Mød Nanna Hornbek

Stilling: Sygeplejerske på Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers

Sygeplejerske Nanna Hornbek

 

Mit job

Jeg kan godt lide at arbejde med patienter i den akutte fase, hvor det handler om at yde hurtig hjælp på rigtig højt niveau. Og uforudsigeligheden i hverdagen på skadestuen og i akutmodtagelsen passer godt til mit temperament.

Jeg holder af mit job, selvom det til tider er rigtig hårdt, og ansvaret er stort. Men det er spændende at arbejde med forskellige patientgrupper, og du spiller en vigtig rolle som sygeplejerske, fordi du er den første, patienten møder i behandlingen.

De patienter, der kommer til skadestuen, er fx traumepatienter, der har været ude for en trafikulykke og  ældre patienter, der har brækket et lårben eller har hoftebrud. Vores opgave er blandt andet at måle blodtryk, puls og temperatur samt overvåge patientens respirationsfrekvens (vejrtrækning).

Der er også en del psykiatriske patienter, der ender i akutmodtagelsen, fordi de er akut selvmordstruede.

Nogle patienter er voldelige både verbalt og fysisk, hvilket kan føles meget utrygt. Derfor går vi altid rundt med en telefon, hvor der er en alarmknap, så vi hurtigt kan tilkalde hjælp fra portører og andre kolleger, hvis vi føler os truet.

De voldsomme episoder er ikke dagligdag, men de er en del af de arbejdsvilkår, der er i enhver akutmodtagelse. Fx har jeg oplevet, at en psykiatrisk patient i afmagt smadrede en glasflaske ned i gulvet. 

Vi bliver altid tilbudt en debriefing med en leder eller psykolog, når vi har oplevet en voldsom episode med en patient, og jeg har haft stor glæde af at få snakket oplevelsen igennem. Det er vigtigt, at man ikke er bange for at gå på arbejde. Hvis den dag kommer for mig, skal jeg finde mig et andet sted at arbejde. 

Vi er en blandet flok af meget rutinerede sygeplejersker og forholdsvis nyuddannede som jeg selv. Det giver en god dynamik. Og jeg har stor glæde af at trække på de erfaringer, de garvede sygeplejersker har, når jeg står i en ny og ukendt situation.

Fx stod jeg en dag med en ung pige, der havde forsøgt at begå selvmord med en overdosis af smertestillende piller. Her fik jeg hjælp af en erfaren kollega, der hjalp med få blandet et drop med modgift og overvåge, at forgiftningstallet faldt, som det skulle. 

På sigt kan jeg godt tænke sig at arbejde på fx neonatalafsnittet (for tidligt fødte børn), Børneafdelingen eller Kræftafdelingen. Jobmulighederne er mange som sygeplejerske. Det er fedt!

Noget af det jeg holder meget af ved mit arbejde, er det kollegiale fællesskab og sammenhold, der er på afdelingen. Nanna Hornbek

Mine råd

  • Tag en snak med dig selv, inden du søger ind. Er du klar til at passe syge mennesker – er du minded for det?

  • Prøv dine drømme om fremtidige jobs af i dine praktikker i løbet af uddannelsen. Find ud af, om dine forestillinger og drømme holder.

  • Tag det negative billede, der nogle gange bliver tegnet af sundhedsvæsenet i medierne, med et gran salt. Læg det negative væk, og få dine egne erfaringer. 

Mød flere studerende og færdiguddannede