Information til studerende om situationen med corona

Læs, hvordan du som studerende eller kommende studerende skal forholde dig til eksamener, på campus, undervisning og meget mere. 

Nyeste opdatering: 24.08.2021

Popup-vaccinationstelte på campus

Læs mere under punktet "Popup-vaccination på campus" 

Krav om gyldig coronatest er ophørt per 1. august

Se mere under punktet "Adgang til campus" 

Retningslinjer for udlandsrejser og efterfølgende adgang til VIA er opdaterede

Se mere under punktet "Udlandsophold og internationale studerende" samt "Adgang til campus"

Håndtering af coronasmitte

 • Flere restriktioner ophører 

  Afstandskrav og krav om brug af mundbind eller visir på campus ophører fra mandag den 14. juni. Dog skal du stadig være opmærksom på de generelle råd for smitteforebyggelse som god håndhygiejne, udluftning og afspritning. 
  Har du symptomer på COVID-19 eller er nær kontakt til en smittet, må du under ingen omstændigheder komme på campus, men skal følge myndighedernes til enhver tid gældende retningslinjer. 

  Campus er åben hele døgnet

  Det er nu igen muligt for jer alle at bruge campus og mødes der, eksempelvis til gruppearbejde og eksamensforberedelse.  Dit nøglekort bliver nu åbnet igen, så du har adgang til campus døgnet rundt. Vi skal selvfølgelig stadig passe på os selv og hinanden, og derfor vil der fortsat være forskellige restriktioner, der gælder og kan give nogle begrænsninger.

  Undervisning både online og fysisk

  Der er jo kun få uger tilbage med undervisning inden eksamen og sommerferie. Derfor skal du ikke forvente, at der kommer til at ske de helt store ændringer i forbindelse med din undervisning, som allerede er planlagt for resten af semesteret under hensyn til blandt andet afstandskrav.
  Hold godt øje med information fra din uddannelse. Det er den information, der gælder for dig. 

  Sociale arrangementer

  Sociale arrangementer kan igen lade sig gøre for studerende. Det er de lokale genåbningsgrupper på de forskellige campusser, der sammen med uddannelserne afgør, hvad der kan lade sig gøre og hvordan.

  Krav om gyldig coronatest er ophørt per 1. august

  Siden søndag d. 1. august 2021 er der ikke længere krav om gyldig coronatest før adgang til campus. Du kan altså frit komme på VIAs campusser uden gyldigt coronapas, mundbind eller visir.

  Dog skal du stadig være opmærksom på de generelle råd for smitteforebyggelse som god håndhygiejne, udluftning og afspritning. Har du symptomer på COVID-19 eller er nær kontakt til en smittet, må du under ingen omstændigheder komme på campus, men skal følge myndighedernes til enhver tid gældende retningslinjer.

  Studerende, der er i praktik, skal kontakte deres praktiksted og rette sig efter anvisningerne derfra.

  Hvis du som studerende sendes hjem fra din praktik, så kontakt din uddannelse. Uddannelserne kan i nogle tilfælde vælge at etablere en nødplan for praktikken.

 • Hvis du er konstateret smittet med covid-19, er det vigtigt, at du straks kontakter din uddannelse og informerer dem om din sygdom.

  For at effektivisere smitteopsporing af covid-19 anbefaler VIA, at du installerer app'en ”Smitte|stop” på din telefon.

  Pas på dig selv og andre – begræns risiko for smitte!

  VIA opfordrer til, at du bliver testet, hvis du er det mindste i tvivl om, hvorvidt du er smittet. 

  Symptomer på covid-19

  Hvis du oplever symptomer på covid-19, er det vigtigt, at du bliver hjemme og bliver testet. Du kan bestille tid til test på www.coronaprover.dk

  Symptomerne på covid-19 er:

  • Feber
  • Tør hoste
  • Ondt i halsen
  • Hovedpine
  • Muskelsmerter
  • Vejrtrækningsbesvær

  Læs Sundhedsstyrelsens informationsmateriale til danskere, der har symptomer på covid-19.

  Hvis du er konstateret smittet med covid-19

  I tilfælde af smitte er retningslinjerne som følger: 

  • Kontakt straks din uddannelse (underviser eller uddannelsesleder) og informer om, at du er smittet med covid-19. 
  • Du må ikke møde op på campus, heller ikke for at deltage i eksamen, hvis du er smittet. Du skal kontakte Studieservice før eksamen og fortælle, at du er forhindret i at deltage i prøven med fysisk fremøde, fordi du er i selvisolation. Studieservice vil da omlægge prøven til online i det omfang det er muligt.
  • Gå straks i selvisolation og forlad campus, hvis du befinder dig på VIA
  • Hvis du er konstateret smittet ved en kviktest, skal du straks få taget en pcr-test og holde dig isoleret til svaret foreligger
  • Kontakt de personer, du har været i nær kontakt med, så der kan ske kontaktopsporing.

   Definitioner på nære kontakter er:

  • Du er nær kontakt, hvis du bor sammen med den smittede, hvis du har haft direkte fysisk kontakt ved for eksempel kram eller ved at den smittede har nyst eller hostet på dig, eller du har været inden for én meters afstand af den smittede i mere end 15 minutter
  • Hvis du som nær kontakt ikke er færdigvaccineret (14 dage efter sidste stik), skal du straks gå i selvisolation og lade dig teste (pcr-test) på 4. og 6.-dagen efter, at du sidst var i nær kontakt med den smittede
  • Hvis du er færdigvaccineret eller inden for de seneste 12 måneder selv har haft corona, behøver du ikke gå i selvisolation. Du skal stadig testes på 4. og 6.-dagen efter, du sidst var i kontakt med den smittede. 

  Læs Sundhedsstyrelsens informationsmateriale omkring Smitteopsporing af nære kontakter for fyldestgørende info. 

  Kan du ikke komme i kontakt med din uddannelse?

  Se hvordan du kontakter VIA, hvis du er smittet og ikke kan komme i kontakt med din uddannelse.

