Christina har taget en fleksibel diplomuddannelse med fokus på demens

Christina har taget en fleksibel diplomuddannelse med fokus på demens for udviklingshæmmede og senhjerneskadede. Uddannelsen har givet hende ny viden og nye redskaber i hverdagen, og det har skabt mulighed for nye arbejdsopgaver.

Christina har taget en fleksibel diplomuddannelse med fokus på demens

Fleksibel uddannelse med fokus på demens

Christina Rahbek Virenfeldt Pedersen, der til dagligt arbejder som socialpædagog, demenskoordinator og huskoordinator på Botilbuddet Kastanjebo, har taget en fleksibel diplomuddannelse. Den fleksible diplomuddannelse gav Christina mulighed for at sammensætte sin uddannelse, så den passede til hendes kompetenceønsker inden for demens på voksenhandicapområdet: ”Underviserne har været rigtig gode til at hjælpe mig med at få demens på handicapområdet ind over de specifikke moduler og afgangsprojektet,” forklarer Christina.

Christina har blandt andet læst demensmodulerne; Demens 1: Demens, omsorg og aktivitet, Demens 2: Demens, jura og etik, Demens 3: Omsætning og implementering.

Ny viden og nye redskaber i hverdagen

Når funktionsniveauet falder hos voksne med handicap, kan det være svært at tyde, hvad årsagen er. Det kan derfor være svært at skelne udviklingshæmning og senhjerneskader fra demens, men her har uddannelsen klædt Christina godt på: ”Den fleksible diplomuddannelse har givet mig et godt udgangspunkt for bedre at kunne skelne udviklingshæmning og senhjerneskader fra demens,” fortæller Christina.

Noget af det, Christina har været gladest for ved diplomuddannelsen, har været, at den er meget tæt på praksis, som hun selv forklarer: ”At diplomuddannelsen er meget praksisnær, gør det nemmere at overføre sin nye viden til arbejdet i praksis efter uddannelsen.”

En af de konkrete modeller, som Christina har lært på diplomuddannelsen og efterfølgende har brugt i sit arbejde, er VIPS praksismodellen. ”Den er simpelthen så håndterbar, og den kan overføres direkte til praksis,” forklarer hun.

Christina fremhæver også den idé- og erfaringsudveksling med de andre deltagere som Christina har oplevet i løbet af undervisningen: ”Demensmodulerne kan noget ekstra, fordi man er samlet med andre, der også har særlig fokus på og interesse for demensområdet. Og man udveksler idéer og erfaringer med hinanden, og det giver rigtig meget”, forklarer hun.

Uddannelsen gav mulighed for nye arbejdsopgaver

Ifølge Christina er der stor forskel på, hvordan hun arbejder nu, og hvordan hun arbejdede, før hun tog diplomuddannelsen. Efter uddannelsen blev Christina nemlig demenskoordinator på Botilbuddet Kastanjebo i Randers, som var noget helt nyt for Randers Kommune.

Diplomuddannelsen gjorde det derfor muligt for Christina at få nye arbejdsopgaver. ”Efter jeg har taget diplomuddannelsen, er jeg blevet demenskoordinator, så jeg er blevet den, der bringer viden rundt på demensområdet til de andre botilbud i Randers Kommune,” forklarer Christina.

Er du blevet varm på at læse en fleksibel diplomuddannelse? Tøv ikke med at kontakte vores Studie- og Karrierevejledning, hvis du har spørgsmål til uddannelsen.