagscafé og sportsarrangementer

  På Campus Aarhus N er der en stor kantine, der er placeret centralt i huset og fungerer som fælles mødested.

  Gode råvarer og glæden ved at lave mad af høj kvalitet er nogle af ingredienserne. Kantinen tilbyder sund, enkel og gennemskuelig mad med udgangspunkt i de gældende kostråd tilsat et strejf af innovation.

  Den fælles studenterfestforening arrangerer forskellige sociale aktiviteter. Blandt andet fredagscafé, sportsarrangementer og fester, hvor du vil møde andre studerende på tværs af årgange, hold og uddannelser.

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil besøge os på ernæring og sundhedsuddannelsen.

  Har du spørgsmål om uddannelsen og optagelse
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Ernæring & Sundhedsuddannelsen
  Campus Aarhus N
  Hedeager 2
  DK-8200 Aarhus N

  E: es@via.dk


#VIAes

Se billeder fra Instagram

Vil du vide mere?

På billedet ses 25 årige Anne Louise Kolstrup

Chokoladefabrik søgte produktionsansvarlig på VIA

Den økologiske chokoladefabrik Woodshade Organics ansætter centrale medarbejdere direkte fra VIA
gulerødder

Sådan spiser du bæredygtigt

Ny hjemmeside sætter fokus på dilemmaerne i forhold til at træffe sunde, bæredygtige valg, når det handler om mad. 

Studerende smager på is

Smagen af et spændende samarbejde

Katrine og Rikke fra VIAs uddannelse i Ernæring og Sundhed har i samarbejde med Arla udviklet en ny is, der er rig på proteiner og fedt