Information til studerende om situationen med corona

Læs, hvordan du som studerende eller kommende studerende skal forholde dig til eksamener, på campus, undervisning og meget mere. 

Nyeste opdatering: 25.11.2020

Retningslinjer for studerende, der har været i kontakt med en smittet, er opdaterede

Se mere under punktet "Håndtering af coronasmitte"

Retningslinjer for udlandsrejser og efterfølgende adgang til VIA er opdaterede

Se mere under punktet "Udlandsophold og internationale studerende"

Håndtering af coronasmitte

 • De skærpede restriktioner for studerende, der bor eller er i praktik i Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt, Thisted, Brønderslev, Vesthimmerland eller Læsø kommuner, ophæves fra den 19. november. 

  Det betyder, at studerende, der bor eller er i praktik i en af de nordjyske kommuner, igen må møde fysisk ind på VIAs adresser og på praktiksteder. 

  Det er dog vigtigt, at du fortsat følger de anvisninger, du får fra din uddannelse. 

 • Hvis du er konstateret smittet med covid-19, er det vigtigt, at du straks kontakter din uddannelse og informerer dem om din sygdom.

  For at effektivisere smitteopsporing af covid-19 anbefaler VIA, at du installerer app'en ”Smitte|stop” på din telefon.

  Pas på dig selv og andre – begræns risiko for smitte!

  VIA opfordrer til, at du bliver testet, hvis du er det mindste i tvivl om, hvorvidt du er smittet. 

  Symptomer på covid-19

  Hvis du oplever symptomer på covid-19, er det vigtigt, at du bliver hjemme og bliver testet. Du kan bestille tid til test på www.coronaprover.dk

  Symptomerne på covid-19 er:

  • Feber
  • Tør hoste
  • Ondt i halsen
  • Hovedpine
  • Muskelsmerter
  • Vejrtrækningsbesvær

  Læs Sundhedsstyrelsens informationsmateriale til danskere, der har symptomer på covid-19.

  Hvis du er konstateret smittet med covid-19

  Hvis du er konstateret smittet, skal du straks kontakte din uddannelse og informere om, at du er smittet med covid-19

  Kontakt de personer, du har været i nær kontakt med, da der skal ske kontaktopsporing.

  Definitioner på nære kontakter er:

  • Personer du bor sammen med
  • Personer du har haft direkte fysisk kontakt (fx kram), eller som du kan have nyst eller hostet på.
  • Personer du har været sammen med inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale)
  • Personer du har været sammen med inden 2 meter i mere end 15 minutter i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:
   - Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb
   - Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse
   - Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluft-ning. 

  Ovenstående betyder, at personer, du fx har været til kortime, på fitnesshold, i et tæt lukket lokale eller i en bil med, er nære kontakter, hvis det er sket inden for 2 meter i mere end 15 minutter.

  Læs Sundhedsstyrelsens informationsmateriale omkring Smitteopsporing af nære kontakter for fyldestgørende info. 

  Kan du ikke komme i kontakt med din uddannelse?

  Se hvordan du kontakter VIA, hvis du er smittet og ikke kan komme i kontakt med din uddannelse. 

 • Hvis du har været i nær kontakt med en person, der er smittet med covid-19

  For at blive betragtet som en ”nær kontakt”, skal du have været sammen med den smittede fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt. Har den smittede ingen symptomer, gælder det fra 48 timer før, personen fik taget testen, og til syv dage efter.

  Du er nær kontakt, hvis du

  • Bor sammen med en smittet
  • Har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en smittet
  • Har været sammen med den smittede inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale)
  • Har været sammen med en smittet inden for 2 meter i mere end 15 minutter i en af nedenstående situationer:
   - Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb
   - Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse
   - Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning. 

  Ovenstående betyder, at du er nær kontakt, hvis du i mere end 15 min. har stået indenfor 2 meter af en smittet til fx en kortime, på et fitnesshold, i et tæt lukket lokale eller i en bil.

  Når du er ”nær kontakt” til en person der er testet positiv for covid-19, skal du

  • Blive hjemme og aflyse alle besøg
  • Så vidt muligt holde afstand til dem, du bor sammen med og undgå fysisk kontakt som f.eks. kys og kram. Det er især vigtigt at holde afstand til personer i særlig risiko
  • Være særlig omhyggelig med at overholde sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om god håndhygiejne og hosteetikette og have fokus på grundig og hyppig rengøring
  • Være særlig opmærksom på, om du udvikler symptomer på covid-19
  • Hurtigst muligt blive testet, også selv om du ikke har symptomer på covid-19. Du kan bestille tid til test på www.coronaprover.dk
  • Bor du sammen med en smittet, hvor eksponeringstidspunktet ikke kan fastsættes præcist, kan du læse mere om, hvordan du skal testes.
  • Hvis du testes negativ, kan du ophæve selvisolation. Men du skal fortsat være opmærksom på, om du udvikler symptomer

  Læs Sundhedsstyrelsens informationsmateriale omkring ”nær kontakt” til en smittet person

  Hvis der er en smittet på dit campus

  Er der en smittet på dit campus, bliver du kontaktet, hvis du har været tæt på vedkommende. Hvis du ikke hører noget, skyldes det, at det ikke er relevant for dig. 

  Test af andre kontakter til personer, der er smittet med covid-19

  Der kan være situationer, hvor du ikke kan betegnes som nær kontakt (se ovenstående kriterier), men hvor det alligevel anbefales, at du får foretaget en screeningstest.

  Det gælder fx, hvis du i længere tid har siddet til undervisning med en smittet person i undervisningslokalet, og/eller der er usikkerhed, om afstandskravet har været overholdt gennem hele undervisningen. 

  Her vil du blive betegnet som ”anden kontakt”, og så anbefales det, at du får foretaget én test.

