Kursustilbud til socialpsykiatrien

Vil du have den nyeste viden inden for socialpsykiatri? Trænger du til ny inspiration? Eller overvejer I et samlet kompetenceløft i det enkelte tilbud eller i hele socialpsykiatrien? Læs mere om Socialstyrelsens kursustilbud her på siden.

Kursustilbud til socialpsykiatrien

Socialstyrelsen har lanceret et stort kursustilbud målrettet medarbejdere og ledere i socialpsykiatrien med fokus på:

 • Recovery orienteret rehabilitering
 • Borgeren i centrum
 • Sundhed hos borgeren
 • Psykiske vanskeligheder og samtidig misbrug
 • Sociale relationer og forebyggelse af ensomhed
 • Helhed og sammenhæng i borgerens liv
 • Borgerens udvikling og progression
 • Frivillighed og samarbejde med civilsamfund
 • Uddannelse og beskæftigelse

Kursustilbuddet indeholder desuden tilbud til ledelsen om temadage, kurser og rådgivningsforløb om strategisk kompetenceudvikling, som skal være med til at sikre, at kursustilbuddene kan føre til reel og relevant kompetenceudvikling.

VIA indgår med undervisere på kurserne Recovery orienteret rehabilitering samt Sundhed hos borgeren.

Recovery orienteret rehabilitering

Recovery orienteret rehabilitering bygger på et inddragende, inkluderende og involverende mindset, og mindsettet er centralt, for det kan danne udgangspunkt for et fælles fagligt fundament og strukturerede tilgange i organisationen og i samarbejdet med borgerne. Kurserne omkring recovery orienteret rehabilitering giver dig viden om og træning af konkrete recovery-orienterede tilgange og metoder, du kan bruge i forskellige dele af rehabiliteringsprocessen. Du finder både et videnkursus, praksiskursus og e-læring om recovery orienteret rehabilitering. Læs mere om kurserne inden for recovery orienteret rehabilitering og tilmeld dig her.

Sundhed hos borgeren

Borgere i socialpsykiatrien kan have svært ved at mærke kroppens signaler eller reagere på dem. De opsøger ofte heller ikke information om sundhed. Ledelse og medarbejdere i socialpsykiatrien har derfor et medansvar for at støtte den enkeltes trivsel, sundhed og mestring og for organisatorisk at skabe et sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende miljø. Kurserne om sundhed hos borgeren sætter spot på, hvordan somatisk og mental sundhed er et centralt element at styrke i den recovery-orienterede rehabilitering. Du finder både et videnkursus og praksiskursus om sundhed hos borgeren. Læs mere om kurserne omkring sundhed hos borgeren og tilmeld dig her.

Find alle kurser og tilmeld dig på sopsyk.dk

Med kursustilbuddet formidler Socialstyrelsen den aktuelt bedste viden om recovery og rehabilitering og giver deltagerne konkrete metoder og redskaber, der bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien. 

Kursustilbuddet til socialpsykiatrien består af tre forskellige typer af kurser: 

 • Videnkurser á en dags varighed, som afholdes over hele landet
 • Praksiskurser på fem dage, der afholdes i egen organisation
 • E-læring (fra december 2020), som kan tilgås overalt 

Kursustilbuddet er støttet af midler fra satspuljen 2019-2022. Derfor koster videnkurserne kun 375 kr. ekskl. moms, mens praksiskurser og e-læring er gratis. 

Tilmeld dig et kursus

Find alle kurser og tilmeld dig på sopsyk.dk.

Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. 

Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien administreres af COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling, mens kurserne udvikles og afholdes af Absalon, Cadpeople, COK, Dobbeltdiagnose I/S, Joint Action, KP, Kursuscenter Sputnik, Rambøll, Substans, Trancit og VIA University College. 

Kontakt

Janna Bohn Sylvestersen