Information til studerende om situationen med corona

Læs, hvordan du som studerende eller kommende studerende skal forholde dig til eksamener, på campus, undervisning og meget mere. 

Nyeste opdatering: 18.09.2020

Undervisningen fortsætter som planlagt

Regeringens nye udmeldinger om skærpede corona-restriktioner får ikke betydning for din undervisning, da regeringen har meldt ud, at de nye restriktioner ikke påvirker undervisning på uddannelser. Du skal derfor fortsat møde til undervisning i den form (online eller fysisk), som du tidligere har fået besked om. 

Undervisning og studieliv

 • Særligt for nye studerende

  Læs mere om studiestart for nye studerende i situationen med coronavirus

  I VIA går vi meget op i at sikre, at du som ny studerende får en god studiestart.

  Derfor har ledelsen i situationen med coronavirus besluttet, at du som ny studerende primært skal have din undervisning og øvrige studieaktiviteter fysisk på uddannelsesstedet. Vi vil nemlig sikre, at du som ny studerende får gode betingelser for at opbygge relationer til de øvrige studerende på dit hold og til underviserne samt for at etablere en tilknytning til din uddannelse og campus. 

  Du kan dog også som studerende på første semester få en mindre del af din undervisning online. Det er op til den enkelte uddannelse at planlægge undervisningsforløbet, og du får derfor mere information fra din uddannelse. 

  For at minimere smittespredningen er rus- og studiestartsaktiviteter som hytteture, fester, fredagsbarer og øvrige højrisikoaktiviteter desværre suspenderet indtil videre. 

  VIA følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer
  Du skal vide, at din studiestart og din færden på uddannelsen i det hele taget – ligesom resten af samfundet – bliver påvirket af situationen med coronavirus. 

  VIA følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer for afstand, hygiejne osv. Du kan derfor være helt tryg ved, at VIA er godt forberedt til at håndtere corona-situationen – samtidig med en god studiestart og en lærerig undervisning med dygtige undervisere i spidsen.

  Velkommen til den store VIA-familie
  Som en af de godt 6.500 nye studerende, VIA har optaget i år, bliver du medlem af en rigtig stor ’familie’. VIA er nemlig en af Danmarks største videregående uddannelsesinstitutioner, og vi har mere end 40 forskellige professionsbacheloruddannelser med ca. 19.000 studerende spredt i 11 byer i Region Midtjylland.

  Du kan læse meget mere om VIA lige her - og husk, at du altid er velkommen til at gå til din underviser eller uddannelsesleder med spørgsmål eller andet, du er optaget af.

 • Adgang til campusser

  VIAs campusser er åbne for studerende - læs mere om reglerne

  VIA er åbent for studerende, og vi gennemfører vores undervisningsaktiviteter og prøver efter de lokale og konkrete anvisninger, du som studerende får fra din uddannelse - også i Aarhus.

  Af hensyn til corona-situationen og for at mindske risikoen for smitte er alle rus- og studiestartsaktiviteter som hytteture, fester, fredagsbarer med videre desværre indtil videre suspenderet i hele VIA. Der vil også i særlige situationer blive udleveret mundbind til brug i undervisningen. 

  Vi opfordrer alle til at følge myndighedernes retningslinjer for afstand, hygiejne med videre. Vi anbefaler desuden at downloade app’en SmitteStop på mobilen.

 • Om undervisningen

  Du får besked fra din uddannelse om, hvordan undervisningen kommer til at foregå.

  VIA gennemfører undervisningsaktiviteter efter de lokale og konkrete anvisninger, du som studerende får fra din uddannelse.

   

 • Videooptagelser

  Din onlineundervisning kan blive optaget.

  Du kan som studerende opleve, at din underviser vil optage undervisningen for at gøre den tilgængelig for andre studerende, som ikke har mulighed for at følge undervisningen live. Din underviser skal ikke indhente samtykke fra dig, for at måtte optage og uploade undervisningen, men underviseren skal gøre opmærksom på, hvis undervisningen optages.

  Hvis du selv ønsker at optage undervisningen, eller at dele den undervisning, som er gjort tilgængelig for dig i et lukket rum, skal du først indhente samtykke fra din underviser og dine medstuderende. Samtykket kan gives mundtligt ved, at du spørger i det online forum, eller ved at du kontakter underviseres før timen på mail. Hvis underviseren eller dine medstuderende siger nej, må du ikke optage. Det vil blive betragtet som brud på VIAs adfærdskodeks, hvis dette ikke respekteres.

  Hvis du får lov til at optage undervisningen eller at dele den undervisning, som din underviser har delt med dig, skal du være opmærksom på, at du selv bliver ansvarlig for at optagelsen eller delingen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne og med respekt for reglerne om ophavsret. 

   

 • Krav om at være studieaktiv

  Læs om kravene til at være studieaktiv.

  Du skal som studerende fortsat være studieaktiv under situationen med corona. 

  Det er generelt ikke muligt at afmelde prøver i VIA. Dette udgangspunkt gælder også i Corona-tiden. Men vi er klar over, at der, især for studerende med pasningskrævende børn, kan opstå problemer med at deltage i eksamen på grund af manglende børnepasning.

  Hvis du, på grund af manglende børnepasning, er forhindret i at deltage i eksamen på nogle tider af dagen, men vil have mulighed for at deltage i eksamen på andre tider af dagen, skal du kontakte din studieadministration, der vil undersøge, om det er muligt at imødekomme dit ønske om eksamen på et bestemt tidspunkt af dagen. 