  Anbefalinger til dig, som er ”anden kontakt”:

  • Book tid til at få foretaget én test via coronaproever.dk hurtigst muligt.
  • Du skal ikke selvisolere, men må gerne både før test, og mens der afventes testsvar, komme på campus, foretage praktiske gøremål som indkøb mm.
  • Du skal have skærpet opmærksomhed på evt. udvikling af symptomer og følge de smitteforebyggende anbefalinger, herunder sikre fysisk afstand og god hygiejne. 
  • Husk grundig rengøring, anvendelse af mundbind i påkrævede situationer mv.

  Er din test positiv, skal du straks selvisolere dig og følge fremgangsmåden under punkt 2.

  Er du ”anden kontakt”, skal dem, du bor med, ikke tage særlige forholdsregler, mens du venter svar på din test. Er din test positiv, betegnes de dog som nære kontakter.

 • Mundbind eller visir er påkrævet på alle fællesområder på alle VIAs adresser. Det er dermed ikke muligt at få adgang til VIAs campusser uden brug af mundbind eller visir.

  Du skal bære mundbind eller visir, når du bevæger dig rundt på campus - det kan fx være i kantinen, på gangene og på de øvrige fællesarealer. Kravet om mundbind gælder ikke, når du sidder ned og spiser i kantinen - men når du skal til og fra din plads, skal du bære mundbind. På fællesarealerne skal du også bære mundbind, selvom du sidder ned hvis ikke, det er muligt at holde afstand.

  Brug af mundbind i undervisningslokaler

  Kravet om mundbind gælder ikke i undervisningssituationer, så længe de gældende afstandskrav kan overholdes. Er det nødvendigt at fravige afstandskrav for at gennemføre undervisningen, skal både studerende og undervisere bære mundbind eller visir. 

  Studerende skal selv medbringe mundbind

  Som studerende er du selv ansvarlig for at medbringe mundbind eller visir. Det er dog muligt at købe mundbind i VIAs butikker. Økonomisk udsatte borgere kan henvende sig til kommunen for at få udleveret gratis mundbind. Det kan du læse mere om på din kommunes hjemmeside. 

  Mundbind er ikke en erstatning for afstand og afspritning

  Husk fortsat at holde afstand og spritte af. Afspritning og afstand er fortsat afgørende for at minimere smitterisikoen.

 • Herunder fremgår antallet af covid-19 smittede i VIA registreret pr. 27.11.2020. Total 31 smittede.

  Campus Herning – 8
  Campus Holstebro – 5
  Campus Horsens – 2
  Filmbyen – 2
  Diakonhøjskolen –  1
  Campus Viborg – 1
  Campus Aarhus C – 12

  Alle tilfælde er håndteret i overensstemmelse med vores retningslinjer. Nære kontakter til de smittede er blevet informeret, og de smittede er instrueret om tidligst at vende tilbage til VIAs lokationer, når de er helt raske og har været symptomfrie i 48 timer.

  Vi følger udviklingen tæt, og de studerende og medarbejdere i VIA, der har været nær kontakt til en, der er blevet smittet, bliver hurtigt og automatisk orienteret.

 • Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet en hjemmeside med spørgsmål og svar til studerende på videregående uddannelser. Læs mere på ufm.dk

  VIA følger Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger, hvad angår coronavirus. Se myndighedernes Q/A på coronasmitte.dk

Undervisning og studieliv

 • I VIA går vi meget op i at sikre, at du som ny studerende får en god studiestart.

  Derfor har ledelsen i situationen med coronavirus besluttet, at du som ny studerende primært skal have din undervisning og øvrige studieaktiviteter fysisk på uddannelsesstedet. Vi vil nemlig sikre, at du som ny studerende får gode betingelser for at opbygge relationer til de øvrige studerende på dit hold og til underviserne samt for at etablere en tilknytning til din uddannelse og campus. 

  Du kan dog også som studerende på første semester få en mindre del af din undervisning online. Det er op til den enkelte uddannelse at planlægge undervisningsforløbet, og du får derfor mere information fra din uddannelse. 

  For at minimere smittespredningen er rus- og studiestartsaktiviteter som hytteture, fester, fredagsbarer og øvrige højrisikoaktiviteter desværre suspenderet indtil videre. 

  VIA følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer
  Du skal vide, at din studiestart og din færden på uddannelsen i det hele taget – ligesom resten af samfundet – bliver påvirket af situationen med coronavirus. 

  VIA følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer for afstand, hygiejne, brug af mundbind osv. Du kan derfor være helt tryg ved, at VIA er godt forberedt til at håndtere corona-situationen – samtidig med en god studiestart og en lærerig undervisning med dygtige undervisere i spidsen.

  Velkommen til den store VIA-familie
  Som en af de godt 6.500 nye studerende, VIA har optaget i år, bliver du medlem af en rigtig stor ’familie’. VIA er nemlig en af Danmarks største videregående uddannelsesinstitutioner, og vi har mere end 40 forskellige professionsbacheloruddannelser med ca. 19.000 studerende spredt i 11 byer i Region Midtjylland.

  Du kan læse meget mere om VIA lige her - og husk, at du altid er velkommen til at gå til din underviser eller uddannelsesleder med spørgsmål eller andet, du er optaget af.

 • VIA er åbent for studerende, men brug af mundbind er påkrævet for adgang til alle VIAs adresser. Mundbind skal bæres på alle fællesområder, og du skal som  studerende selv medbringe mundbind. 

  Læs mere under fanen "Retningslinjer for brug af mundbind" ovenfor. 

  Negativ corona-test påkrævet for adgang, hvis du har opholdt dig i et "orange" eller "rødt" land

  Hvis du har opholdt dig i et land, der af Udenrigsministeriet er betegnet som orange eller rødt, gælder følgende:

  Du skal tidligst på fjerdedagen efter hjemkomst til Danmark lade dig teste for COVID-19. Først når denne test er påvist negativ, må man igen komme på VIAs adresser.

