Print

Åbent Projekt 2 - Ledelse og Optimering

Code

IP-OPL2

Version

2.0

Offered by

Produktionsingeniør

ECTS

5

Prerequisites

Forudsætningerne for optagelse på studiet.

Main purpose

Formålet med Åbent Projekt kurset er, at den studerende får mulighed for at fordybe sig i et eller flere specifikke faglige emneområder inden for en given projektramme som i dette kursus omfatter Ledelse og Optimering.
Emneområdet vælges i samarbejde med kursets vejleder og kan enten være et emneområde som tidligere på studiet blot er blevet introduceret eller et nyt emneområde som den studerende ikke er blevet introduceret til.

Knowledge

Det forventes at den studerende selvstændigt indsamler fagrelevant viden inden for Åbent Projekt rammen Ledelse og Optimering.
Den studerende opnår en øget forståelse for fagområdet som helhed samt udvikler en større og målrettet viden om det valgte emne/projekt fagområde. Herunder at kunne kortlægge og arbejde med de relevante teorier /modeller og deres relevans i forhold til emneområdet.

Skills

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, kan:
• Bearbejde teorien for det valgte emneområde i form af en projektrapport
• Verificer emneområdets relevans i industrien

Competences

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil have kompetence til at:

• Demonstrere hvordan emneområdet er relevant for industrien
• Vurdere emneområdets begrænsninger og muligheder i den nære fremtid

Topics

Teaching methods and study activities

 Faget inddeles i tre områder:
  1. Undervisning
  2. Cases & gæsteforelæsninger
  3. Åbent projekt

Der kan i det åbne projekt enten arbejdes individuelt eller i grupper. Undervisningsformen er styret af de studerende med vejledning fra kursets vejleder. 
De studerende skal vælge et emneområde, hvor der udarbejdes en projektrapport. De studerende kan lave en projektrapport separat eller i grupper. Størrelsen af en grupperapport skal afspejle antal studerende. 
Det forventes, at de studerende i høj grad selv finder relevant litteratur med mulighed for at sparre med vejleder. Kursets varighed er ca. 12 uger med skemalagte lektioner. Arbejdsbelastning for den studerende forventes at blive 138 timer i alt.

​De skemalagte lektioner vil være ca. 4 lektioner som omhandler et eller flere område indenfor ledelse og optimering og det samme gør sig gældende for de 1 – 2 cases. Der vil være gæsteforelæsninger med fokus på de før omtalte områder der lægges vægt på i modulet.

Resources

Ikke fastlagt da det er et åbent projekt

Evaluation

Examination

 Betingelser for at deltage i eksamen

Projektrapport afleveret inden deadline.

Eksamensform
15 min. præsentation af projektrapport. Efterfulgt at 15 min. individuel mundtlig eksamen uden forberedelse baseret på projektrapport.
Eksamen tæller 100 % i bedømmelsen
 Intern censor

Tilladte hjælpemidler
Alle

Reeksamen
Såfremt den studerende opnår karakteren 00 eller lavere, skal projektrapporten tilrettes efter anvisning fra eksaminator og der skal gennemføres en ny mundtlig re-eksamen. Der kan kun rettes i projektrapporten en gang, derefter er det en ny rapport.

 

Grading criteria

7-trins skala

Additional information

Responsible

Vibeke Mastrup

Valid from

01-08-2022 00:00:00

Course type

7. semester
Danske valgfag

Keywords