  Hvis det ikke er muligt eller du, uanset hvad, bliver forhindret i at gennemføre eksamen, på grund af manglende børnepasning, kan du ansøge om at få mulighed for at aflægge et nyt prøveforsøg snarest muligt. 

  Du kan altid være tilmeldt samme prøve 3 gange. Herudover kan du få dispensation til et ekstra prøveforsøg, hvis det skyldes usædvanlige forhold. Det vil blive betragtet som et usædvanligt forhold, hvis man som studerende har været forhindret i at deltage i eksamen i Corona-perioden på grund af manglende børnepasning. 
  Hvis du får brug for et ekstra prøveforsøg (ud over de tre forsøg, som du altid har), skal du kontakte din studieadministration. Send en ansøgning med titlen ”Ansøgning om ekstra prøveforsøg på grund af manglende børnepasning, eksamensbekendtgørelsens § 6, stk. 3.”  

  Forklar din situation og vedhæft dokumentation for, at du har været forhindret i at deltage i eksamen på grund af manglende børnepasning. Du skal fremsende dokumentation for, at du har et barn i den pasningskrævende alder, og for at du ikke har kunne skaffe pasning. Hvis du ikke kan skaffe dokumentation for den manglende pasning, må du erklære på tro og love, at det ikke har været muligt at skaffe pasning til barnet på eksamenstidspunktet. 

  Vær opmærksom på følgende:

  • Pasningskrævende børn er som udgangspunkt børn fra 0 år til børn der går i 5. klassetrin (incl.).  
  • Du skal have afsøgt alle andre relevante pasningsmuligheder. Hvis barnet bor sammen med begge forældre og den anden forælder kan passe barnet under eksamen, skal denne mulighed benyttes. Hvis barnet ikke bor sammen med begge forældre, men I forældre er enige om, at den anden forælder kan passe barnet under eksamen, skal denne mulighed benyttes. 
  • Du skal IKKE opsøge kontakt uden for den personkreds, som er en del af din og dit barns daglige omgangskreds i Corona-perioden for at skaffe pasning. Det betyder bl.a. at bedsteforældre mm. ikke skal passe barnet, med mindre de i forvejen er en del af jeres daglige omgangskreds i Corona-perioden. 
  • Hvis der er særlige forhold, som gør sig gældende i netop din situation, skal du skrive det. Det kan f.eks. at dit barn er ældre, end hvad der normalt vil kategoriseres som ”pasningskrævende” er over 9 år, men at det har særlige behov som gør, at det alligevel falder ind under kategorien ”pasningskrævende børn”.
 • VIAs biblioteker

  Læs om din adgang til VIAs biblioteker.

  Bibliotekerne i VIA er nu igen åbne på normale vilkår undtagen VIA Bibliotek C og N i Aarhus.

  Gældende for Campus C: Er nu åbnet igen, også som studiearbejdssted, dog med visse begrænsninger.  De dage, hvor I har fysisk undervisning på campus, kan I anvende bibliotekets faciliteter hele dagen. De dage, hvor I IKKE har fysisk undervisning på campus, kan I hente og aflevere materialer efter kl. 14.
   
  Gældende for Campus N: Holdes åbent på et basalt niveau med begrænset adgang. Det vil sige med mulighed for at låne og aflevere materiale, men der vil ikke være mulighed for at benytte studiearbejdspladserne.     

  Der er åbent 24/7 på VIA Bibliotek på C, men ikke på N. Vejledning bookes som onlinemøde, kontakt din bibliotekar.

  Åbningstider i VIAs biblioteker

  Læs om bibliotekerne og se åbningstiderne

 • Studerende i risikogruppe

  Læs, hvad du skal gøre som studerende i risikogruppe

  Studerende, som er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb i forbindelse med corona-smitte, betragtes som i særlig risiko. Hvis du mener, at du tilhører denne gruppe, eller af anden årsag tilhører den særlige risikogruppe i forbindelse med den delvise genåbning, skal du kontakte din egen læge, som skal lave en individuel vurdering heraf.

  Hvis din læge har vurderet, at du tilhører risikogruppen, skal du bede om en lægeerklæring som dokumenterer dette. Du skal selv betale for lægeerklæringen.  

  Du skal sende lægeerklæringen til Studieservice på din uddannelse. Hvis din læge har vurderet, at det er nødvendigt med særlige hensyn, kan Studieservice hjælpe dig i det videre forløb. De kan fx undersøge muligheden for at tilbyde dig online eksamener hjemmefra, selvom dine eksamener ellers er omlagt til prøver med fysisk fremmøde.

  Det er vigtigt, at du som studerende i risikogruppen selv kontakter Studieservice på din uddannelse for en dialog om hvordan du skal forholde dig. VIA har ikke en oversigt over hvilke studerende der tilhører risikogruppen, heller ikke selvom du måske selv tidligere har oplyst om sygdomsforløb eller lignende.

   

Håndtering af coronasmitte

 • Hvis du er smittet med corona eller har været i nær kontakt med en smittet

  Sådan forholder du dig, hvis du bliver smittet med corona eller har været i nær kontakt med en, der er smittet.

  Hvis du er konstateret smittet med covid-19, er det vigtigt, at du straks kontakter din uddannelse og informerer dem om din sygdom.