  Se Udenrigsministeriets rejsevejledning

 • VIA gennemfører undervisningsaktiviteter efter de lokale og konkrete anvisninger, du som studerende får fra din uddannelse. 

  Studerende og undervisere skal bære mundbind eller visir i undervisningen, hvis det er nødvendigt af fravige de gældende afstandskrav for at gennemføre undervisningen.

 • Du kan som studerende opleve, at din underviser vil optage undervisningen for at gøre den tilgængelig for andre studerende, som ikke har mulighed for at følge undervisningen live. Din underviser skal ikke indhente samtykke fra dig, for at måtte optage og uploade undervisningen, men underviseren skal gøre opmærksom på, hvis undervisningen optages.

  Hvis du selv ønsker at optage undervisningen, eller at dele den undervisning, som er gjort tilgængelig for dig i et lukket rum, skal du først indhente samtykke fra din underviser og dine medstuderende. Samtykket kan gives mundtligt ved, at du spørger i det online forum, eller ved at du kontakter underviseres før timen på mail. Hvis underviseren eller dine medstuderende siger nej, må du ikke optage. Det vil blive betragtet som brud på VIAs adfærdskodeks, hvis dette ikke respekteres.

  Hvis du får lov til at optage undervisningen eller at dele den undervisning, som din underviser har delt med dig, skal du være opmærksom på, at du selv bliver ansvarlig for at optagelsen eller delingen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne og med respekt for reglerne om ophavsret. 

   

 • Du skal som studerende fortsat være studieaktiv under situationen med corona. 

  Det er generelt ikke muligt at afmelde prøver i VIA. Dette udgangspunkt gælder også i Corona-tiden. Men vi er klar over, at der, især for studerende med pasningskrævende børn, kan opstå problemer med at deltage i eksamen på grund af manglende børnepasning.

  Hvis du, på grund af manglende børnepasning, er forhindret i at deltage i eksamen på nogle tider af dagen, men vil have mulighed for at deltage i eksamen på andre tider af dagen, skal du kontakte din studieadministration, der vil undersøge, om det er muligt at imødekomme dit ønske om eksamen på et bestemt tidspunkt af dagen. 

  Hvis det ikke er muligt eller du, uanset hvad, bliver forhindret i at gennemføre eksamen, på grund af manglende børnepasning, kan du ansøge om at få mulighed for at aflægge et nyt prøveforsøg snarest muligt. 

  Du kan altid være tilmeldt samme prøve 3 gange. Herudover kan du få dispensation til et ekstra prøveforsøg, hvis det skyldes usædvanlige forhold. Det vil blive betragtet som et usædvanligt forhold, hvis man som studerende har været forhindret i at deltage i eksamen i Corona-perioden på grund af manglende børnepasning. 
  Hvis du får brug for et ekstra prøveforsøg (ud over de tre forsøg, som du altid har), skal du kontakte din studieadministration. Send en ansøgning med titlen ”Ansøgning om ekstra prøveforsøg på grund af manglende børnepasning, eksamensbekendtgørelsens § 6, stk. 3.”  

  Forklar din situation og vedhæft dokumentation for, at du har været forhindret i at deltage i eksamen på grund af manglende børnepasning. Du skal fremsende dokumentation for, at du har et barn i den pasningskrævende alder, og for at du ikke har kunne skaffe pasning. Hvis du ikke kan skaffe dokumentation for den manglende pasning, må du erklære på tro og love, at det ikke har været muligt at skaffe pasning til barnet på eksamenstidspunktet. 

  Vær opmærksom på følgende:

  • Pasningskrævende børn er som udgangspunkt børn fra 0 år til børn der går i 5. klassetrin (incl.).  
  • Du skal have afsøgt alle andre relevante pasningsmuligheder. Hvis barnet bor sammen med begge forældre og den anden forælder kan passe barnet under eksamen, skal denne mulighed benyttes. Hvis barnet ikke bor sammen med begge forældre, men I forældre er enige om, at den anden forælder kan passe barnet under eksamen, skal denne mulighed benyttes. 
  • Du skal IKKE opsøge kontakt uden for den personkreds, som er en del af din og dit barns daglige omgangskreds i Corona-perioden for at skaffe pasning. Det betyder bl.a. at bedsteforældre mm. ikke skal passe barnet, med mindre de i forvejen er en del af jeres daglige omgangskreds i Corona-perioden. 
  • Hvis der er særlige forhold, som gør sig gældende i netop din situation, skal du skrive det. Det kan f.eks. at dit barn er ældre, end hvad der normalt vil kategoriseres som ”pasningskrævende” er over 9 år, men at det har særlige behov som gør, at det alligevel falder ind under kategorien ”pasningskrævende børn”.
 • Bibliotekerne i VIA er nu igen åbne på normale vilkår undtagen VIA Bibliotek C og N i Aarhus.

  Gældende for Campus C: Er nu åbnet igen, også som studiearbejdssted, dog med visse begrænsninger.  De dage, hvor I har fysisk undervisning på campus, kan I anvende bibliotekets faciliteter hele dagen. De dage, hvor I IKKE har fysisk undervisning på campus, kan I hente og aflevere materialer efter kl. 14.
   
  Gældende for Campus N: Holdes åbent på et basalt niveau med begrænset adgang. Der er mulighed for at låne og aflevere materialer samt scanne/printe, og for BA-studerende på 7. semester gælder der en særlig tilladelse til også at benytte biblioteket som studiearbejdsplads i den bemandede åbningstid. Længerevarende vejledning bookes som onlinemøde, kontakt din bibliotekar.

  Åbningstider i VIAs biblioteker

  Læs om bibliotekerne og se åbningstiderne

 • Studerende, som er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb i forbindelse med corona-smitte, betragtes som i særlig risiko. Hvis du mener, at du tilhører denne gruppe, eller af anden årsag tilhører den særlige risikogruppe i forbindelse med den delvise genåbning, skal du kontakte din egen læge, som skal lave en individuel vurdering heraf.