 • Sådan betragtes du som "nær kontakt"

  Hvis du har været i kontakt med en smittet person, er du i risiko for at være blevet smittet. Du kan enten være det, Sundhedsstyrelsen kalder en 'nær kontakt' eller en 'anden kontakt'.

  Læs nærmere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvornår man betragtes for at være nær kontakt og anden kontakt - og hvad man skal gøre i de forskellige situationer. 

  Anbefalingerne ændres jævnligt, hvorfor vi henviser til Sundhedsmyndighedernes hjemmeside, så du altid kan tilgå seneste nyt. 

  VIA kan hjemsende større grupper i forbindelse med smitteudbrud. 

   

 • VIA følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og opfordrer derfor både studerende og medarbejdere om at modtage vaccine mod Covid-19.

  I den forbindelse bliver der opstillet mobile vaccinationscentre på VIAs campusser. Herunder kan du se, hvor og hvornår du kan blive vaccineret i et af de mobile vaccinationscentre, alle steder er uden tidsbestilling:

  Campus Horsens:

  Første stik den 25.-26. august. 

  Onsdag 25. august kl. 10-14.
  Torsdag 26. august kl. 14-18.

  Andet (eller første) stik den 15.-16. september.

  Onsdag 15. September kl. 10-14.
  Torsdag 16. September kl. 14- 18.  
  Der er både Moderna (mindst 4 uger siden 1. stik) og Pfizer (mindst 3 uger siden 1. stik) vacciner til at matche dit første stik.

  Campus Silkeborg:

  Første stik torsdag 26. august kl. 10-14.
  Nærmere dato og tidspunkt for andet stik følger. 

  Campus Viborg

  Første stik fredag 3. september kl.10-12.

  Campus Aarhus C

  Første stik onsdag 1. og 8. september kl. 9-13 i BE3.01

  Campus Aarhus N:

  Vaccinationer den 8. og 9. september kl. 9-13 i atriet. 

 • Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet en hjemmeside med spørgsmål og svar til studerende på videregående uddannelser. Læs mere på ufm.dk

  VIA følger Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger, hvad angår coronavirus. Se myndighedernes Q/A på coronasmitte.dk

Undervisning og studieliv

 • I VIA går vi meget op i at sikre, at du som ny studerende får en god studiestart.

  Studiestarten vil i august og september forløbe som normalt. Du hører nærmere direkte fra din uddannelse i forhold til rus- og studiestartsaktiviteter, som hytteture, fester og fredagsbarer.  

  VIA følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer
  Du skal vide, at din studiestart og din færden på uddannelsen i det hele taget – ligesom resten af samfundet – bliver påvirket af situationen med coronavirus. 

  VIA følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for hygiejne, afspritning osv. Du kan derfor være helt tryg ved, at VIA er godt forberedt til at håndtere corona-situationen – samtidig med en god studiestart og en lærerig undervisning med dygtige undervisere i spidsen.

  Velkommen til den store VIA-familie
  Som en af de godt 6.500 nye studerende, VIA har optaget i år, bliver du medlem af en rigtig stor ’familie’. VIA er nemlig en af Danmarks største videregående uddannelsesinstitutioner, og vi har mere end 40 forskellige professionsbacheloruddannelser med ca. 19.000 studerende spredt i 11 byer i Region Midtjylland.

  Du kan læse mere om VIA her - og husk, at du altid er velkommen til at gå til din underviser eller uddannelsesleder med spørgsmål eller andet, du er optaget af.

 • Campus er åbnet hele døgnet

  Det er nu igen muligt for jer alle at bruge campus og mødes der, eksempelvis til gruppearbejde og eksamensforberedelse.  Dit nøglekort bliver nu åbnet igen, så du har adgang til campus døgnet rundt. Vi skal selvfølgelig stadig passe på os selv og hinanden, og derfor vil der fortsat være forskellige restriktioner, der gælder og kan give nogle begrænsninger.

  Krav om gyldig coronatest er ophørt per 1. august

  Siden søndag d. 1. august 2021 er der ikke længere krav om gyldig coronatest før adgang til campus. Du kan altså frit komme på VIAs campusser uden gyldigt coronapas, mundbind eller visir.

  Dog skal du stadig være opmærksom på de generelle råd for smitteforebyggelse som god håndhygiejne, udluftning og afspritning. Har du symptomer på COVID-19 eller er nær kontakt til en smittet, må du under ingen omstændigheder komme på campus, men skal følge myndighedernes til enhver tid gældende retningslinjer.

  Regler ved indrejse i Danmark

  Rejserestriktioner ændrer sig hele tiden og der er stor forskel på reglerne for indrejse, alt efter hvilket land man rejser fra. Se de forskellige landes kategorier og gældende rejserestriktioner her: coronasmitte.dk

  Se flere informationer om indrejseregler og undtagelser her

  Se også Udenrigsministeriets rejsevejledning

 • VIA gennemfører undervisningsaktiviteter efter de lokale og konkrete anvisninger, du som studerende får fra din uddannelse. 

 • Vejledende retningslinjer for god online adfærd på VIA University College

  "I VIA anser vi al adfærd, som ødelægger eller forstyrrer et godt lærings-, undervisnings- og arbejdsmiljø som uacceptabel”. Denne passus er fastsat i VIAs kodeks for uacceptabel adfærd hos studerende og gælder for alle studierelaterede aktiviteter.

  Med afsæt i Corona-pandemien er brugen af onlineundervisning blevet meget udbredt. Der er samtidig tale om et relativt nyt begreb. Både undervisere og studerende kan derfor med rette være i tvivl om, hvordan man udviser god online adfærd i forbindelse med undervisningen. Disse retningslinjer beskriver derfor, hvad der i VIA betragtes som god online adfærd.

  En del uddannelser på VIA har allerede samlet forskellige gode råd og lavet aftaler om, hvad god online adfærd er.
  Retningslinjerne nedenfor kan fungere som et supplement til sådanne råd og aftaler eller anvendes alene, så vi også kan sikre det gode lærings-, undervisnings- og arbejdsmiljø online.