  For at effektivisere smitteopsporing af covid-19 anbefaler VIA, at du installerer App´en ”Smitte|stop” på din telefon.

  Pas på dig selv og andre – begræns risiko for smitte!

  Symptomer på covid-19

  Hvis du oplever symptomer på covid-19, er det vigtigt, at du bliver hjemme og kontakter din læge, så du kan blive testet

  Symptomerne på covid-19 er:

  • Feber
  • Hoste
  • Ondt i halsen
  • Hovedpine
  • Muskelømhed
  • Tab af lugte og smagssans

  Læs Sundhedsstyrelsens informationsmateriale til danskere, der har symptomer på covid-19 (åbner som pdf).

  Hvis du er konstateret smittet med covid-19

  Hvis du er konstateret smittet, skal du straks kontakte din uddannelse og informere om, at du er smittet med covid-19

  Kontakt de personer, du har været i nær kontakt med, da der skal ske kontaktopsporing.

  Eksempel på nære kontakter er:

  • Personer du bor sammen med
  • Personer du har haft fysisk kontakt med (f.eks. ved kram)
  • Personer du har haft tæt ansigt til ansigt kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter

  Læs Sundhedsstyrelsens informationsmateriale omkring Smitteopsporing af nære kontakter for fyldestgørende info.

  Hvis du har været i ”nær kontakt” med en person der er smittet med covid-19

  For at blive betragtet som en ”nær kontakt”, skal du have været sammen med den smittede fra 48 timer før, personens symptomer startede, og indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.

  Når du er ”nær kontakt” til en person, der er testet positiv for covid-19, skal du:

  • Blive hjemme og aflyse alle besøg
  • Så vidt muligt holde afstand til dem, du bor sammen med, og undgå fysisk kontakt som f.eks. kys og kram. Det er især vigtigt at holde afstand til personer i særlig risiko
  • Være særlig omhyggelig med at overholde sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om god håndhygiejne og hosteetikette og have fokus på grundig og hyppig rengøring
  • Være særlig opmærksom på, om du udvikler symptomer på covid-19
  • Hurtigst muligt tage kontakt til egen læge, så du kan blive henvist til test. Også selv om du ikke har symptomer på covid-19
  • Hvis du testes negativ, kan du ophæve selvisolation. Men du skal fortsat være opmærksom på, om du udvikler symptomer

  Læs Sundhedsstyrelsens informationsmateriale omkring ”nær kontakt” til en smittet person

 • Fra myndighederne og Q/A til studerende

  Læs myndighedernes vejledning til studerende.

  Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet en hjemmeside med spørgsmål og svar til studerende på videregående uddannelser. Læs mere på ufm.dk

  VIA følger Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger, hvad angår coronavirus. Se myndighedernes Q/A til studerende på coronasmitte.dk

Få hjælp og rådgivning

 • Rådgivning til studerende i VIA

  Tiden med corona giver nye vilkår for studerende landet over. Har du spørgsmål om dine studier så læs her.

  Mange studerende oplever, at det kan være svært at strukturere hverdagen og holde motivationen oppe, når man sidder alene derhjemme, uden mulighed for at mødes fysisk med studiekammerater og undervisere. 

  Specifikke uddannelsesrelaterede spørgsmål skal du stadig rette direkte til studievejlederen på din uddannelse.

  Har du brug for psykologfaglig hjælp eller rådgivning, så kan du kontakte Studenterrådgivningen:

  Studenterrådgivningen
  T:  70 26 75 00. (Åbent mandag-fredag kl. 9.00-12.00)
  Se hjemmesiden: www.srg.dk

  'Alliance for et godt studieliv' - gratis rådgivning hos eksperter

  Fire organisationer, der tilbyder gratis rådgivning til studerende på videregående uddannelser, har dannet ’Alliance for et godt studieliv’ - der har til formål at hjælpe studerende, som synes, at COVID-19 har gjort det sværere at få studelivet til at hænge sammen. 

  De fire organisationer tilbyder hver især gratis rådgivning for at gøre studielivet bedre i en tid, der gør det sværere. 

  Læs mere om de gratis tilbud på partnernes hjemmesider:

  www.headspace.dk
  www.sr-bistand.dk
  www.ventilen.dk
  www.srg.dk

Om eksamener

 • Eksamener med fysisk fremmøde

  Læs venligst alle retningslinjerne grundigt, inden du møder op på campus til eksamen.

  Her kan du læse retningslinjerne, som gælder før og efter eksamen med fysisk tilstedeværelse i situationen med coronavirus.

  Pas på dig selv – begræns risiko for smitte!

  1. Opmærksomhedspunkter før eksamen

  • Når du skal til eksamen, skal du møde på campus i god tid inden eksamen, dog tidligst 30 minutter før dit eksamenstidspunkt.
  • Er din eksamen med forberedelse, må du tidligst komme 30 minutter før, forberedelsestiden starter.
  • Er din eksamen med forberedelse, skal du selv medbringe skriveredskaber og papir.
  • Hvis du skal vise slides til censor og eksaminator under eksamen, skal du lægge dem på bordet foran dem, så de kan læse dem. 
  • Medbring din egen vandflaske til brug under eksamen.
  • I nærheden af eksamenslokalet vil være dedikerede venteområder. Der vil være skilte, så du ved, hvor du skal være.
  • Vask hænder eller brug håndsprit straks ved ankomst til campus. Der står håndsprit fremme i venteområdet.
  • Undgå kram, håndtryk og anden nærkontakt.
  • Hold afstand på mindst én meter til alle andre – også til dine medstuderende.
  • Ophold dig kun i de anviste venteområder.
  • Flyt ikke rundt på stolene i venteområdet. De er opstillet efter sundhedsmyndighedernes anvisninger.
  • Begræns berøring af kontaktpunkter som fx dørhåndtag og gelændere.
  • Gangarealerne er kun til gennemgang, ikke til ophold.
  • Hold til højre på trapper og gange.
  • Hvis du føler dig syg på eksamensdagen, skal du blive hjemme og kontakte egen læge og få en lægeerklæring.