  Hvis din læge har vurderet, at du tilhører risikogruppen, skal du bede om en lægeerklæring som dokumenterer dette. Du skal selv betale for lægeerklæringen.  

  Du skal sende lægeerklæringen til Studieservice på din uddannelse. Hvis din læge har vurderet, at det er nødvendigt med særlige hensyn, kan Studieservice hjælpe dig i det videre forløb. De kan fx undersøge muligheden for at tilbyde dig online eksamener hjemmefra, selvom dine eksamener ellers er omlagt til prøver med fysisk fremmøde.

  Det er vigtigt, at du som studerende i risikogruppen selv kontakter Studieservice på din uddannelse for en dialog om hvordan du skal forholde dig. VIA har ikke en oversigt over, hvilke studerende der tilhører risikogruppen, heller ikke selvom du måske selv tidligere har oplyst om sygdomsforløb eller lignende.

Få hjælp og rådgivning

 • Coronakrisen har stor indflydelse på dit studieliv. Mange studerende oplever, at det er svært at holde motivationen oppe og for eksempel strukturere en hverdag.

  Som VIA-studerende kan du få hjælp og gode råd til at håndtere netop dine udfordringer. Vores studievejledere sidder klar i chatten til at hjælpe dig mandag til fredag mellem 09.00-12.00. 

  Start chatten her

  Specifikke uddannelsesrelaterede spørgsmål kan du stadig rette direkte til studievejlederen på din uddannelse.

 • Har du brug for psykologfaglig hjælp eller rådgivning, så kan du kontakte Studenterrådgivningen:

  Studenterrådgivningen

  T:  70 26 75 00. (Åbent mandag-fredag kl. 9.00-12.00)
  Se hjemmesiden: www.srg.dk

  'Alliance for et godt studieliv' - gratis rådgivning hos eksperter

  Fire organisationer, der tilbyder gratis rådgivning til studerende på videregående uddannelser, har dannet ’Alliance for et godt studieliv’ - der har til formål at hjælpe studerende, som synes, at COVID-19 har gjort det sværere at få studelivet til at hænge sammen. 

  De fire organisationer tilbyder hver især gratis rådgivning for at gøre studielivet bedre i en tid, der gør det sværere. 

  Læs mere om de gratis tilbud på partnernes hjemmesider:

  www.headspace.dk
  www.sr-bistand.dk
  www.ventilen.dk
  www.srg.dk

Eksamener

 • Det er den enkelte uddannelse, der beslutter, om prøverne foregår online eller fysisk.

  Hvis den ekstraordinære situation gør, at det ikke er muligt at afvikle eksamen som planlagt, vil VIA arbejde for at tilbyde dig en alternativ prøveform (fx en afløsningsopgave eller en eksamination online). Hvis VIA vurderer, at det ikke er muligt at erstatte den aktuelle eksamensform, vil VIA i stedet tilrettelægge en ekstraordinær eksamen.

  Som studerende får du information om, hvordan det kommer til at foregår, direkte fra din uddannelse.

  På fanerne neden for finder du mere information om retningslinjerne for henholdsvis online eksamen og prøver med fysisk fremmøde. 

 • Her kan du læse retningslinjerne, som gælder før og efter eksamen med fysisk tilstedeværelse i situationen med coronavirus.

  Pas på dig selv – begræns risiko for smitte!

  1. Opmærksomhedspunkter før eksamen

  • Når du skal til eksamen, skal du møde på campus i god tid inden eksamen, dog tidligst 30 minutter før dit eksamenstidspunkt.
  • Er din eksamen med forberedelse, må du tidligst komme 30 minutter før, forberedelsestiden starter.
  • Er din eksamen med forberedelse, skal du selv medbringe skriveredskaber og papir.
  • Hvis du skal vise slides til censor og eksaminator under eksamen, skal du lægge dem på bordet foran dem, så de kan læse dem. 
  • Medbring din egen vandflaske til brug under eksamen.
  • I nærheden af eksamenslokalet vil være dedikerede venteområder. Der vil være skilte, så du ved, hvor du skal være.
  • Vask hænder eller brug håndsprit straks ved ankomst til campus. Der står håndsprit fremme i venteområdet.
  • Undgå kram, håndtryk og anden nærkontakt.
  • Hold afstand på mindst én meter til alle andre – også til dine medstuderende.
  • Ophold dig kun i de anviste venteområder.
  • Flyt ikke rundt på stolene i venteområdet. De er opstillet efter sundhedsmyndighedernes anvisninger.
  • Begræns berøring af kontaktpunkter som fx dørhåndtag og gelændere.
  • Gangarealerne er kun til gennemgang, ikke til ophold.
  • Hold til højre på trapper og gange.
  • Hvis du føler dig syg på eksamensdagen, skal du blive hjemme og kontakte egen læge og få en lægeerklæring.

  2. Opmærksomhedspunkter efter eksamen

  Når din eksamen er afsluttet, og du har fået meddelt din karakter, skal du straks forlade campus.

  Da campus stadig er lukket for offentligheden, må familie, venner eller andre, der ønsker at fejre dig, ikke opholde sig på campus. Fejring skal ske uden for campus.

  Under normale omstændigheder er eksamen offentlig. Men under Covid-19 kan det være vanskeligt at give andre adgang. Ønsker en medstuderende eller andre adgang til din eksamen, skal det aftales med Studieservice i god tid inden eksamen.

  Studieservice giver adgang i det omfang, det er muligt under hensyntagen til de sundhedsmæssige retningslinjer i den givne situation.

 • Er din mundtlige prøve online, afvikles den i Zoom eller Teams. Det vil være din uddannelse, der beslutter, hvilket system der anvendes i forhold til, hvad der er mest velegnet til din eksamen, herunder hvad I måske allerede har kendskab til i forbindelse med online undervisning.