  God online opførsel (for undervisere og studerende)

  1. Undervisere og studerende bør, når et nyt online modul starter op, afstemme, hvad god online adfærd er for modulet. Underviseren skal anvise, hvordan onlinesamtaler og diskussioner bliver styret, og hvordan studerende kan kommentere og stille spørgsmål. Skal man bruge ”raise hand”-funktionen i programmet, række hånden op fysisk, skrive i chatten eller må man bare sige noget?

  2. Både undervisere og studerende bestræber sig på at have god lyd (brug f.eks. headset) og en god internetforbindelse. Både undervisere og studerende skal desuden have webcam tilgængelig. Alle slukker egen mikrofon, når de ikke har taletid. Man slår kun sin mikrofon til, når man får ordet.

  3. Ingen skjuler sig: Meget kommunikation aflæses ud fra ansigtsudtryk, mimik og reaktioner. Derfor skal alle kameraer være tændte ved al undervisning, medmindre underviseren introducerer noget andet. Ved forelæsninger med primært envejskommunikation fra underviser til studerende er udgangspunktet, at de studerendes kamera ikke skal være tændt. Også ved forelæsninger er det underviseren, der afgør, om de studerendes kamera må være slukket. Hvis man undtagelsesvis er forhindret i at have kamera tændt, skal dette forinden aftales med underviseren.

  4. Underviserne bør tilpasse antallet af skærmbaserede lektioner om dagen til de studerendes tolerancetærskel. Overvej korte lektioner á 40-50 min. gerne afbrudt af korte pauser. Husk længere pauser ved længere lektioner. En del af undervisningen bør hvis det er muligt planlægges, så de studerende kan interagere med hinanden, f.eks. i break out rooms eller lign.

  5. Hvis underviseren vil optage undervisningen, f.eks. for at gøre den tilgængelig for andre studerende, som ikke har mulighed for at følge undervisningen live, skal underviseren tydeligt gøre opmærksom på, at undervisningen optages. Optagelsen må kun deles af underviseren og kun i lukkede rum.

  6. Hvis en studerende ønsker at optage undervisningen, eller at dele den undervisning, som er gjort tilgængelig for studerende i et lukket rum, skal den studerende først indhente samtykke fra underviseren og de medstuderende. Samtykket kan gives mundtligt ved, at den studerende spørger i det online forum, eller ved at den studerende kontakter underviseren før timen på mail. Hvis underviseren eller de medstuderende siger nej, må den studerende ikke optage undervisningen.

  7. Gruppearbejde er ofte en vigtig ingrediens i onlineundervisning for at diskutere og perspektivere det faglige indhold. Hvis det er muligt, bør alle studerende indgå i forskellige typer af gruppearbejde, hvor man sikrer engagement via interaktion med medstuderende.

 • Du kan som studerende opleve, at din underviser vil optage undervisningen for at gøre den tilgængelig for andre studerende, som ikke har mulighed for at følge undervisningen live. Din underviser skal ikke indhente samtykke fra dig, for at måtte optage og uploade undervisningen, men underviseren skal gøre opmærksom på, hvis undervisningen optages.

  Hvis du selv ønsker at optage undervisningen, eller at dele den undervisning, som er gjort tilgængelig for dig i et lukket rum, skal du først indhente samtykke fra din underviser og dine medstuderende. Samtykket kan gives mundtligt ved, at du spørger i det online forum, eller ved at du kontakter underviseres før timen på mail. Hvis underviseren eller dine medstuderende siger nej, må du ikke optage. Det vil blive betragtet som brud på VIAs adfærdskodeks, hvis dette ikke respekteres.

  Hvis du får lov til at optage undervisningen eller at dele den undervisning, som din underviser har delt med dig, skal du være opmærksom på, at du selv bliver ansvarlig for at optagelsen eller delingen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne og med respekt for reglerne om ophavsret. 

   

 • Du skal som studerende fortsat være studieaktiv under situationen med corona. 

  Det er generelt ikke muligt at afmelde prøver i VIA. Dette udgangspunkt gælder også i Corona-tiden.

 • Studerende, som er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb i forbindelse med corona-smitte, betragtes som i særlig risiko. Hvis du mener, at du tilhører denne gruppe, eller af anden årsag tilhører den særlige risikogruppe i forbindelse med den delvise genåbning, skal du kontakte din egen læge, som skal lave en individuel vurdering heraf.

  Hvis din læge har vurderet, at du tilhører risikogruppen, skal du bede om en lægeerklæring som dokumenterer dette. Du skal selv betale for lægeerklæringen.  

  Du skal sende lægeerklæringen til Studieservice på din uddannelse. Hvis din læge har vurderet, at det er nødvendigt med særlige hensyn, kan Studieservice hjælpe dig i det videre forløb. De kan fx undersøge muligheden for at tilbyde dig online eksamener hjemmefra, selvom dine eksamener ellers er omlagt til prøver med fysisk fremmøde.

  Det er vigtigt, at du som studerende i risikogruppen selv kontakter Studieservice på din uddannelse for en dialog om hvordan du skal forholde dig. VIA har ikke en oversigt over, hvilke studerende der tilhører risikogruppen, heller ikke selvom du måske selv tidligere har oplyst om sygdomsforløb eller lignende.

 • Dimissioner 2021 vil blive afholdt efter gældende retningslinjer og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. 

  Uanset om din dimission vil blive afholdt online eller fysisk, vil vi i VIA gøre vores bedste for, at det bliver en festlig afslutning på dit studie sammen med dine medstuderende. 

  Du vil høre mere fra din uddannelse om detaljerne for din dimission.  

Få hjælp og rådgivning

 • Har du brug for psykologfaglig hjælp eller rådgivning, så kan du kontakte Studenterrådgivningen:

  Studenterrådgivningen

  T:  70 26 75 00. (Åbent mandag-fredag kl. 9.00-12.00)
  Se hjemmesiden: www.srg.dk

  'Alliance for et godt studieliv' - gratis rådgivning hos eksperter

  Fire organisationer, der tilbyder gratis rådgivning til studerende på videregående uddannelser, har dannet ’Alliance for et godt studieliv’ - der har til formål at hjælpe studerende, som synes, at COVID-19 har gjort det sværere at få studelivet til at hænge sammen. 