   

  2. Opmærksomhedspunkter efter eksamen

  Når din eksamen er afsluttet, og du har fået meddelt din karakter, skal du straks forlade campus.

  Da campus stadig er lukket for offentligheden, må familie, venner eller andre, der ønsker at fejre dig, ikke opholde sig på campus. Fejring skal ske uden for campus.

  Under normale omstændigheder er eksamen offentlig. Men under Covid-19 kan det være vanskeligt at give andre adgang. Ønsker en medstuderende eller andre adgang til din eksamen, skal det aftales med Studieservice i god tid inden eksamen.

  Studieservice giver adgang i det omfang, det er muligt under hensyntagen til de sundhedsmæssige retningslinjer i den givne situation.

   

 • Online eksamener

  Se retningslinjer for de mundtlige digitale prøver for VIA-studerende på både grund- og efteruddannelser.

  Lige nu afvikles de fleste mundtlige prøver i VIA online på grund af situationen med coronavirus.

  Prøverne afvikles i Skype for Business, Zoom eller Teams. Det vil være din uddannelse, der beslutter, hvilket system der anvendes i forhold til, hvad der er mest velegnet til din eksamen, herunder hvad I måske allerede har kendskab til i forbindelse med online undervisning.

  Der vil altid også være valgt et backup-system til eksamen. Det vil også være et af de tre nævnte systemer.

  Du får information om, hvilket system din eksamen afholdes i, når du modtager information om eksamenstidsplan. Det er vigtigt, at du læser vejledningerne her nedenfor til de relevante systemer inden eksamen.

  Som udgangspunkt er reglerne de samme, uanset om din mundtlige eksamen afholdes via Skype, Zoom eller Teams eller som en almindelig mundtlig eksamen på din uddannelsesinstitution. Men der er alligevel et par forskelle og særlige opmærksomhedspunkter, når din mundtlige eksamen afholdes online.

   

   

 • Krav til udstyr

  Læs om kravene til dit udstyr, når det gælder online eksamener.

  Når din mundtlige prøve skal afholdes online, er du som udgangspunkt selv ansvarlig for, at du kan gennemføre eksamen på din computer eller smartphone. For at eksamen kan gennemføres, skal eksaminator og censor kunne både se og høre dig.

  Derfor skal du have:

  • Computer med indbygget webcam/ eksternt webcam eller en smartphone med kamera.
  • En god stabil internetforbindelse.
  • Vi anbefaler desuden (men det er ikke et krav), at du har hovedtelefoner eller headset, så lydkvaliteten bliver bedst mulig.
 • Indkaldelse til online eksamen og programmer dertil

  Læs om de programmer, du skal bruge til den online eksamen

  Du vil sammen med eksamensplanen modtage information om, hvilket system du skal eksamineres i.

  Informationen kommer fra en medarbejder i Studieservice eller eventuelt fra din underviser. I informationen vil der også være information om backup-system. Dette skal kun anvendes, hvis der opstår problemer relateret til driftsforstyrrelser i forbindelse med eksamen – og eksaminator telefonisk meddeler, at du skal gå ind på det alternative link til backup-systemet. Backup-systemet vil altid være et af de tre anvendte eksamenssystemer.

  I instruktionerne står der, at du skal anvende dit ”VIAid”. Det er det samme, som du bruger til at logge på itsleaning, VIA-mail mm.

  Eksamen i Skype for Business

  Du modtager et link til eksamen.

  Se her, hvordan du installerer Skype for Business og deltager i eksamen i denne vejledning: Deltag i Skype for Business-eksamen (pdf)

  Det kan hænde, at du ikke kan anvende Skype på din computer, hvis din computer er af ældre dato. Så kan du bruge en smartphone i stedet.

  Hvis du anvender en smartphone, skal du downloade app'en Skype for Business. Når du logger på, skal du bruge dit VIA-login, for ellers kan du ikke deltage i mødet over din smartphone.

  Hvis du af en eller anden årsag ikke kan downloade Skype for Business, så kan du følge denne vejledning, hvor du får adgang til eksamensrummet uden at have downloaded Skype for Business.
  Se vejledningen:
  Deltag i en Skype for Business-eksamen som ekstern censor (pdf) [vejledningen er også relevant for studerende].

  Du skal dog være opmærksom på, at du så ikke har adgang til skærmdeling og derfor ikke kanvise f.eks. en præsentation under eksamen.

  Eksamen i Zoom

  Du modtager et link til eksamen.

  Se her, hvordan du installerer Zoom og deltager i eksamen:

  Deltag i en eksamen i Zoom (pdf)

  Efter den 30. maj kan man kun deltage i Zoom-møder, hvis man har den nyeste version af Zoom (version 5). Hvis du har en ældre version, vil du automatisk blive bedt om at opdatere Zoom, før du kommer ind i mødet.