  Du får information om, hvilket system din eksamen afholdes i, når du modtager information om eksamenstidsplan. Det er vigtigt, at du læser vejledningerne her nedenfor til de relevante systemer inden eksamen.

  Som udgangspunkt er reglerne de samme, uanset om din mundtlige eksamen afholdes via Zoom eller Teams eller som en almindelig mundtlig eksamen på din uddannelsesinstitution. Men der er alligevel et par forskelle og særlige opmærksomhedspunkter, når din mundtlige eksamen afholdes online.


 • Gruppeprøver online:

  Hvis prøven er en online mundtlig gruppeprøve, er det op til gruppen selv at beslutte, hvorvidt gruppemedlemmerne vil sidde samlet i ét rum under eksamen, eller hver for sig på hver sin lokalitet. Beslutningen skal træffes ud fra hvad der er praktisk muligt og sundhedsmæssigt- og teknisk forsvarligt.

  Følgende særlige forhold gælder, når en online prøve er en gruppeprøve:

  Hvis gruppen beslutter at sidde samlet i ét rum, skal gruppen sikre sig, at censor og eksaminator kan se alle gruppemedlemmer under hele eksamen, også når de ikke taler. Såfremt gruppen deltager via flere enheder i samme lokale, kan der være høj risiko for tekniske udfordringer med lyden såsom resonans, ekko mv.

  VIA anbefaler derfor kun, at grupper sidder samlet i ét lokale, såfremt gruppemedlemmerne

  • er enige om, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt for dem alle
  • alle sammen har mulighed for at blive vist via web-cam via én pc/enhed
  • alle er enige i, at det udstyr som eksamen gennemføres på, er teknisk egnet til formålet

  Gruppeprøve med fysisk fremmøde:

  Hvis et eller flere gruppemedlemmer bliver forhindrede i at deltage i en prøve med fysisk fremmøde, beslutter uddannelsen det videre forløb. Det kan betyde, at den ene som er forhindret i fysisk fremmøde (men ikke er syg), skal være på online via link og resten af gruppen med fysisk fremmøde. Det kan også være at uddannelsen beslutter, at alle gruppemedlemmer skal deltage i prøven online, selv om det kun er ét medlem, som er forhindret i at møde op fysisk.

  Det kan blive nødvendigt at træffe denne beslutning med ganske kort varsel. Det er derfor vigtigt, at alle gruppemedlemmer er forberedt til en online eksamen, selv om der som udgangspunkt er tale om en prøve med fysisk fremmøde.

  Hvis et eller flere gruppemedlemmer bliver forhindrede i at deltage i prøven pga. sygdom, beslutter uddannelsen det videre forløb. Det klare udgangspunkt er, at de øvrige gruppemedlemmer skal gennemføre prøven uden det syge gruppemedlem. Det syge gruppemedlem må aflægge sin prøve senere som en sygeprøve.

  Det er derfor vigtigt, at alle gruppemedlemmer er forberedt til at kunne gennemføre prøven, selv om et eller flere medlemmer af gruppen bliver syge.

 • Når din mundtlige prøve skal afholdes online, er du som udgangspunkt selv ansvarlig for, at du kan gennemføre eksamen på din computer eller smartphone. For at eksamen kan gennemføres, skal eksaminator og censor kunne både se og høre dig.

  Derfor skal du have:

  • Computer med indbygget webcam/ eksternt webcam eller en smartphone med kamera.
  • En god stabil internetforbindelse.
  • Vi anbefaler desuden (men det er ikke et krav), at du har hovedtelefoner eller headset, så lydkvaliteten bliver bedst mulig.
 • Du vil sammen med eksamensplanen modtage information om, hvilket system du skal eksamineres i.

  Informationen kommer fra en medarbejder i Studieservice eller eventuelt fra din underviser. I instruktionerne står der, at du skal anvende dit ”VIAid”. Det er det samme, som du bruger til at logge på itsleaning, VIA-mail mm.

  Eksamen i Zoom

  Du modtager et link til eksamen.

  Se her, hvordan du installerer Zoom og deltager i eksamen: Deltag i en eksamen i Zoom (pdf)

  Efter den 30. maj kan man kun deltage i Zoom-møder, hvis man har den nyeste version af Zoom (version 5). Hvis du har en ældre version, vil du automatisk blive bedt om at opdatere Zoom, før du kommer ind i mødet.

  Den version af Zoom, der anvendes i VIA, adskiller sig fra den gratis udgave ved at overholde EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR). Derfor er det et sikker system og ikke som den gratis version, hvor der ikke er kontrol med, hvilke data der indsamles.

  Eksamen i Teams

  Du modtager et link til eksamen.

  Se her, hvordan du deltager i eksamen: Deltag i en Microsoft Teams-eksamen Studerende (pdf)

  I instruktionerne står der, at du skal anvende dit ”VIAid”. Det er det samme, som du bruger til at logge på itsleaning, VIA-mail mm. 

 • På prøvedagen skal du gøre dig klar og have det relevante program åbent i god tid, inden mødet starter.

  Vær opmærksom på:

  • Forsinkelser

  Der kan være forsinkelser i forbindelse med mundtlige prøver. Derfor kan det være, at eksaminator og censor henter dig senere ind i mødet end aftalt. Når du er i mødets lobby/venterum, skal du bare vente til du hentes ind.

  • Legitimation

  Du skal kunne legitimere dig til eksamen. Det gør du ved at vise kørekort/pas eller anden billed-legitimation, f.eks. dit studiekort (hvis du har digitalt studiekort, så tag eventuelt et skærmprint, som du kan dele via skærmdeling).

  • Du skal være alene

  Der må derfor ikke være andre i rummet, hvor du sidder under prøven, end dig selv (ved gruppeeksamen har flere dog adgang til eksamensrummet – se dog VIAs anbefaling nedenfor). Du må forvente, at du kan blive bedt om at ”vise rummet frem” med dit kamera, således at censor og eksaminator kan kontrollere, at du er den eneste i rummet under prøven.

