Demensuddannelsen har åbnet helt nye perspektiver for Lone

Lone har taget hele den sociale diplomuddannelse inden for demens - både de obligatoriske og valgfrie moduler og det afsluttende afgangsprojekt.

Lone Dall

Den nye viden, jeg har fået, kan jeg bruge til at udvikle praksis. Jeg har fået betydelig mere viden om, hvad der rører dig inden for demensområdet, og jeg har mødt mange spændende undervisere, som har skrevet flere forskningsartikler. Alt dette har givet mig ballast.

Jeg er uddannet for mange år siden, så jeg har fx ikke haft videnskabsteori. Det har åbnet helt nye perspektiver for mig. Jeg bruger det faktisk, men det er måske mere ubevidst. Teorien kan være grunden til, at vi gør sådan og sådan.

På nogle af modulerne har opgaverne fyldt meget. Det har været lidt hårdt, da jeg også har fuldtidsarbejde ved siden af.

Det, jeg især tager med mig fra uddannelsesforløbet, er noget om relationer, fx hvordan kan man se på personalegruppen – hvem er lydhøre, og hvem er ikke. Samt al viden fra juramodulet som bruges hyppigt i mit arbejde som demenskoordinator.