Print

Engineering Internship (MA-)

Code

MA-INP1

Version

2.1

Offered by

Maskiningeniør

ECTS

30

Prerequisites

Main purpose

Praktikken har til formål at give de studerende en introduktion til at arbejde som ingeniør.

Knowledge

Den studerende skal:
• få viden om teori, metode og praksis inden for et erhverv eller et eller flere fagområder
• være i stand til at forstå og reflektere over teorier, metode og praksis
• være opmærksom på ikke-tekniske - samfundsmæssige, sundheds- og sikkerhedsmæssige, miljømæssige, økonomiske og industrielle - implikationer af ingeniørpraksis.

Skills

Den studerende skal:
• være i stand til at anvende metoderne og værktøjerne i et eller flere studieretninger og anvende færdigheder relateret til arbejde inden for området/studieretningerne eller erhvervet
• være i stand til at vurdere teoretiske og praktiske problemer og til at underbygge og udvælge relevante løsninger
• være i stand til at kommunikere faglige spørgsmål.

Competences

Den studerende skal:
• kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge
• være i stand til selvstændigt at deltage i professionelt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
• kunne identificere egne læringsbehov og organisere egen læring i forskellige læringsmiljøer
• fremme en ingeniørorienteret tilgang i de resterende semestre på bacheloruddannelsen
• udvikle personlige færdigheder, der kræves til den professionelle karriere som ingeniør
• danne grundlag for udvikling af personligt professionelt netværk

Topics

 

Teaching methods and study activities

Praktikken afvikles i løbet af ét semester. Omfanget er svarende til 30 ECTS eller 825 timers studenterarbejde. Praktikperioden er minimum 20 ugers arbejde på fuld tid. Selve praktikarbejdet udgør ca. 740 timer og afrapportering mv. af praktikforløbet til skolen ca. 85 timer.

Studieaktivitetsmodellen

KATEGORI 1 – Deltagelse af underviser og studerende: 5 timer/0,5%

 • Informationsmøder
 • Individuel vejledning

KATEGORI 2 – Deltagelse af studerende, igangsat af underviser: 75 timer/9%

 • Forberedelse af ansøgning og CV
 • Praktikplads søgning
 • Registrering i praktikportalen
 • Dokumentation under praktikforløbet
 • Deltagelse i workshop for kommende praktikanter

KATEGORI 3 – Deltagelse af studerende: 740 hours/90%

 • Praktik

KATEGORI 4 – Deltagelse af underviser og studerende, igangsat af studerende: 5 hours/0,5%

 • Individuel vejledning

Resources

 

Evaluation

 

Examination

Vurdering afgøres på baggrund af følgende elementer:

 • Opgaver i praktikken/læringsmål
 • Virksomhedspræsentation
 • Logbog
 • Opgaver/projekter
 • Endelig konklusion
 • Deltagelse i workshop for kommende praktikanter

Grading criteria

Bestået / Ikke bestået

Additional information

Anbefalet frist for indgåelse af praktikaftale:

Forår: 15. december
Efterår: 1. juli

Responsible

Helle Bloch

Valid from

03-08-2020 00:00:00

Course type

Compulsory Course for Mechanical Engineering
5. semester

Keywords

praktik, praktikant