  Den version af Zoom, der anvendes i VIA, adskiller sig fra den gratis udgave ved at overholde EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR). Derfor er det et sikker system og ikke som den gratis version, hvor der ikke er kontrol med, hvilke data der indsamles. 

  Eksamen i Teams

  Du modtager ikke et link til eksamen, men bliver kaldt op på eksamenstidspunktet.

  Se her, hvordan du installerer Teams og deltager i eksamen:

  Deltag i en eksamen i Microsoft Teams (pdf)
   

   

 • Sådan afvikles den online eksamen

  Læs om, hvordan den online eksamen bliver afviklet, og hvordan du forbereder dig.

  På prøvedagen skal du gøre dig klar og have det relevante program åbent i god tid, inden mødet starter.

  Vær opmærksom på:

  Forsinkelser

  Der kan være forsinkelser i forbindelse med mundtlige prøver. Derfor kan det være, at eksaminator og censor henter dig senere ind i mødet end aftalt. Hvis du har adgang til mødets lobby/venterum (Skype/Zoom), skal du bare vente i mødet, til du hentes ind. I Teams vil du blive kontaktet, når det er din tur.

  Legitimation

  Du skal kunne legitimere dig til eksamen. Det gør du ved at vise kørekort/pas eller anden billed-legitimation, f.eks. dit studiekort (hvis du har digitalt studiekort, så tag eventuelt et skærmprint, som du kan dele via skærmdeling).

  Du skal være alene

  Der  må derfor ikke være andre i rummet, hvor du sidder under prøven, end dig selv (ved gruppeeksamen har flere dog adgang til eksamensrummet – se dog VIAs anbefaling nedenfor). Du må forvente, at du kan blive bedt om at ”vise rummet frem” med dit kamera, således at censor og eksaminator kan kontrollere, at du er den eneste i rummet under prøven.

  Om rummet

  Sørg for at sidde i et stille rum og med en god belysning. Undgå at sidde foran et vindue, da det kan have indflydelse på lyset.

  Powerpoints og præsentationer

  Hvis du vil bruge en powerpoint eller lignende til prøven, skal du følge de instruktioner der kommer fra uddannelsen om brug af præsentationer.

   

  Prøven foregår som almindelig mundtlig prøve

  Når du, eksaminator og censor alle deltager i mødet, foregår prøven som en traditionel mundtlig prøve. Når prøven er gennemført, vil du blive sendt ud af mødet, mens eksaminator og censor voterer.

  I vejledningen til det enkelte system står der, hvordan du gør dig klar, så du efter votering kan hentes retur og modtage karakter og feedback. Det er vigtigt, at du følger denne vejledning straks efter eksamen, så du er klar, når eksaminator og censor er færdige med votering.

  Ønsker en medstuderende – eller øvrig offentlighed – adgang til din online-eksamen, skal det aftales med Studieservice i god tid inden eksamen. Adgang gives i det omfang det er muligt under hensyntagen til de tekniske muligheder på den enkelte uddannelse. 

   

  Gruppeeksamen

  En del af VIAs prøver er tilrettelagt som gruppeprøver. Det er op til gruppen selv at beslutte, hvorvidt gruppemedlemmerne vil sidde samlet i ét rum under eksamen, eller hver for sig på hver sin lokalitet. Beslutningen skal træffes ud fra hvad der er praktisk muligt og sundhedsmæssigt- og teknisk forsvarligt.

  Hvis gruppen beslutter at sidde samlet i ét rum, skal gruppen sikre sig, at censor og eksaminator kan se alle gruppemedlemmer under hele eksamen, også når de ikke taler. Såfremt gruppen deltager via flere enheder i samme lokale, kan der være høj risiko for tekniske udfordringer med lyden såsom resonans, ekko mv.

  Anbefalinger om gruppeeksamen

  VIA anbefaler kun, at grupper sidder samlet i ét lokale, såfremt gruppemedlemmerne er enige om:

  • at det er sundhedsmæssigt forsvarligt for jer alle
  • at I alle har mulighed for at blive vist via web-cam via én pc/enhed 
  • at det udstyr som eksamen gennemføres på, er teknisk egnet til formålet   

   

  Tekniske problemer under prøven

  Hvis prøven af tekniske årsager afbrydes, og det ikke lykkes hurtigt at genetablere forbindelsen ved, at du går ud og ind i samtalen igen, skal du ringe til eksaminator fra din telefon.

  Det er altid dig, der skal ringe op, og du skal gøre det uden unødigt ophold. Det er altså også dig der skal ringe opt, selvom problemet ikke er opstået i din ende.

  Telefonnummeret til eksaminator får du oplyst sammen med indkaldelsen til eksamen.

  Eksaminator vurderer, om prøven kan fortsættes, afsluttes, afbrydes eller udsættes. Og I laver en aftale i telefonen om, hvad der skal ske.

  Sammen med indkaldelsen til eksamen vil der også være information om adgang til et backup-system (enten Teams, Skype eller Zoom). Dette kan I anvende til eksamen, hvis der er driftsforstyrrelser, der hindrer gennemførelse på det primære system. Husk det skal aftales telefonisk med eksaminator, hvis I skal anvende backup-systemet.