  De fire organisationer tilbyder hver især gratis rådgivning for at gøre studielivet bedre i en tid, der gør det sværere. 

  Læs mere om de gratis tilbud på partnernes hjemmesider:

  www.headspace.dk
  www.sr-bistand.dk
  www.ventilen.dk
  www.srg.dk

Eksamener

 • Det er den enkelte uddannelse, der beslutter, om prøverne foregår online eller fysisk.

  Hvis den ekstraordinære situation gør, at det ikke er muligt at afvikle eksamen som planlagt, vil VIA arbejde for at tilbyde dig en alternativ prøveform (fx en afløsningsopgave eller en eksamination online). Hvis VIA vurderer, at det ikke er muligt at erstatte den aktuelle eksamensform, vil VIA i stedet tilrettelægge en ekstraordinær eksamen.

  Som studerende får du information om, hvordan det kommer til at foregår, direkte fra din uddannelse.

  På fanerne neden for finder du mere information om retningslinjerne for henholdsvis online eksamen og prøver med fysisk fremmøde. 

 • Her kan du læse retningslinjerne, som gælder før og efter eksamen med fysisk tilstedeværelse i situationen med coronavirus.

  Pas på dig selv – begræns risiko for smitte!

  1. Opmærksomhedspunkter før eksamen

  • Man skal kunne fremvise en negativ coronatest, der er max. 72 timer gammel for at færdes på campus. Dokumentation kan være digital eller papir, men der skal være navn, testtidspunkt og testresultat. Der er krav til, at man fremviser enten:
   - Negativt testresultat (max 72 timer gammelt)
   - Positiv coronatest. Hvis man har været symptomfri i minimum 48 timer, og testen er foretaget for mindst 14 dage siden , må man komme ind på campus. Testen må dog ikke være mere end 8 måneder gammel.
   - Hvis man er blevet vaccineret for COVID-19, er man fritaget fra krav om test for at komme på campus. Det gælder fra 14 dage efter første stik.
   Du skal enten fremvise en PCR-test (tages i halsen) eller en antigentest (tages i næsen) for COVID-19. Du skal lade dig teste på de lokale teststeder.
   Du kan som supplement til de øvrige testmuligheder også blive testet hos VIA. Hvis du tager en selvtest hos VIA, giver du dit samtykke til, at VIA behandler dine personoplysninger afgivet i forbindelse med testen. Du kan læse om VIAs behandling af dine personoplysninger i forbindelse med selvpodning under supervision her.
   Du kan se en oversigt over testmuligheder og åbningstider på VIAs campusser her.
   Bliv testet i god tid før din undervisning eller eksamen, da der kan være ventetid på både prøvetagning og svar – bliv derfor gerne testet dagen før.
   Hvis man af medicinske årsager eller på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en coronatest, skal man oplyse dette ved kontrol.

  • Hvis du har symptomer på COVID-19 eller er nær kontakt til en smittet, må du under ingen omstændigheder møde ind på campus. Følg myndighedernes retningslinjer for test, isolation mv. 

  • Er din eksamen med forberedelse, skal du selv medbringe skriveredskaber og papir.
  • Hvis du skal vise slides til censor og eksaminator under eksamen, skal du lægge dem på bordet foran dem, så de kan læse dem. 
  • Medbring din egen vandflaske til brug under eksamen.
  • I nærheden af eksamenslokalet vil være dedikerede venteområder. Der vil være skilte, så du ved, hvor du skal være.
  • Vask hænder eller brug håndsprit straks ved ankomst til campus. Der står håndsprit fremme i venteområdet.
  • Undgå kram, håndtryk og anden nærkontakt.
  • Ophold dig kun i de anviste venteområder.
  • Flyt ikke rundt på stolene i venteområdet. De er opstillet efter sundhedsmyndighedernes anvisninger.
  • Begræns berøring af kontaktpunkter som fx dørhåndtag og gelændere.
  • Gangarealerne er kun til gennemgang, ikke til ophold.
  • Hold til højre på trapper og gange.
  • Hvis du føler dig syg på eksamensdagen, skal du blive hjemme og kontakte egen læge og få en lægeerklæring.

   2. Opmærksomhedspunkter efter eksamen

   Da campus igen er åben for offentligheden, må familie, venner eller andre, der ønsker at fejre dig, som udgangspunkt gerne komme ind på campus for at fejre dig. Vær dog opmærksom på, at der stadig er begrænsninger jf. forsamlingsforbuddet. Det betyder, at det vil være forskelligt fra campus til campus, hvorvidt der er åben for gæster til fejring indendørs. Det er de lokale genåbningsgrupper, der beslutter om campus er åben for besøgende ifm. afsluttende eksamen og dimission. Henvend dig derfor til dit campus. 

   Ved adgang til campus er der fortsat er krav om gyldig coronapas. Det gælder også besøgende på campus. Læs mere under punktet ”Adgang til campus”.


 • Er din mundtlige prøve online, afvikles den i Zoom eller Teams. Det vil være din uddannelse, der beslutter, hvilket system der anvendes i forhold til, hvad der er mest velegnet til din eksamen, herunder hvad I måske allerede har kendskab til i forbindelse med online undervisning.

  Du får information om, hvilket system din eksamen afholdes i, når du modtager information om eksamenstidsplan. Det er vigtigt, at du læser vejledningerne her nedenfor til de relevante systemer inden eksamen.

  Som udgangspunkt er reglerne de samme, uanset om din mundtlige eksamen afholdes via Zoom eller Teams eller som en almindelig mundtlig eksamen på din uddannelsesinstitution. Men der er alligevel et par forskelle og særlige opmærksomhedspunkter, når din mundtlige eksamen afholdes online.


