Semesterbeskrivelser

Sygeplejerskeuddannelsen består af syv semestre. 

1. semester: Observation og vurdering af sundhedsudfordringer

Temaet retter sig mod at observere, identificere, analysere og vurdere patienter/borgeres sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge inden for sygeplejerskens virksomhedsområde. 

Fokus er at opnå viden om og færdigheder i at systematisere viden, planlægge, udføre og vurdere, sygeplejeinterventioner i samspil med patienter/borgere. 

Praktik: 1 uge

2. semester: Beslutningstagning i komplekse behandlingsforløb

Temaet retter sig mod klinisk beslutningstagen inden for sygeplejerskens virksomhedsområde i samspil med patienten/borgeren og pårørende på baggrund af praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden. 

Fokus er at opnå viden om og færdigheder i at opstille mål, intervenere, evaluere og justere interventioner i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb. 

Praktik: 10 uger 

3. semester: Klinisk lederskab i patientforløb

Temaet retter sig mod patient-/borgerforløb på tværs af sundhedsvæsenets professioner, institutioner og sektorer. 

Fokus er at opnå viden om og færdigheder i klinisk lederskab af pleje og behandling i patient-/borgerforløb, relateret til den enkeltes livssituation med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge. 

Praktik: 8 uger

4. semester: Situationsbestemt kommunikation

Temaet retter sig mod situationsbestemt kommunikation, vejledning og undervisning i samspil med patienter/borgere og pårørende i professionsfaglig og tværprofessionel praksis. 

Fokus er at opnå viden om individuelle, sociale og kulturelle forholds indflydelse på patienter/borgeres oplevelser og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

Praktik: 8 uger

5. semester: Akut, kritisk og kompleks sygepleje

Temaet retter sig mod akut, kritisk og kompleks sygepleje og undersøgende virksomhed.

Fokus er at opnå viden og færdigheder til at håndtere patientforløb samt arbejde refleksivt undersøgende med anvendelse af relevante metoder inden for kvalitets-, innovations-, udviklings-og/eller forskningsarbejde i bearbejdning af kliniske sygeplejefaglige problemstillinger.

Praktik: 2,5 uger 

6. semester: Selvstændig sygeplejevirksomhed

Temaet retter sig mod selvstændige sygdomsvirksomhed.

Fokus er at opnå viden, færdigheder og kompetence til at udføre, formidle, lede og udvikle sygepleje til den enkelte og grupper af patienter/borgere under hensyntagen til disses hele livssituation, sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge.

Praktik: 20 uger

7. semester: Innovations- og forskningsarbejde

Temaet retter sig mod kvalitets-, innovations-, udviklings-og/eller forskningsarbejde.

Fokus er på at opnå viden, færdigheder og kompetence til at udføre og reflekterer over et kvalitets-, innovations-, udviklings-og/eller forskningsarbejde med afsæt i en klinisk sygeplejefaglig problemstilling. 

Praktik: Ingen praktik