  • Om rummet

  Sørg for at sidde i et stille rum og med en god belysning. Undgå at sidde foran et vindue, da det kan have indflydelse på lyset.

  • Powerpoints og præsentationer

  Hvis du vil bruge en powerpoint eller lignende til prøven, skal du følge de instruktioner der kommer fra uddannelsen om brug af præsentationer.
  På prøvedagen skal du gøre dig klar og have det relevante program åbent i god tid, inden mødet starter.

  Prøven foregår som almindelig mundtlig prøve

  Når du, eksaminator og censor alle deltager i mødet, foregår prøven som en traditionel mundtlig prøve. Når prøven er gennemført, vil du blive sendt ud af mødet, mens eksaminator og censor voterer.

  I vejledningen til det enkelte system står der, hvordan du gør dig klar, så du efter votering kan hentes retur og modtage karakter og feedback. Det er vigtigt, at du følger denne vejledning straks efter eksamen, så du er klar, når eksaminator og censor er færdige med votering.

  Ønsker en medstuderende – eller øvrig offentlighed – adgang til din online-eksamen, skal det aftales med Studieservice i god tid inden eksamen. Adgang gives i det omfang det er muligt under hensyntagen til de tekniske muligheder på den enkelte uddannelse. 

  Gruppeeksamen

  Se fanen "Gruppeprøver" ovenfor. 

  Anbefalinger om gruppeeksamen

  VIA anbefaler kun, at grupper sidder samlet i ét lokale, såfremt gruppemedlemmerne er enige om:

  • at det er sundhedsmæssigt forsvarligt for jer alle
  • at I alle har mulighed for at blive vist via web-cam via én pc/enhed 
  • at det udstyr som eksamen gennemføres på, er teknisk egnet til formålet   

  Tekniske problemer under prøven

  Hvis prøven af tekniske årsager afbrydes, og det ikke lykkes hurtigt at genetablere forbindelsen ved, at du går ud og ind i samtalen igen, skal du ringe til eksaminator fra din telefon.

  Det er altid dig, der skal ringe op, og du skal gøre det uden unødigt ophold. Det er altså også dig der skal ringe op, selvom problemet ikke er opstået i din ende.

  Telefonnummeret til eksaminator får du oplyst sammen med indkaldelsen til eksamen.

  Eksaminator vurderer, om prøven kan fortsættes, afsluttes, afbrydes eller udsættes. Og I laver en aftale i telefonen om, hvad der skal ske.

 • Vi har forberedt os grundigt på afvikling af mundtlige prøver online og er sikre på, at du gør det samme. Men af og til sker der uforudsete ting, det gælder både i forhold til online prøver og til prøver med fysisk fremmøde på dit uddannelsessted.

  Hvis en prøve ikke kan gennemføres online, er du stillet forskelligt, alt efter om det skyldes årsager hos VIA eller hos dig selv – nøjagtig som det er tilfældet ved en fysisk prøve.

  Hvis prøven af tekniske årsager ikke kan gennemføres online, og det skyldes, at dit udstyr eller din internetforbindelse fejler, vil det som udgangspunkt tælle som et brugt prøveforsøg på samme måde, som hvis du fx kom for sent til en mundtlig eksamen på din uddannelse, fordi din cykel punkterede på vejen, eller bussen var forsinket. Men det er en ganske særlig situation, vi befinder os i, og det vil der selvfølgelig også blive taget højde for. Det vil indgå positivt i vurderingen, såfremt du bliver nødt til at ansøge om et fjerde eksamensforsøg.

  VIA vil selvfølgelig også gøre alt, hvad vi kan for at få løst de problemer, der evt. kan opstå i forbindelse med prøven – ved fx at anvende et andet link mm. Det vil sige, at hvis du på forhånd har testet systemet, og at du har et fungerende internet, så kan du ikke gøre mere. Og din eksaminator/censor vil selvfølgelig sammen med IT-supporten og Studieservice gøre alt, hvad vi kan, for at din prøve bliver afviklet på bedste vis.

  Hvis en eksamen ikke kan gennemføres på baggrund af andre faktorer, som du som studerende ikke er ansvarlig for, men som VIA har ansvaret for, så vil der hurtigst muligt blive fundet et nyt tidspunkt til at gennemføre prøven. I den situation vil du ikke blive trukket et prøveforsøg for den prøve, som ikke kunne gennemføres. 

 • Reglerne om eksamenssnyd gælder fortsat, selvom dine eksamener er online.

  Hvad er eksamenssnyd?

  Eksamen er en test, hvor du viser dine individuelle kvalifikationer inden for de rammer og betingelser, VIA har fastsat for den pågældende prøve.

  Hvis du til en eksamen – tilsigtet eller utilsigtet – gør noget, som giver dig bedre vilkår end forudsat, snyder du dig til en forkert bedømmelse.

  Når du afleverer en skriftlig opgavebesvarelse, skal du i WISEflow ved en tro- og love erklæring bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp.

  Uretmæssig hjælp kan for eksempel bestå i:

  • At du har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler eller skaffet dig selv eller en anden eksaminand uretmæssig hjælp til opgavebesvarelsen 
  • At du har udgivet andres arbejde for dit eget i opgavebesvarelsen 
  • At du har brugt eget, tidligere bedømt arbejde uden kildehenvisning i opgavebesvarelsen 

  I WISEflow kontrolleres alle opgavebesvarelser for uretmæssig hjælp i en plagieringskontrol. Plagieringskontrollen sammenligner opgavebesvarelsen med alle åbne kilder, der er tilgængelige via internettet, dvs. alle hjemmesider, artikler og opgaver, som ligger online.

  Der foreligger plagiering, når man i en skriftlig opgavebesvarelse forsøger at give det indtryk, at man er ophavsmand til en idé, tekst, opsætning eller lignende, selvom ophavsmanden faktisk er en anden. For at undgå mistanke om plagiering er det derfor særdeles vigtigt, at citater, kilder og referencer markeres tydeligt i opgavebesvarelsen.