 • Gruppeprøver online:

  Hvis prøven er en online mundtlig gruppeprøve, er det op til gruppen selv at beslutte, hvorvidt gruppemedlemmerne vil sidde samlet i ét rum under eksamen, eller hver for sig på hver sin lokalitet. Beslutningen skal træffes ud fra hvad der er praktisk muligt og sundhedsmæssigt- og teknisk forsvarligt.

  Følgende særlige forhold gælder, når en online prøve er en gruppeprøve:

  Hvis gruppen beslutter at sidde samlet i ét rum, skal gruppen sikre sig, at censor og eksaminator kan se alle gruppemedlemmer under hele eksamen, også når de ikke taler. Såfremt gruppen deltager via flere enheder i samme lokale, kan der være høj risiko for tekniske udfordringer med lyden såsom resonans, ekko mv.

  VIA anbefaler derfor kun, at grupper sidder samlet i ét lokale, såfremt gruppemedlemmerne

  • er enige om, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt for dem alle
  • alle sammen har mulighed for at blive vist via web-cam via én pc/enhed
  • alle er enige i, at det udstyr som eksamen gennemføres på, er teknisk egnet til formålet

  Gruppeprøve med fysisk fremmøde:

  Hvis du som studerende er i selvisolation efter nærkontakt med en smittet, må du ikke møde op på campus. Du kan derfor blive forhindret i at deltage i eksamen, selvom du ikke er syg. Det samme gælder, hvis du føler dig rask, men er testet positiv for Corona. I disse situationer skal du som udgangspunkt deltage i eksamen online, hvis det er praktisk muligt.

  Hvis et eller flere gruppemedlemmer bliver forhindrede i at deltage i en prøve med fysisk fremmøde, beslutter uddannelsen det videre forløb. Det kan betyde, at den ene som er forhindret i fysisk fremmøde (men ikke er syg), skal være på online via link og resten af gruppen med fysisk fremmøde. Det kan også være at uddannelsen beslutter, at alle gruppemedlemmer skal deltage i prøven online, selv om det kun er ét medlem, som er forhindret i at møde op fysisk.

  Det kan blive nødvendigt at træffe denne beslutning med ganske kort varsel. Det er derfor vigtigt, at alle gruppemedlemmer er forberedt til en online eksamen, selv om der som udgangspunkt er tale om en prøve med fysisk fremmøde.

  Hvis et eller flere gruppemedlemmer bliver forhindrede i at deltage i prøven pga. sygdom, beslutter uddannelsen det videre forløb. Det klare udgangspunkt er, at de øvrige gruppemedlemmer skal gennemføre prøven uden det syge gruppemedlem. Det syge gruppemedlem må aflægge sin prøve senere som en sygeprøve.

  Det er derfor vigtigt, at alle gruppemedlemmer er forberedt til at kunne gennemføre prøven, selv om et eller flere medlemmer af gruppen bliver syge.

 • Når din mundtlige prøve skal afholdes online, er du som udgangspunkt selv ansvarlig for, at du kan gennemføre eksamen på din computer eller smartphone. For at eksamen kan gennemføres, skal eksaminator og censor kunne både se og høre dig.

  Derfor skal du have:

  • Computer med indbygget webcam/ eksternt webcam eller en smartphone med kamera.
  • En god stabil internetforbindelse.
  • Vi anbefaler desuden (men det er ikke et krav), at du har hovedtelefoner eller headset, så lydkvaliteten bliver bedst mulig.
 • Du vil sammen med eksamensplanen modtage information om, hvilket system du skal eksamineres i.

  Informationen kommer fra en medarbejder i Studieservice eller eventuelt fra din underviser. I instruktionerne står der, at du skal anvende dit ”VIA id”. Det er det samme, som du bruger til at logge på Itslearning, VIA-mail mm.

  Eksamen i Zoom

  Du modtager et link til eksamen.

  Se her, hvordan du installerer Zoom og deltager i eksamen: Deltag i en eksamen i Zoom (pdf)

  Efter den 30. maj kan man kun deltage i Zoom-møder, hvis man har den nyeste version af Zoom (version 5). Hvis du har en ældre version, vil du automatisk blive bedt om at opdatere Zoom, før du kommer ind i mødet.

  Den version af Zoom, der anvendes i VIA, adskiller sig fra den gratis udgave ved at overholde EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR). Derfor er det et sikker system og ikke som den gratis version, hvor der ikke er kontrol med, hvilke data der indsamles.

  Eksamen i Teams

  Du modtager et link til eksamen.

  Se her, hvordan du deltager i eksamen: Deltag i en Microsoft Teams-eksamen Studerende (pdf)

  I instruktionerne står der, at du skal anvende dit ”VIA id”. Det er det samme, som du bruger til at logge på Itslearning, VIA-mail mm. 

 • På prøvedagen skal du gøre dig klar og have det relevante program åbent i god tid, inden mødet starter.

  Vær opmærksom på:

  • Forsinkelser

  Der kan være forsinkelser i forbindelse med mundtlige prøver. Derfor kan det være, at eksaminator og censor henter dig senere ind i mødet end aftalt. Når du er i mødets lobby/venterum, skal du bare vente til du hentes ind.

  • Legitimation

  Du skal kunne legitimere dig til eksamen. Det gør du ved at vise kørekort/pas eller anden billed-legitimation, f.eks. dit studiekort (hvis du har digitalt studiekort, så tag eventuelt et skærmprint, som du kan dele via skærmdeling).

  • Du skal være alene

  Der må derfor ikke være andre i rummet, hvor du sidder under prøven, end dig selv (ved gruppeeksamen har flere dog adgang til eksamensrummet – se dog VIAs anbefaling nedenfor). Du må forvente, at du kan blive bedt om at ”vise rummet frem” med dit kamera, således at censor og eksaminator kan kontrollere, at du er den eneste i rummet under prøven.

  • Om rummet

  Sørg for at sidde i et stille rum og med en god belysning. Undgå at sidde foran et vindue, da det kan have indflydelse på lyset.

