Fagområder på sygeplejerskeuddannelsen

Sygepleje, sundhedsvidenskab, naturvidenskab, humanvidenskab og samfundsvidenskab er de fem fagområder, du vil blive introduceret til.

Sygepleje

Faget omfatter både teoretisk og praktisk (klinisk) undervisning.

Du bliver klædt på til at kunne udføre, lede, formidle og udvikle sygepleje, der er både sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende og lindrende.

I undervisningen inddrager vi sygeplejefagets teorier, begreber og metoder. Desuden kigger vi på begreber og metoder fra andre fag, som kan hjælpe dig til at forstå de særlige udfordringer, du kommer til at arbejde med som sygeplejerske.

Faget giver dig indsigt i menneskers forskellighed. Uanset om det drejer sig om værdier, opfattelser eller reaktioner i forbindelse med sundhed, sygdom og sygepleje.

Det er afgørende, at du både tager udgangspunkt i patientens opfattelse af sin livssituation og en sygeplejefaglig vurdering for at kunne udføre en professionel omsorg.

Fx kan det handle om, at en kvinde får sukkersyge. I første omgang skal du som sygeplejerske give hende insulinen, men hurtigt skal patienten lære at stikke sig selv. Du skal her vurdere, hvornår det rette tidspunkt er kommet, bl.a. ud fra patientens reaktion på at have fået en kronisk sygdom.

Sundhedsvidenskab

De sundhedsvidenskabelige fag medvirker til, at du som studerende bliver i stand til at observere, vurdere og dokumentere dine patienternes sundhedstilstand, sundhedsrisici, sygdomssymptomer og resultater af behandling.

De enkelte fag giver dig kompetencerne til at bruge din viden om sundhedsvidenskabens teori og metode.

Centrale fag under sundhedsvidenskab

 • Folkesundhedsvidenskab
 • Sygdomslære
 • Ergonomi
 • Ernæringslære
 • Farmakologi
 • Forskningsmetodologi
 • Sundhedsteknologi

I forhold til ovenstående eksempel med kvinden, der har fået sukkersyge, skal du som sygeplejerske have viden om sygdommen. Fx hvilke symptomer der er på kort sigt, og hvilke følger der kan opstå på lang sigt, så de kan forebygges. Du skal også have viden om insulinen og dens virkning.

Naturvidenskab

De naturvidenskabelige fag giver dig kompetencer til at forklare den menneskelige organismes opbygning og funktion.

Fagene skal udvikle din evne til at forstå naturvidenskabelig teori og metode til tolkning af kroppen. Og vurdering af måleresultater og subjektive og objektive reaktioner.

Centrale fag i naturvidenskab

 • Anatomi og fysiologi
 • Mikrobiologi

I eksemplet med kvinden, der har fået sukkersyge, er det vigtigt, at du som sygeplejerske ved noget om bugspytkirtlens opbygning og funktion, da det er her insulinen produceres. Du skal også have viden om, hvordan insulin indvirker på cellernes sukkeroptagelse.

Humanvidenskab

De humanistiske fag udvikler din teoretiske og praktiske viden om menneskets værdier, kultur og livsanskuelser. Dermed forbedrer du din evne at udøve en professionel omsorg.

Fagene skal også udvikle dine kundskaber i psykologiske forholds indflydelse på menneskets adfærd og reaktioner. Det betyder, at du bliver bedre i stand til at vurdere betydningen af samspillet mellem patient og sygeplejerske.

Fagene giver dig teoretisk viden om, og metodiske færdigheder i, kommunikation og pædagogik. Det er forudsætninger for et godt samarbejde og god kommunikation med patienter, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere.

Centrale fag i humanvidenskab

 • Psykologi
 • Etik og religion
 • Kommunikation
 • Pædagogik

I ovenstående eksempel med kvinden, der lige har fået konstateret sukkersyge, skal du som sygeplejerske undervise hende i sygdommen og dens symptomer. Herunder også sammenhængen mellem kost, motion og insulin. Nogle patienter skal du samtidig arbejde med at motivere til at følge forskrifterne for kost og motion.

Samfundsvidenskab

Gode kundskaber inden for de samfundsvidenskabelige fag har stor betydning for at kunne forstå og udøve sygepleje i alle samfundsgrupper.

Fagene udvikler dine teoretiske og praktiske kundskaber. Det er vigtigt, at du som sygeplejerske forstår, at menneskers sociale og kulturelle baggrund har betydning for den enkeltes ressourcer i forbindelse med både sundhed og sygdom.

Fagene fører til indsigt i social- og sundhedsvæsenets opbygning, funktion og udvikling. Og så giver de viden om lov- og regelgrundlag for det sygeplejefaglige virksomhedsområde.

 • Centrale fag i samfundsvidenskab
 • Sociologi og antropologi
 • Organisation og ledelse

I ovenstående eksempel med dig som sygeplejerske, har en anden af dine sukkersygepatienter fået et sår på foden. Han bor langt væk, men slipper for at køre til hospitalet, fordi hjemmesygeplejersken sender billeder direkte til hospitalet. Her kan du i samarbejde med andre sundhedsprofessionelle eksperter vurdere om behandlingen hjælper.