  Optagelse af eksamen

  Lyd- eller billedoptagelser af en prøve er ikke tilladt, medmindre optagelserne indgår som en del af prøveforløbet. Optagelserne foretages da af VIA (jævnfør eksamensbekendtgørelsen).

  Du skal som studerende være opmærksom på, at det er forbudt at optage eksamen med fx din telefon. Konkret står der i reglerne i eksamensbekendtgørelsen: ”Lyd- eller billedoptagelser af en prøve er ikke tilladt, medmindre optagelserne indgår som en del af prøveforløbet. Optagelserne foretages da af institutionen”. Forbuddet gælder både selve eksamen og tilbagemeldingen i forbindelse med bedømmelsen.

  Dette forbud gælder også for onlineeksamener. 

  Hvis du trods dette forbud alligevel optager prøven, vil det blive betragtet som eksamenssnyd, og prøven vil blive afbrudt. Du har da brugt et prøveforsøg. Du vil desuden få en advarsel om, at du kan bortvises fra VIA i gentagelsestilfælde.

  Plagiering og online eksamener

  Plagiering er, når man efterligner eller direkte afskriver andres tekster, uden at angive kilden og gøre opmærksom på at det drejer sig om citat eller resumerende omarbejdelse

  Brug af egne, tidligere afleverede opgaver

  • Du kan bruge uddrag fra egne opgaver efter disse retningslinjer:
  • Du kan citere tekstuddrag (relativt kort) på linje med alle andre kilder, - og med brug af sædvanlige kriterier for kildeangivelse.
  • Du kan arbejde med lignende problemstillinger som i tidligere opgaver, - blot set i det nye perspektiv, som det aktuelle modul betinger.
  • Du kan inddrage tidligere anvendte teorier, men teorierne skal belyses i en ny sammenhæng.
  • Du kan anvende empiri, som du har brugt i en tidligere opgave, men det forventes gjort i et anderledes – og typisk bredere – perspektiv.

  At hjælpe andre kan være snyd 

  Hvis du hjælper en anden med at opnå en uretmæssig fordel til eksamen, er der også tale om snyd. Tænk derfor altid over det, hvis du i en eksamenssituation udleverer din egen besvarelse til en medstuderende.

  Sanktionerne for eksamenssnyd spænder fra at du bortvises fra eksamen, mister et prøveforsøg og får en advarsel til at du permanent bortvises fra VIA. Sanktionen afhænger af en samlet vurdering af forseelsens alvor.

  Andre eksempler på handlinger, som alle betragtes som eksamenssnyd og i sidste ende kan medføre permanent bortvisning fra VIA:

  Samarbejde bliver set som snyd

  Hvis prøveformen kræver, at der udarbejdes en individuel eksamensbesvarelse, skal du selv udarbejde besvarelsen. Du må derfor ikke samarbejde med dine medstuderende eller andre under eksamen. Du må naturligvis heller ikke lade andre udarbejde dele af din opgave.

  Forfalskning af data

  Hvis du som led i en eksamensbesvarelse skal indsamle empiriske data, vil det være eksamenssnyd selv at finde på data eller manipulere med data

  Forhåndskendskab til opgaven

  Hvis du uberettiget får kendskab til eksamensopgaven på forhånd, og du alligevel deltager i eksamen, begår du eksamens-snyd. Du skal i stedet straks kontakte Studieservice på din uddannelse, som hurtigst muligt vil tilbyde dig en ny eksamen. 

 • Hvis du har brug for teknisk hjælp i forhold til deltagelse i VIAs onlineeksamener, er du velkommen til at skrive til VIAservice på viaservice@via.dk. Du vil herefter blive kontaktet inden for to arbejdsdage.

  Drejer det sig om en akut situation, kan du ringe på 87551212 mandag til fredag fra kl. 7.30 til kl. 15.30.

Udlandsophold og internationale studerende

 • Planlægger du at rejse ud af Danmark, fx i juleferien, er det vigtigt, at du holder øje med Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

  Hvis du har opholdt dig i et land, der af Udenrigsministeriet er betegnet som orange eller rødt, gælder følgende:

  Du skal tidligst på fjerdedagen efter hjemkomst til Danmark lade dig teste for COVID-19.

  Først når denne test er påvist negativ, må du igen komme på VIAs adresser.

 • For alle nye internationale studerende uden dansk CPR-nummer gælder:

  Man skal lade sig teste for COVID-19 tidligst fire dage efter indrejse i Danmark. Er testen positiv, får man besked på sms inden for 48 timer. Er testen negativ, får man ikke noget svar. Derfor må man først komme på VIAs adresser 48 timer efter, at man er blevet testet for COVID-19 i Danmark.

  Det er fortsat et anerkendelsesværdigt formål at komme ind i Danmark som studerende. Læs mere på VIAs engelske coronasite.

 • Der er i situationen med coronavirus ikke et entydigt billede i forhold til exchange-forløb. Nogle uddannelser i VIA gennemfører i efteråret 2020 exchange-forløb som planlagt, mens andre har været nødt til at aflyse exchange-forløb. Tilsvarende er der forskel på, om VIAs parter-uddannelsesinstitutioner i udlandet tager imod exchange-studerende eller ej.

  Hvis der sker ændringer i forhold til dit planlagte exchange-forløb, vil du få direkte besked fra VIAs internationale afdeling, Global Engagement.

  Hvis du er i tvivl om, hvordan det står til med dit exchange-forløb, er anbefalingen, at du kontakter den internationale koordinator/vejleder på din uddannelse. Du kan desuden kontakte VIAs internationale afdeling på international@via.dk.

 • I tilfælde af ændringer i dit studie- eller praktikophold skal int.national.erasmus@via.dk kontaktes.

