Merit på sygeplejerskeuddannelsen

Hvis du har bestået relevante fag på andre uddannelser, eller er uddannet social- og sundhedsassistent, skal du søge om merit på sygeplejerskeuddannelsen. Der er mulighed for at få merit, uanset hvilken studieby du vælger.

Hvis du har gennemført og bestået fag på andre videregående uddannelser, der har relevans for sygeplejerskeuddannelsen, skal du søge om merit. Det kan være beståede semestre på fx medicin, molekylærbiologi eller fysioterapeutuddannelsen.

Husk at vedlægge dokumentation i din ansøgning.  Vi vurderer, om du kan få merit, efter du er blevet optaget. Men inden studiestart.

Hvis du er uddannet social- og sundhedsassistent 

Hvis du er uddannet social- og sundhedsassistent og har arbejdet som social- og sundhedsassistent i 1 år på fuld tid eller 1½ år på 30 timer ugentligt, skal du søge merit.

Vi vurderer din ansøgning individuelt, og du får maximalt nedsat din studietid med et halvt år.

Vi vurderer først tildeling af merit, når du er blevet optaget – og inden studiestart.

Det særligt tilrettelagte forløb

Hvis du ud over social- og sundhedsassistent-uddannelsen har en hel eller dele af en anden videregående uddannelse, fx på diplomniveau, skal du søge merit. 

Vi vurderer din ansøgning individuelt, og du kan maximalt få nedsat din studietid med ét år. Nedsættelsen tages fra både den teoretiske og den praktiske del af uddannelsen.

Dette forløb for social- og sundhedsassistenter med ét års merit udbydes ved sygeplejerskeuddannelsen i Viborg og planlægges med fast tilknytning til ét hold.

Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00 gennem kvote 2.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om merit, er du velkommen til at kontakte en studievejleder:
Studievejledere på sygeplejerskeuddannelsen