  • Powerpoints og præsentationer

  Hvis du vil bruge en powerpoint eller lignende til prøven, skal du følge de instruktioner der kommer fra uddannelsen om brug af præsentationer.
  På prøvedagen skal du gøre dig klar og have det relevante program åbent i god tid, inden mødet starter.

  Prøven foregår som almindelig mundtlig prøve

  Når du, eksaminator og censor alle deltager i mødet, foregår prøven som en traditionel mundtlig prøve. Når prøven er gennemført, vil du blive sendt ud af mødet, mens eksaminator og censor voterer.

  I vejledningen til det enkelte system står der, hvordan du gør dig klar, så du efter votering kan hentes retur og modtage karakter og feedback. Det er vigtigt, at du følger denne vejledning straks efter eksamen, så du er klar, når eksaminator og censor er færdige med votering.

  Ønsker en medstuderende – eller øvrig offentlighed – adgang til din online-eksamen, skal det aftales med Studieservice i god tid inden eksamen. Adgang gives i det omfang det er muligt under hensyntagen til de tekniske muligheder på den enkelte uddannelse. 

  Gruppeeksamen

  Se fanen "Gruppeprøver" ovenfor. 

  Anbefalinger om gruppeeksamen

  VIA anbefaler kun, at grupper sidder samlet i ét lokale, såfremt gruppemedlemmerne er enige om:

  • at det er sundhedsmæssigt forsvarligt for jer alle
  • at I alle har mulighed for at blive vist via web-cam via én pc/enhed 
  • at det udstyr som eksamen gennemføres på, er teknisk egnet til formålet   

  Tekniske problemer under prøven

  Hvis prøven af tekniske årsager afbrydes, og det ikke lykkes hurtigt at genetablere forbindelsen ved, at du går ud og ind i samtalen igen, skal du ringe til eksaminator fra din telefon.

  Det er altid dig, der skal ringe op, og du skal gøre det uden unødigt ophold. Det er altså også dig der skal ringe op, selvom problemet ikke er opstået i din ende.

  Telefonnummeret til eksaminator får du oplyst sammen med indkaldelsen til eksamen.

  Eksaminator vurderer, om prøven kan fortsættes, afsluttes, afbrydes eller udsættes. Og I laver en aftale i telefonen om, hvad der skal ske.

 • Vi har forberedt os grundigt på afvikling af mundtlige prøver online og er sikre på, at du gør det samme. Men af og til sker der uforudsete ting, det gælder både i forhold til online prøver og til prøver med fysisk fremmøde på dit uddannelsessted.

  Hvis en prøve ikke kan gennemføres online, er du stillet forskelligt, alt efter om det skyldes årsager hos VIA eller hos dig selv – nøjagtig som det er tilfældet ved en fysisk prøve.

  Hvis prøven af tekniske årsager ikke kan gennemføres online, og det skyldes, at dit udstyr eller din internetforbindelse fejler, vil det som udgangspunkt tælle som et brugt prøveforsøg på samme måde, som hvis du fx kom for sent til en mundtlig eksamen på din uddannelse, fordi din cykel punkterede på vejen, eller bussen var forsinket. Men det er en ganske særlig situation, vi befinder os i, og det vil der selvfølgelig også blive taget højde for. Det vil indgå positivt i vurderingen, såfremt du bliver nødt til at ansøge om et fjerde eksamensforsøg.

  VIA vil selvfølgelig også gøre alt, hvad vi kan for at få løst de problemer, der evt. kan opstå i forbindelse med prøven – ved fx at anvende et andet link mm. Det vil sige, at hvis du på forhånd har testet systemet, og at du har et fungerende internet, så kan du ikke gøre mere. Og din eksaminator/censor vil selvfølgelig sammen med IT-supporten og Studieservice gøre alt, hvad vi kan, for at din prøve bliver afviklet på bedste vis.

  Hvis en eksamen ikke kan gennemføres på baggrund af andre faktorer, som du som studerende ikke er ansvarlig for, men som VIA har ansvaret for, så vil der hurtigst muligt blive fundet et nyt tidspunkt til at gennemføre prøven. I den situation vil du ikke blive trukket et prøveforsøg for den prøve, som ikke kunne gennemføres. 

 • Reglerne om eksamenssnyd gælder fortsat, selvom dine eksamener er online.

  Hvad er eksamenssnyd?

  Eksamen er en test, hvor du viser dine individuelle kvalifikationer inden for de rammer og betingelser, VIA har fastsat for den pågældende prøve.

  Hvis du til en eksamen – tilsigtet eller utilsigtet – gør noget, som giver dig bedre vilkår end forudsat, snyder du dig til en forkert bedømmelse.

  Når du afleverer en skriftlig opgavebesvarelse, skal du i WISEflow ved en tro- og love erklæring bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp.

  Uretmæssig hjælp kan for eksempel bestå i:

  • At du har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler eller skaffet dig selv eller en anden eksaminand uretmæssig hjælp til opgavebesvarelsen 
  • At du har udgivet andres arbejde for dit eget i opgavebesvarelsen 
  • At du har brugt eget, tidligere bedømt arbejde uden kildehenvisning i opgavebesvarelsen 

  I WISEflow kontrolleres alle opgavebesvarelser for uretmæssig hjælp i en plagieringskontrol. Plagieringskontrollen sammenligner opgavebesvarelsen med alle åbne kilder, der er tilgængelige via internettet, dvs. alle hjemmesider, artikler og opgaver, som ligger online.

  Der foreligger plagiering, når man i en skriftlig opgavebesvarelse forsøger at give det indtryk, at man er ophavsmand til en idé, tekst, opsætning eller lignende, selvom ophavsmanden faktisk er en anden. For at undgå mistanke om plagiering er det derfor særdeles vigtigt, at citater, kilder og referencer markeres tydeligt i opgavebesvarelsen.

  Optagelse af eksamen

  Lyd- eller billedoptagelser af en prøve er ikke tilladt, medmindre optagelserne indgår som en del af prøveforløbet. Optagelserne foretages da af VIA (jævnfør eksamensbekendtgørelsen).

