Forberedelseskurser til indvandrere, flygtninge og andre udlændinge

VIA tilbyder et 1-årigt forberedelseskursus, der forbereder indvandrere, flygtninge og andre udlændinge på at søge ind på en professionsbacheloruddannelse. Vi tilbyder de såkaldte FIF-kurser på en række af VIAs campusser i Region Midtjylland.

Type og varighed

Forberedelseskursus, 1 år

Undervisningssprog

Dansk

Studieby

Holstebro, Randers, Viborg og Aarhus

Ansøgningsfrist

1. juni

Praktik

1 praktikperiode

Ansøgningsfrist

Du kan søge ind på FIF fra den 1. marts til den 1. juni. Kontakt os, hvis du vil høre mere om uddannelsen.

Kontakt

Vil du søge ind på et FIF-kursus, er du velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til kurserne. Herunder finder du kontaktpersoner fra de forskellige byer, hvor vi udbyder FIF-kurserne.

Holstebro

Koordinator Irene Salling Kristensen
E: isk@via.dk
T: +45 87 55 38 73

Vejleder Ann Elsebeth Jakobsen
E: aeja@via.dk
T: +45 87 55 14 67

Randers

Koordinator Anne Mette Axelsen
E: amax@via.dk
T: +45 87 55 35 83

Viborg

Koordinator Louise Krobak Jensen
E: lokj@via.dk
T: +45 87 55 37 15

Aarhus

Koordinator Gitte Siggaard
E: gsaa@via.dk
T: +45 87 55 34 48

Koordinator Ida Sara Ross Linde
E: iscl@via.dk

Om kurset

På kurset arbejder du med det danske sprog, dine studiekompetencer, det danske arbejdsmarked og arbejdspladskultur, dansk kultur og samfundsforhold samt kommunikation og samarbejde. På kurset er der både studiepraktik og professionspraktik. I studiepraktikken er du i praktik på en uddannelse på campus, hvor du får indblik i uddannelsens indhold, opbygning, studieformer og jobmuligheder. I professionspraktikken er du i praktik på en arbejdsplads, hvor du får viden og erfaring med dansk arbejdspladskultur og en professions arbejdsopgaver. Du modtager både faglig vejledning og studievejledning i løbet af kurset. I kurset indgår fire prøver. Prøverne i dansk sprog er på studieprøveniveau. 

Kurset er tværfagligt og retter sig mod de professionsbacheloruddannelser, der udbydes på det enkelte campus. Som en del af kurset bliver du præsenteret for de forskellige uddannelser. Kurset giver således forberedelse til et bredt udsnit af de danske professionsuddannelser.

  • Kurset er et fuldtidsstudium med mødepligt.

    Der anvendes studie- og arbejdsformer, der understøtter, at du udvikler kompetencer i forhold til læring, selvstændighed og samarbejde. Kurset veksler mellem forskellige studie- og arbejdsformer herunder holdundervisning, projektarbejde, arbejde i studiegrupper, vejledning, selvstudium og praktik. Derudover må du forvente en del hjemmearbejde.

    Hent studieordning (pdf)

  • Kurset er gratis, men du skal påregne udgifter til bøger og transport. Kurset kan være SU berettiget, men det kræver en individuel vurdering.

  • Du er med forberedelseskurset ikke automatisk sikret en plads på en professionsbacheloruddannelse. Du skal ansøge om optagelse via Kvote 2 og vurderes gennem optagelse på andet grundlag, hvori forberedelseskurset indgår.

Studerende

Mød de studerende

Mød studerende, der fortæller om at læse på FIF. Hvordan det er at læse FIF, og om deres drømme efter FIF. 
Mød flere studerende fra FIF
På FIF lærer jeg at arbejde med mennesker fra forskellige kulturer og baggrunde
Det bedste på FIF er, at jeg bliver udfordret med sproget på en akademisk måde.

Sådan søger du ind

Adgangskrav

  • Du skal have en udenlandsk gymnasial eksamen, som er sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen
  • Du skal have bestået Danskprøve 2 eller have tilsvarende dansk kvalifikationer, måske fra VUC.
  • Du skal kunne forstå, tale, læse og skrive dansk på et niveau, der gør det muligt at følge kurset. Dette vurderes ved en optagelsesprocedure, der danner grundlag for VIAs afgørelse om optagelse på kurset.

Optagelsesproceduren

Hvis du opfylder adgangskravene, skal du igennem en optagelsessamtale.

Samtalen gennemføres af repræsentanter fra kurset og tager udgangspunkt i en skriftlig præsentation.