Udveksling på sygeplejerskeuddannelsen

Har du har lyst til at opleve verden, samtidig med at du uddanner dig? så har du gode muligheder som sygeplejestuderende, hvor du kan komme til Australien.

Om udveksling

 • Som sygeplejestuderende har du mulighed for at komme ud og opleve verden og samtidig se din egen danske uddannelse fra et andet perspektiv. Du kan fx komme til Melbourne.

  Et udvekslingsophold kan være en stor oplevelse fagligt og personligt. Men før du kan blive indstillet til et udvekslingsophold, skal du som minimum opfylde følgende krav:

  • Have gennemført 1. år af din uddannelse
  • Have gennemført og bestået alle normerede studiekrav (prøver, eksaminer, obligatoriske opgaver etc.) forud for udvekslingsperioden
  • Have søgt vejledning om udveksling og talt med den lokale internationale vejleder/koordinator på din uddannelse
  • Have sproglige forudsætninger for at gennemføre det studieophold, du søger
  • Være en god repræsentant for din uddannelse og dit land.

  Herudover vil det være en god idé at stille dig selv følgende spørgsmål:

  • Er jeg omstillingsparat og åben overfor nye og fremmedartede indtryk, og kan jeg hurtigt tilpasse mig en anden kultur og virkelighed? 
  • Er jeg parat til at indgå i samarbejdsrelationer med folk fra andre kulturer og udvise tolerance og respekt for deres faglighed og kompetencer, selvom de måske afviger fra min egen?
  • Kan jeg arbejde selvstændigt og struktureret, og er jeg fleksibel i min tilgang til opgaverne?
  • Kan jeg planlægge og gennemføre et studieforløb i fremmede og uvante omgivelser, og hvad kan jeg selv gøre, hvis mine forventninger ikke svarer til virkeligheden

  Enkelte uddannelsessteder har specifikke krav til f.eks. sprogkundskaber eller lignende.

 • Før opholdet skal du blandt andet tjekke:

  • Økonomi
  • Vaccinationer
  • Visum
  • Forsikringer
  • Bolig
  • Uniform
  • Evalueringsdokumenter

  Informationsmøder

  Inden du tager på udvekslingsophold i Australien, er der mange ting at tænke på. Derfor inviterer vi dig til forberedelsesdag om udvekslingen. 

 • Reglerne for hvordan du skal søge visum er forskellige alt efter, hvor du søger hen på udveksling. Men søg i god tid og gerne med det samme, når du har fået bekræftelse på at du er optaget.

  Visum til Melbourne

  Hvis du søger udveksling til Melbourne, kan du først søge om visum, når du er optaget på Deakin University. 

 • Som forberedelse til dit udvekslingsophold bør du lave et realistisk budget, så du kan undgå alt for store økonomiske overraskelser. Få overblik over, hvad du kan forvente af udgifter til fx:

  • Rejseudgifter
  • Husleje i dit værtsland
  • Eventuel husleje herhjemme
  • Leveomkostninger
  • Forsikringer
  • Eventuelle nødvendige vaccinationer og lignende.

  Desuden bør du lave et overslag over, hvad du forventer at skulle bruge til lommepenge. I dit budget skal der gerne være mulighed for, at du kan deltage i sociale og kulturelle aktiviteter i dit værtsland.

  Læs om dine muligheder for at tage SU med på udveksling

  Endelig kan du undersøge dine muligheder for at søge stipendier og legater.

 • Efter dit udvekslingsophold er der nogle ting du skal opfylde.

  • Du skal bl.a. testes for MRSA inden du fortsætter din kliniske undervisning.
  • Du skal aflevere et rejsebrev (skrevet på engelsk) og en evaluering.
 • Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål omkring udveksling.

  Se kontaktoplysninger