  På grund af COVID-19 er behandlingstiden for Erasmus+ ansøgninger længere end normalt. Derfor er det blevet besluttet at fra 1. september 2020 skal ansøgninger (inkl. dokumentation) indsendes mindst 30 dage før mobilitetsperiodens (f.eks. praktik og exchangeophold) start. 

  Derudover er visse retningslinjer omkring Erasmus+ ændret I forhold til situationen med coronavirus: 

  • Der er nu mulighed for ’blended mobility.’ Det betyder at den studerende kan påbegynde mobiliteten i sit studieland, og rejse ud for at færdiggøre denne. Det totale mobilitet skal fortsat være minimum 60 for praktikophold og 90 dage for studieophold, dog er der ikke noget minimumskrav til hvor længe den studerende skal være i udlandet. Eksempelvis er det muligt at opholdet er fordelt som: 40 dage i Danmark og 20 i Tyskland. Den studerende modtager kun legat for perioden i udlandet, dvs. 20 dage jf. ovenstående eksempel. 
  • Hvis en mobilitet foregår virtuelt, og mobilitetsdeltageren er rejst til modtagerlandet, gives stipendium – også selv om den studerende ikke kan befinde sig på campus fx, det er tilstrækkeligt at kunne være i landet.
  • I forbindelse med ’blended mobility’ skal det fremgå af ansøgningsdokumenterne, hvilken periode der foregår online. 

  Læs mere om ansøgningskriterier og retningslinjer på ministeriets hjemmeside

  Hvis du har spørgsmål i forhold til afbrudte Erasmus-ophold, kan du skrive til VIAs internationale afdeling på:
  E: int.national.erasmus@via.dk

Job under corona

 • Der er oprettet særlige kommunale jobbanker for studerende på sundhedsuddannelser samt lærer- og pædagogstuderende.

  Situationen med corona og genåbningen af dagtilbud, skoler og SFO’er har skabt pres på personaleressourcerne, og derfor har flere kommuner i Region Midtjylland oprettet jobbanker, hvor både studerende på sundhedsfaglige uddannelser samt lærer- og pædagogstuderende kan melde sig som medarbejderassistance. Nogle kommuner søger også arbejskraft fra studerende på uddannelsen til pædagogisk assistent. 

  Jobbankerne er primært henvendt til studerende, der ikke er i praktik, og ansættelsen foregår ved siden af normale studieaktiviteter. Du aflønnes for arbejdet i henhold til gældende overenskomster.  

  Jobbanker for pædagogstuderende: 

  Aarhus Kommune 

  Favrskov Kommune (pdf)

  Hedensted Kommune

  Holstebro Kommune 

  Lemvig Kommune

  Norddjurs Kommune

  Randers Kommune 

  Skive Kommune

  Jobbanker for lærerstuderende:

  Favrskov Kommune (pdf)

  Hedensted Kommune

  Holstebro Kommune

  Norddjurs Kommune 

  Randers Kommune

  Skive Kommune

  Jobbanker for studerende på sundhedsuddannelser:

  Aarhus Kommune

  Favrskov Kommune (pdf)

  Hedensted Kommune

  Holstebro Kommune

  Lemvig Kommune

  Norddjurs Kommune

  Struer Kommune

  Ringkøbing-Skjern Kommune

  Silkeborg Kommune

  Skive Kommune

 • Sundhedsmyndighederne har et frivilligt beredskab.

  Vi vil gerne positivt bidrage til at imødekomme sundhedsvæsenets udfordringer. Som studerende kan du hjælpe ved at fastholde dit praktikforløb eller ved at melde dig til regionernes beredskaber. 

  Hvis du er i praktik og ikke er hjemsendt, opfordrer vi til, at du fastholder at møde op på dit praktiksted. Du kan komme ud for, at du får andre arbejdsopgaver, som vil give dig et læringsudbytte, der måske kan afvige fra det som ellers er defineret for dit semester. I den givne situation mener vi dog, det er vigtigt at bidrage til sundhedsvæsenets udfordringer og vi sidestiller din praktik med den du skulle have haft.

  Hvis du er hjemsendt fra praktik eller er hjemsendt fra studiet med anden form for studieaktivitet, så er du meget velkommen til at melde dig til beredskabet. Hvis du melder dig og bliver indkaldt til beredskabet, skal du give besked til din uddannelse, såfremt det har betydning for din mulighed for at være studieaktiv og efterfølgende gå til prøve. Så vil din uddannelse efterfølgende vurdere, hvilke faglige mangler der udestår og hjælpe dig med at udbedre disse, så du så vidt muligt kan fortsætte uddannelsen som planlagt. Uddannelsen kan kræve dokumentation for arbejdet i beredskabet, når der gives dispensation for studieaktivitet.

  Registreringen til beredskab finder sted på regionernes hjemmeside for corona jobbank, hvorefter man vil blive kontaktet. 

  - Region Midtjylland
  Region Nordjylland  

  Hvis du bliver indkaldt til beredskabet, kan du efterfølgende søge om merit for enten fag eller praktik. Der vil da blive foretaget en individuel vurdering af, om det, du søger merit for, kan godskrives som følge af den frivillige indsats i beredskabet. De almindelige betingelser for merit skal fortsat være opfyldt, og der vil derfor altid være tale om en individuel vurdering, hvor både omfanget og karakteren af beskæftigelsen tillægges betydning i forhold til det der søges merit for. 
   
  Det er ikke muligt at afmelde eksamen. Men hvis du har været forhindret i at forberede dig eller deltage i selve eksamen, fordi du har udført arbejde som led i sundhedsmyndighedernes frivillige beredskab, vil du som udgangspunkt blive tildelt et ekstra prøveforsøg, hvis du skulle få behov for det.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, kan du kontakte studievejlederen på din uddannelse.  

Derudover opfordrer vi til, at du kan benytte den myndighedsfælles hotline på:
T: +45 70 20 02 33.