Print

Digitalisering 1

Code

MA-DIG1

Version

1.0

Offered by

Maskiningeniør

ECTS

5

Prerequisites

Adgangskrav til studiet

Main purpose

Kurset har til formål at udstyre de studerende med grundlæggende digitale kompetencer indenfor ingeniørvidenskab, og danner grundlag for DIG2.
Kurset er opdelt i to spor der giver de studerende en indføring i
- 3D CAD og digitale tvillinger
- Mikrokontrollere og automation

Knowledge

Den studerende opnår viden indenfor følgende områder:
- Anvendelse af brugerflader og forståelse for strukturen i et 3D CAD system
- Skitsering, bindinger og mål som grundlag for 3D features (operationer)
- Udførelse af geometriske features (operationer)
- Oprettelse af samlinger
- Oprettelse og redigering af 2D tegninger for parter og samlinger
- Anvendelse af CAD i Maker Space
- Genkendelse og identificering af datatyper
- Kendskab til dataopsamling med forskellige sensorer
- Brug af aktuatorer i automatiske processer
- Grundlæggende viden indenfor I/O samt  ADC og DAC

Skills

Den studerende opnår færdighed i at:
- Modellere 3D dele og samlinger i et 3D CAD system
- Samle og dokumentere dele på en 2D tegning
- Bruge digitale tvillinger med 3D printere og CNC maskiner
- Genkende og identificere datatyper
- Skrive, teste og dokumentere simple programmer til styring af en mikrokontroller
- Opsamle data
- Anvende sensorer og aktuatorer

Competences

Efter kurset vil den studerende være i stand til at:
- Anvende et 3D CAD-program
- Redegøre for dataflow og relatere dette til mikrokontroller baserede systemer
- Designe og implementere simple kredsløb med mikrokontrollere, sensorer og aktuatorer

Topics

Teaching methods and study activities

Kursets varighed er 12 uger med 4 lektioner pr. uge. Den samlede arbejdsbelastninger for den studerende er normeret til 138 timer.

Klasseundervisning som er kombineret med øvelsesopgaver i de forskellige vidensområder.

Den studerende forventes at forberede sig ved at læse den angivne litteratur og løse opgaver.

Resources

  • Jeremy Blum: Exploring Arduino – Tools and Techniques for Engineering Wizardry, 2. Edition
  • Autodesk Education hjemmeside
  • Noter fra underviser

Evaluation

Examination

Indstillingskriterier:
Obligatoriske opgaver skal godkendes af underviseren.

Prøveform:
Individuel skriftlig eksamen

- Varigheden er 2 timer
- Eksamen tæller 100 % af den endelige karakter
- Intern bedømmelse

Tilladte hjælpemidler:
Alle

Reeksamen
:
Som ordinær

Grading criteria

Karakter efter 7-trins-skala
 

Additional information

Responsible

Carsten Mejer Schmidt

Valid from

01-08-2021 00:00:00

Course type

Compulsory Course for Mechanical Engineering
1. semester

Keywords

3D CAD og 2D CAD tegninger, Digitale tvillinger,Datatyper, Mikrokontrollere, Sensorer og aktuatorer, ADC og DAC, Automation