  Du skal som studerende være opmærksom på, at det er forbudt at optage eksamen med fx din telefon. Konkret står der i reglerne i eksamensbekendtgørelsen: ”Lyd- eller billedoptagelser af en prøve er ikke tilladt, medmindre optagelserne indgår som en del af prøveforløbet. Optagelserne foretages da af institutionen”. Forbuddet gælder både selve eksamen og tilbagemeldingen i forbindelse med bedømmelsen.

  Dette forbud gælder også for onlineeksamener. 

  Hvis du trods dette forbud alligevel optager prøven, vil det blive betragtet som eksamenssnyd, og prøven vil blive afbrudt. Du har da brugt et prøveforsøg. Du vil desuden få en advarsel om, at du kan bortvises fra VIA i gentagelsestilfælde.

  Plagiering og online eksamener

  Plagiering er, når man efterligner eller direkte afskriver andres tekster, uden at angive kilden og gøre opmærksom på at det drejer sig om citat eller resumerende omarbejdelse

  Brug af egne, tidligere afleverede opgaver

  • Du kan bruge uddrag fra egne opgaver efter disse retningslinjer:
  • Du kan citere tekstuddrag (relativt kort) på linje med alle andre kilder, - og med brug af sædvanlige kriterier for kildeangivelse.
  • Du kan arbejde med lignende problemstillinger som i tidligere opgaver, - blot set i det nye perspektiv, som det aktuelle modul betinger.
  • Du kan inddrage tidligere anvendte teorier, men teorierne skal belyses i en ny sammenhæng.
  • Du kan anvende empiri, som du har brugt i en tidligere opgave, men det forventes gjort i et anderledes – og typisk bredere – perspektiv.

  At hjælpe andre kan være snyd 

  Hvis du hjælper en anden med at opnå en uretmæssig fordel til eksamen, er der også tale om snyd. Tænk derfor altid over det, hvis du i en eksamenssituation udleverer din egen besvarelse til en medstuderende.

  Sanktionerne for eksamenssnyd spænder fra at du bortvises fra eksamen, mister et prøveforsøg og får en advarsel til at du permanent bortvises fra VIA. Sanktionen afhænger af en samlet vurdering af forseelsens alvor.

  Andre eksempler på handlinger, som alle betragtes som eksamenssnyd og i sidste ende kan medføre permanent bortvisning fra VIA:

  Samarbejde bliver set som snyd

  Hvis prøveformen kræver, at der udarbejdes en individuel eksamensbesvarelse, skal du selv udarbejde besvarelsen. Du må derfor ikke samarbejde med dine medstuderende eller andre under eksamen. Du må naturligvis heller ikke lade andre udarbejde dele af din opgave.

  Forfalskning af data

  Hvis du som led i en eksamensbesvarelse skal indsamle empiriske data, vil det være eksamenssnyd selv at finde på data eller manipulere med data

  Forhåndskendskab til opgaven

  Hvis du uberettiget får kendskab til eksamensopgaven på forhånd, og du alligevel deltager i eksamen, begår du eksamens-snyd. Du skal i stedet straks kontakte Studieservice på din uddannelse, som hurtigst muligt vil tilbyde dig en ny eksamen. 

  Undgå politianmeldelse

  Det er strafbart at bruge falske dokumenter eller at afgive falske erklæringer. Det gælder både lægeerklæringer, dokumentation for rejser og tro- og loveerklæringer. Hvis det konstateres, at du har fremsendt falske dokumenter til VIA i forbindelse med Corona-situationen, vil det blive politianmeldt. 
  Herudover vil snyd i forbindelse med eksamen blive straffet efter VIAs generelle retningslinjer, hvor sanktionen spænder fra, at du bliver bortvist fra eksamen, mister et prøveforsøg og får en advarsel til at du permanent bortvises fra VIA. Sanktionen afhænger af en samlet vurdering af forseelsens alvor.  

 • Hvis du har brug for teknisk hjælp i forhold til deltagelse i VIAs onlineeksamener, er du velkommen til at skrive til VIA Service på viaservice@via.dk. Du vil herefter blive kontaktet inden for to arbejdsdage.

  Drejer det sig om en akut situation, kan du ringe på 87551212 mandag til fredag fra kl. 7.30 til kl. 15.30.

Udlandsophold og internationale studerende

 • Gradvis lempelse af regler for indrejse – opdateres løbende

  Partierne i Folketinget er blevet enige om en gradvis lempelse af de nuværende restriktioner for indrejse til Danmark fra den 21. april 2021.

  Du kan finde information om rejserestriktioner til og fra Danmark her: www.coronasmitte.dk

  Restriktioner og retningslinjer for rejser ændrer sig hele tiden. Derfor er det en god ide at holde sig orienteret på myndighedernes hjemmesider, inden booking af billet og rejse til og fra Danmark.
  Det er den studerendes ansvar at holde sig opdateret med de gældende regler.

  Udlændinge, der ikke har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, skal have et anerkendelsesværdigt formål for at rejse ind i Danmark. Med de kommende lempelser af reglerne, kan det få betydning for dig, så hold øje med myndighedernes hjemmesider herunder og hold dig opdateret her på siden. 

  Se flere informationer om indrejseregler og undtagelser her

  Se også Udenrigsministeriets rejsevejledning

   

 • Der er i situationen med coronavirus ikke et entydigt billede i forhold til exchange-forløb. Nogle uddannelser i VIA gennemfører exchange-forløb som planlagt, mens andre har været nødt til at aflyse exchange-forløb. Tilsvarende er der forskel på, om VIAs parter-uddannelsesinstitutioner i udlandet tager imod exchange-studerende eller ej.

  Hvis der sker ændringer i forhold til dit planlagte exchange-forløb, vil du få direkte besked fra din uddannelse. 

  Hvis du er i tvivl om, hvordan det står til med dit exchange-forløb, bedes du kontakte den internationale koordinator/vejleder på din uddannelse. Du kan desuden kontakte VIAs internationale afdeling på international@via.dk.

