Ledelse i dagtilbud - strategisk ledelse & kvalitet i dagtilbud

Ledelse på dagtilbudsområdet er under forandring - du skal omsætte strategi til professionel udvikling, der påvirker læringsmiljøet positivt. Men hvordan griber du det an i praksis? Læs mere her på siden.

Ledelse af dagtilbudsområdet er under forandring

På baggrund af den politiske aftale ”Stærke Dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” er den nye dagtilbudslov nu vedtaget. I aftalen fremskrives lederen, som en helt central person i forhold til at sikre styrket kvalitet i dagtilbuddet. Det betyder, at især den faglige ledelsesopgave er under forandring, og det kræver nogle andre strukturelle og personlige dimensioner at være faglig leder, hvis vi skal lykkes med at styrke kvaliteten af alle børns hverdag, læring og trivsel på baggrund af den ny pædagogiske læreplan. Lederen skal sætte rammen for arbejdet med at skabe udviklende læringsmiljøer, hvor der er lige læringsmuligheder for alle børn, og dermed mindske betydningen af social ulighed.

Hvilke ledelseskompetencer bliver centrale?

Ledelsesarbejdet skal derfor helt tæt på den pædagogiske praksis for at sikre, at strategi bliver omsat til professionel udvikling, som styrker børnenes læringsmiljøer og den tidlige indsats. Her bliver særligt fem ledelsesopgaver centrale:

 • At lede implementering
 • At opbygge en professionel læringskultur
 • At lede systematisk dokumentation og evaluering
 • At lede gennem organisationens centrale ressourcepersoner
 • At lede det tværprofessionelle samarbejde

Skab ledelse tættere på praksis

Du ønsker at omsætte strategi til professionel udvikling, der påvirker læringsmiljøet positivt. Men hvordan griber du det an i praksis? Hvordan sikrer du at implementeringer af strategiske tiltag indarbejdes alle steder? Og hvordan sætter du ressourcepersoner i spil?

Vi skaber praksisnær ledelsesudvikling, og inden for en bred vifte af kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet, finder du hos os den form for kompetenceløft, der passer dig. Vi inddrager din erfaringer, og i tæt dialog udvikler vi sammen den gode løsninger for dig som leder og for hele ledelsesteamet.

Kompetenceudvikling

Hos VIA har vi mange års erfaring med at designe og tilrettelægge uddannelsesforløb og kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet: Diplommoduler og -uddannelse samt skræddersyede kurser og forløb. Vi tilrettelægger forløb for jer, der vil løftes i flok - og have samme redskaber og værktøjer at arbejde ud fra, når ledelsesarbejdet skal tættere på den pædagogiske praksis. Få tilrettelagt et forløb, med afsæt i netop de udfordringer, I oplever at have. Vi tilrettelægger alt fra temadage og minikurser til længere uddannelsesforløb. Når vi udvikler nye forløb, sker det i samspil med jer, sådan vi sikrer, at I får netop det uddannelsesforløb, der matcher jeres behov

Find her eksempler på forløb, vi kan skræddersy direkte til jeres team eller institution - eller I kan bruge dem til at tage en snak om, hvad det er, I har brug for.

 • Omsæt strategien til professionel udvikling af læringsmiljøet - uddannelsesforløb
 • Implementering af strategiske tiltag - kursusforløb
 • Uddannelse af team- og personaleledere  
 • Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale til at håndtere og arbejde med den nye reform
 • Specielt tilrettelagt kompetenceudvikling med temaet ’læreplaner'

 

Se aktuelle uddannelser

Inspiration

Sådan sikres en god forankring af en styrket læreplan

Sådan sikres en god forankring af en styrket læreplan

Kom tættere på de helt overordnede faktorer, du som leder skal være opmærksom på, hvis en styrket læreplan skal være med til at øge kvaliteten i dit dagtilbud.

Læs artiklen
Skæv firkant

Bliv inspireret på LinkedIn

Vær med i vores LinkedIn gruppe Kvalitet i dagtilbud, og bliv inspireret indenfor bevægelse, sprog, tidlig indsats, læringsmiljøer, faglig ledelse, mv.

Vær med i gruppen

Kontakt

Inger Marie Larsen-Nielsen
 • Inger Marie Larsen-Nielsen

 • Faglig kontaktperson
 • T: +45 87 55 19 19