  Det er vigtigt, at du også læser vejledningen til backup systemet, så du ved, hvad du skal gøre, hvis I skal fortsætte eksamen her.

 • Hvis ikke den online eksamen gennemføres

  Læs om, hvordan du skal forholde dig, hvis ikke den online eksamen kan afvikles.

  Vi har forberedt os grundigt på afvikling af mundtlige prøver online og er sikre på, at du gør det samme. Men af og til sker der uforudsete ting, det gælder både i forhold til online prøver og til prøver med fysisk fremmøde på dit uddannelsessted.

  Hvis en prøve ikke kan gennemføres online, er du stillet forskelligt, alt efter om det skyldes årsager hos VIA eller hos dig selv – nøjagtig som det er tilfældet ved en fysisk prøve.

  Hvis prøven af tekniske årsager ikke kan gennemføres online, og det skyldes, at dit udstyr eller din internetforbindelse fejler, vil det som udgangspunkt tælle som et brugt prøveforsøg på samme måde, som hvis du fx kom for sent til en mundtlig eksamen på din uddannelse, fordi din cykel punkterede på vejen, eller bussen var forsinket. Men det er en ganske særlig situation, vi befinder os i, og det vil der selvfølgelig også blive taget højde for. Det vil indgå positivt i vurderingen, såfremt du bliver nødt til at ansøge om et fjerde eksamensforsøg.

  VIA vil selvfølgelig også gøre alt, hvad vi kan for at få løst de problemer, der evt. kan opstå i forbindelse med prøven – ved fx at anvende et andet link mm. Det vil sige, at hvis du på forhånd har testet systemet, og at du har et fungerende internet, så kan du ikke gøre mere. Og din eksaminator/censor vil selvfølgelig sammen med IT-supporten og Studieservice gøre alt, hvad vi kan, for at din prøve bliver afviklet på bedste vis.

  Hvis en eksamen ikke kan gennemføres på baggrund af andre faktorer, som du som studerende ikke er ansvarlig for, men som VIA har ansvaret for, så vil der hurtigst muligt blive fundet et nyt tidspunkt til at gennemføre prøven. I den situation vil du ikke blive trukket et prøveforsøg for den prøve, som ikke kunne gennemføres. 

   

   

 • Eksamenssnyd

  Læs om reglerne for eksamenssnyd - for både mundtlige og skriftlige eksamener.

  Reglerne om eksamenssnyd gælder fortsat, selvom dine eksamener er online.

  Hvad er eksamenssnyd?

  Eksamen er en test, hvor du viser dine individuelle kvalifikationer inden for de rammer og betingelser, VIA har fastsat for den pågældende prøve.

  Hvis du til en eksamen – tilsigtet eller utilsigtet – gør noget, som giver dig bedre vilkår end forudsat, snyder du dig til en forkert bedømmelse.

  Når du afleverer en skriftlig opgavebesvarelse, skal du i WISEflow ved en tro- og love erklæring bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp.

  Uretmæssig hjælp kan for eksempel bestå i:

  • At du har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler eller skaffet dig selv eller en anden eksaminand uretmæssig hjælp til opgavebesvarelsen 
  • At du har udgivet andres arbejde for dit eget i opgavebesvarelsen 
  • At du har brugt eget, tidligere bedømt arbejde uden kildehenvisning i opgavebesvarelsen 

  I WISEflow kontrolleres alle opgavebesvarelser for uretmæssig hjælp i en plagieringskontrol. Plagieringskontrollen sammenligner opgavebesvarelsen med alle åbne kilder, der er tilgængelige via internettet, dvs. alle hjemmesider, artikler og opgaver, som ligger online.

  Der foreligger plagiering, når man i en skriftlig opgavebesvarelse forsøger at give det indtryk, at man er ophavsmand til en idé, tekst, opsætning eller lignende, selvom ophavsmanden faktisk er en anden. For at undgå mistanke om plagiering er det derfor særdeles vigtigt, at citater, kilder og referencer markeres tydeligt i opgavebesvarelsen.

  Optagelse af eksamen

  Lyd- eller billedoptagelser af en prøve er ikke tilladt, medmindre optagelserne indgår som en del af prøveforløbet. Optagelserne foretages da af VIA (jævnfør eksamensbekendtgørelsen).

  Du skal som studerende være opmærksom på, at det er forbudt at optage eksamen med fx din telefon. Konkret står der i reglerne i eksamensbekendtgørelsen: ”Lyd- eller billedoptagelser af en prøve er ikke tilladt, medmindre optagelserne indgår som en del af prøveforløbet. Optagelserne foretages da af institutionen”. Forbuddet gælder både selve eksamen og tilbagemeldingen i forbindelse med bedømmelsen.

  Dette forbud gælder også for onlineeksamener. 

  Hvis du trods dette forbud alligevel optager prøven, vil det blive betragtet som eksamenssnyd, og prøven vil blive afbrudt. Du har da brugt et prøveforsøg. Du vil desuden få en advarsel om, at du kan bortvises fra VIA i gentagelsestilfælde.

