Nyuddannet bevægelsesvejleder styrker elevernes sundhed, trivsel og læring

Lærer Stine Grinderslev kan nu kalde sig diplomuddannet bevægelsesvejleder. Hendes klasse har en mere aktiv skoledag end mange andre.

Hun har altid været optaget af, hvordan krop og sind spiller sammen, og da skolereformen blev introduceret, blev Stine Grinderslev – lærer på Skibet Skole i Vejle Kommune - inspireret af reformens krav om 45 minutters bevægelse hver dag.

"Bevægelseskravet var en vigtig nyskabelse, som jeg glædede mig til at arbejde med, og jeg fik lyst til at dygtiggøre mig inden for dette område. Derfor valgte jeg at tilmelde mig diplomuddannelsen til bevægelsesvejleder på VIA", fortæller Stine Grindeslev.

Hun startede på uddannelsen i 2014 og har sideløbende med jobbet på Skibet Skole gennemført et modul pr. semester. I sommeren 2017 forlod hun det grønne bord for sidste gang og kan nu kalde sig diplomuddannet bevægelsesvejleder.

God uddannelse

Den 40-årige Vejle-lærer synes, hun har lært meget på diplomuddannelsen.

"Jeg har været rigtig glad for uddannelsen. Jeg har læst en masse spændende litteratur og blev meget optaget af den teoretiske baggrund på videnskabsmodulet. Sammen med de faglige moduler, der handler om de tre vigtige aspekter ved bevægelse (sundhed, trivsel og læring) har jeg fået en solid faglig ballast", siger Stine Grinderslev.

Et af de seks moduler – Faglig vejledning i skolen – har hun kun haft små muligheder for at nyttiggøre i praksis, fordi Skibet Skole endnu ikke har en funktion som bevægelsesvejleder.

"Det håber jeg, vi snart får. Lige nu glæder jeg mig til at være skolens koordinator for et stort forskningsprojekt – IMOOW! – som med millionstøtte fra Nordea-fonden sætter fokus på bevægelse på min og fem andre skoler", fortæller Stine Grindeslev,der fik sin læreruddannelse i 2004.

Bevægelse er en naturlig del af undervisningen

Den klasse, Stine Grinderslev er klasselærer for, oplever masser af bevægelse i skoledagen, og alle eleverne er motiveret for det og oplever glæde ved at udfolde sig kropsligt.

"Alle ved, at bevægelse er godt for sundheden og trivslen, men det er også veldokumenteret, at bevægelse understøtter børnenes hukommelse og læring. Derfor inddrager jeg bevægelseslege over alt i min undervisning", fortæller Stine Grinderslev og tilføjer, at bevægelse sagtens kan inddrages i alle fag. Selv i tysk og kristendom!

"Jeg bruger en række ’grundlege’ som skelet, for eksempel vendespil og stafet. Disse lege kan varieres på utallige måder afhængig af, hvad vi skal opøve. Måske er der en dag fokus på at øve sociale færdigheder, en anden dag træner vi motoriske aktiviteter, og en tredje dag arbejder vi på at styrke de kognitive sider".

Stine Grinderslev er – sandsynligvis – den første i Danmark, der har færdiggjort den særlige diplomuddannelse som bevægelsesvejleder.