 • I tilfælde af spørgsmål eller ændringer til dit studie- eller praktikophold, skal int.national.erasmus@via.dk kontaktes.

  • Der er nu mulighed for ’blended mobility.’ Det betyder at den studerende kan påbegynde mobiliteten i sit studieland, og rejse ud for at færdiggøre denne. Det totale mobilitet skal fortsat være minimum 60 for praktikophold og 90 dage for studieophold, dog er der ikke noget minimumskrav til hvor længe den studerende skal være i udlandet. Eksempelvis er det muligt at opholdet er fordelt som: 40 dage i Danmark og 20 i Tyskland. Den studerende modtager kun legat for perioden i udlandet, dvs. 20 dage jf. ovenstående eksempel.

  • Hvis et planlagt ophold bliver omlagt til at foregå online, kan den studerende fortsat modtage Erasmus+ stipendie. Det er fortsat den studerendes ansvar at overholde de sædvanlige dokumentationskrav, fx Transcript of Records og After the Mobility.

  • Såfremt der foreligger et krav om at den studerende skal i karantæne efter ankomst til modtagerlandet, da vil karantæneperioden indgå i opholdets længde. Bemærk at der skal foreligge et myndighedskrav og at dette skal kunne dokumenteres.

  Læs mere om ansøgningskriterier og retningslinjer på ministeriets hjemmeside

  Hvis du har spørgsmål i forhold til afbrudte Erasmus-ophold, kan du skrive til VIAs internationale afdeling på:
  E: int.national.erasmus@via.dk

   

   

Job under corona

 • Der er oprettet særlige kommunale jobbanker for studerende på sundhedsuddannelser samt lærer- og pædagogstuderende. Situationen med corona og genåbningen af dagtilbud, skoler og SFO’er har skabt pres på personaleressourcerne, og derfor har flere kommuner i Region Midtjylland oprettet jobbanker, hvor både studerende på sundhedsfaglige uddannelser samt lærer- og pædagogstuderende kan melde sig som medarbejderassistance. Nogle kommuner søger også arbejdskraft fra studerende på uddannelsen til pædagogisk assistent. 

  Jobbankerne er primært henvendt til studerende, der ikke er i praktik, og ansættelsen foregår ved siden af normale studieaktiviteter. Du aflønnes for arbejdet i henhold til gældende overenskomster.  

  Jobbanker for pædagogstuderende: 

  Aarhus Kommune

  Favrskov Kommune (pdf)

  Hedensted Kommune

  Holstebro Kommune

  Lemvig Kommune

  Norddjurs Kommune 

  Skive Kommune

  Jobbanker for lærerstuderende:

  Favrskov Kommune (pdf)

  Hedensted Kommune

  Holstebro Kommune

  Norddjurs Kommune 

  Skive Kommune

  Jobbanker for studerende på sundhedsuddannelser:

  Aarhus Kommune

  Favrskov Kommune (pdf)

  Hedensted Kommune

  Holstebro Kommune

  Lemvig Kommune

  Norddjurs Kommune

  Struer Kommune

  Ringkøbing-Skjern Kommune

  Silkeborg Kommune

  Skive Kommune

 • Sundhedsmyndighederne har et frivilligt beredskab.

  Vi vil gerne positivt bidrage til at imødekomme sundhedsvæsenets udfordringer. Som studerende kan du hjælpe ved at fastholde dit praktikforløb eller ved at melde dig til regionernes beredskaber. 

  Hvis du er i praktik og ikke er hjemsendt, opfordrer vi til, at du fastholder at møde op på dit praktiksted. Du kan komme ud for, at du får andre arbejdsopgaver, som vil give dig et læringsudbytte, der måske kan afvige fra det som ellers er defineret for dit semester. I den givne situation mener vi dog, det er vigtigt at bidrage til sundhedsvæsenets udfordringer og vi sidestiller din praktik med den du skulle have haft.

  Hvis du er hjemsendt fra praktik eller er hjemsendt fra studiet med anden form for studieaktivitet, så er du meget velkommen til at melde dig til beredskabet. Hvis du melder dig og bliver indkaldt til beredskabet, skal du give besked til din uddannelse, såfremt det har betydning for din mulighed for at være studieaktiv og efterfølgende gå til prøve. Så vil din uddannelse efterfølgende vurdere, hvilke faglige mangler der udestår og hjælpe dig med at udbedre disse, så du så vidt muligt kan fortsætte uddannelsen som planlagt. Uddannelsen kan kræve dokumentation for arbejdet i beredskabet, når der gives dispensation for studieaktivitet.

  Registreringen til beredskab finder sted på regionernes hjemmeside for corona jobbank, hvorefter man vil blive kontaktet. 

  - Region Midtjylland
  Region Nordjylland  

  Hvis du bliver indkaldt til beredskabet, kan du efterfølgende søge om merit for enten fag eller praktik. Der vil da blive foretaget en individuel vurdering af, om det, du søger merit for, kan godskrives som følge af den frivillige indsats i beredskabet. De almindelige betingelser for merit skal fortsat være opfyldt, og der vil derfor altid være tale om en individuel vurdering, hvor både omfanget og karakteren af beskæftigelsen tillægges betydning i forhold til det der søges merit for. 
   
  Det er ikke muligt at afmelde eksamen. Men hvis du har været forhindret i at forberede dig eller deltage i selve eksamen, fordi du har udført arbejde som led i sundhedsmyndighedernes frivillige beredskab, vil du som udgangspunkt blive tildelt et ekstra prøveforsøg, hvis du skulle få behov for det.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, kan du kontakte studievejlederen på din uddannelse.  

VIAs corona hotline er åben for henvendelser ved smitte og smitteopsporing på mail corona@via.dk eller telefon 8755 0055. 

Internationale studerende kan kontakte Global Engagement på mail på alle hverdage med akutte spørgsmål på mail international@via.dk

Derudover opfordrer vi til, at du kan benytte den myndighedsfælles hotline på:
T: +45 70 20 02 33.