  Plagiering og online eksamener

  Plagiering er, når man efterligner eller direkte afskriver andres tekster, uden at angive kilden og gøre opmærksom på at det drejer sig om citat eller resumerende omarbejdelse

  Brug af egne, tidligere afleverede opgaver

  • Du kan bruge uddrag fra egne opgaver efter disse retningslinjer:
  • Du kan citere tekstuddrag (relativt kort) på linje med alle andre kilder, - og med brug af sædvanlige kriterier for kildeangivelse.
  • Du kan arbejde med lignende problemstillinger som i tidligere opgaver, - blot set i det nye perspektiv, som det aktuelle modul betinger.
  • Du kan inddrage tidligere anvendte teorier, men teorierne skal belyses i en ny sammenhæng.
  • Du kan anvende empiri, som du har brugt i en tidligere opgave, men det forventes gjort i et anderledes – og typisk bredere – perspektiv.

  At hjælpe andre kan være snyd 

  Hvis du hjælper en anden med at opnå en uretmæssig fordel til eksamen, er der også tale om snyd. Tænk derfor altid over det, hvis du i en eksamenssituation udleverer din egen besvarelse til en medstuderende.

  Sanktionerne for eksamenssnyd spænder fra at du bortvises fra eksamen, mister et prøveforsøg og får en advarsel til at du permanent bortvises fra VIA. Sanktionen afhænger af en samlet vurdering af forseelsens alvor.

  Andre eksempler på handlinger, som alle betragtes som eksamenssnyd og i sidste ende kan medføre permanent bortvisning fra VIA:

  Samarbejde bliver set som snyd

  Hvis prøveformen kræver, at der udarbejdes en individuel eksamensbesvarelse, skal du selv udarbejde besvarelsen. Du må derfor ikke samarbejde med dine medstuderende eller andre under eksamen. Du må naturligvis heller ikke lade andre udarbejde dele af din opgave.

  Forfalskning af data

  Hvis du som led i en eksamensbesvarelse skal indsamle empiriske data, vil det være eksamenssnyd selv at finde på data eller manipulere med data

  Forhåndskendskab til opgaven

  Hvis du uberettiget får kendskab til eksamensopgaven på forhånd, og du alligevel deltager i eksamen, begår du eksamens-snyd. Du skal i stedet straks kontakte Studieservice på din uddannelse, som hurtigst muligt vil tilbyde dig en ny eksamen. 

 • Support

  Sådan kan du få hjælp til det tekniske.

  Hvis du har tekniske problemer eller spørgsmål fx i forbindelse med installation, kan du henvende dig til VIA Service.

  Åbningstid og kontakt

  Mandag–fredag kl. 7.30–15.30

  T: +45 87 55 12 12
  E: viaservice@via.dk

  Lige før eller under eksamen

  Hvis der opstår It problemer umiddelbart inden eller under selve eksamen, kan du kontakte VIA Service på:

  T: +45 87 55 12 12 (tryk 1).
  Oplys, at du er midt i en igangværende eksamen.

  Hvis der er problemer under eksamen, skal du dog kun ringe til supporten, hvis der ikke kan findes løsninger mellem dig og eksaminator telefonisk.

  Andre spørgsmål om eksamen

  Hvis du har andre spørgsmål til eksamen, kan du kontakte Studieservice. Du finder kontaktoplysninger på Studienet under din uddannelse/eksamen.

  For studerende ved VIAs efter- og videreuddannelse – kontakt den studieadministrative partner på modulet.

Udlandsophold og internationale studerende

 • Internationale studerende

  Internationale studerende skal testes ved indrejse

  De studerende, der kommer til Danmark fra udlandet, har fået besked om, at de skal lade sig teste for COVID-19 ved indrejse til Danmark, og at man på forlangende skal kunne påvise en negativ test, når man møder ind på VIAs adresse første gang. Dette gælder uanset hvilket land, den studerende kommer til Danmark fra. 

 • Exchangeforløb

  Kontakt din uddannelse, hvis dit exchangeforløb er blevet afbrudt.

  Der er i situationen med coronavirus ikke et entydigt billede i forhold til exchange-forløb. Nogle uddannelser i VIA gennemfører i efteråret 2020 exchange-forløb som planlagt, mens andre har været nødt til at aflyse exchange-forløb. Tilsvarende er der forskel på, om VIAs parter-uddannelsesinstitutioner i udlandet tager imod exchange-studerende eller ej.

  Hvis der sker ændringer i forhold til dit planlagte exchange-forløb, vil du få direkte besked fra VIAs internationale afdeling, Global Engagement.

  Hvis du er i tvivl om, hvordan det står til med dit exchange-forløb, er anbefalingen, at du kontakter den internationale koordinator/vejleder på din uddannelse. Du kan desuden kontakte VIAs internationale afdeling på international@via.dk.

 • Erasmusophold

  Læs mere om reglerne for Erasmus-ophold under corona

  På grund af COVID-19 er behandlingstiden for Erasmus+ ansøgninger længere end normalt. Derfor er det blevet besluttet at fra 1. september 2020 skal ansøgninger (inkl. dokumentation) indsendes mindst 30 dage før mobilitetsperiodens (f.eks. praktik og exchangeophold) start. 

  Derudover er visse retningslinjer omkring Erasmus+ ændret I forhold til situationen med coronavirus: 

  • Der er nu mulighed for ’blended mobility.’ Det betyder at den studerende kan påbegynde mobiliteten i sit studieland, og rejse ud for at færdiggøre denne. Det totale mobilitet skal fortsat være minimum 60 for praktikophold og 90 dage for studieophold, dog er der ikke noget minimumskrav til hvor længe den studerende skal være i udlandet. Eksempelvis er det muligt at opholdet er fordelt som: 40 dage i Danmark og 20 i Tyskland. Den studerende modtager kun legat for perioden i udlandet, dvs. 20 dage jf. ovenstående eksempel. 
  • Hvis en mobilitet foregår virtuelt, og mobilitetsdeltageren er rejst til modtagerlandet, gives stipendium – også selv om den studerende ikke kan befinde sig på campus fx, det er tilstrækkeligt at kunne være i landet.
  • I forbindelse med ’blended mobility’ skal det fremgå af ansøgningsdokumenterne, hvilken periode der foregår online. 

  Læs mere om ansøgningskriterier og retningslinjer på ministeriets hjemmeside


  Hvis du har spørgsmål i forhold til afbrudte Erasmus-ophold, kan du ringe til VIAs internationale afdeling på:
  T: +45 87 55 14 99
  E: international@via.dk

Job under corona

 • Job i kommunerne

  Du har mulighed for at søge særlige jobs hos kommunerne i Region Midtjylland.

  Der er oprettet særlige kommunale jobbanker for studerende på sundhedsuddannelser samt lærer- og pædagogstuderende.

  Situationen med corona og genåbningen af dagtilbud, skoler og SFO’er har skabt pres på personaleressourcerne, og derfor har flere kommuner i Region Midtjylland oprettet jobbanker, hvor både studerende på sundhedsfaglige uddannelser samt lærer- og pædagogstuderende kan melde sig som medarbejderassistance. Nogle kommuner søger også arbejskraft fra studerende på uddannelsen til pædagogisk assistent. 

  Jobbankerne er primært henvendt til studerende, der ikke er i praktik, og ansættelsen foregår ved siden af normale studieaktiviteter. Du aflønnes for arbejdet i henhold til gældende overenskomster.  

   

  Jobbanker for pædagogstuderende: 

  Aarhus Kommune 

  Favrskov Kommune (pdf)

  Hedensted Kommune

  Holstebro Kommune 

  Lemvig Kommune

  Norddjurs Kommune

  Randers Kommune 

  Skive Kommune

   

  Jobbanker for lærerstuderende:

  Favrskov Kommune (pdf)

  Hedensted Kommune

  Holstebro Kommune

  Norddjurs Kommune 

  Randers Kommune

  Skive Kommune

   

  Jobbanker for studerende på sundhedsuddannelser:

  Aarhus Kommune

  Favrskov Kommune (pdf)

  Hedensted Kommune

  Holstebro Kommune

  Lemvig Kommune

  Norddjurs Kommune

  Struer Kommune

  Ringkøbing-Skjern Kommune

  Silkeborg Kommune

  Skive Kommune

 • Job for sundhedsstuderende

  Læs om sundhedsmyndighedernes frivillige beredskab

  Sundhedsmyndighederne har et frivilligt beredskab.

  Vi vil gerne positivt bidrage til at imødekomme sundhedsvæsenets udfordringer. Som studerende kan du hjælpe ved at fastholde dit praktikforløb eller ved at melde dig til regionernes beredskaber. 

  Hvis du er i praktik og ikke er hjemsendt, opfordrer vi til, at du fastholder at møde op på dit praktiksted. Du kan komme ud for, at du får andre arbejdsopgaver, som vil give dig et læringsudbytte, der måske kan afvige fra det som ellers er defineret for dit semester. I den givne situation mener vi dog, det er vigtigt at bidrage til sundhedsvæsenets udfordringer og vi sidestiller din praktik med den du skulle have haft.

  Hvis du er hjemsendt fra praktik eller er hjemsendt fra studiet med anden form for studieaktivitet, så er du meget velkommen til at melde dig til beredskabet. Hvis du melder dig og bliver indkaldt til beredskabet, skal du give besked til din uddannelse, såfremt det har betydning for din mulighed for at være studieaktiv og efterfølgende gå til prøve. Så vil din uddannelse efterfølgende vurdere, hvilke faglige mangler der udestår og hjælpe dig med at udbedre disse, så du så vidt muligt kan fortsætte uddannelsen som planlagt. Uddannelsen kan kræve dokumentation for arbejdet i beredskabet, når der gives dispensation for studieaktivitet.

  Registreringen til beredskab finder sted på regionernes hjemmeside for corona jobbank, hvorefter man vil blive kontaktet. 

  - Region Midtjylland
  Region Nordjylland  

  Hvis du bliver indkaldt til beredskabet, kan du efterfølgende søge om merit for enten fag eller praktik. Der vil da blive foretaget en individuel vurdering af, om det, du søger merit for, kan godskrives som følge af den frivillige indsats i beredskabet. De almindelige betingelser for merit skal fortsat være opfyldt, og der vil derfor altid være tale om en individuel vurdering, hvor både omfanget og karakteren af beskæftigelsen tillægges betydning i forhold til det der søges merit for. 
   
  Det er ikke muligt at afmelde eksamen. Men hvis du har været forhindret i at forberede dig eller deltage i selve eksamen, fordi du har udført arbejde som led i sundhedsmyndighedernes frivillige beredskab, vil du som udgangspunkt blive tildelt et ekstra prøveforsøg, hvis du skulle få behov for det.

   

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, kan du kontakte studievejlederen på din uddannelse.  

Derudover opfordrer vi til, at du kan benytte den myndighedsfælles hotline på:
T: +45 70 20 02 33.