Studerende

Uddannelsen er fundamentet i min hverdag som leder

Gitte Maribo Nielsen er Production Manager  i Terma Aerostructures Manufacturing i Grenaa. Ved siden af lederjobbet hos Terma, har Gitte brugt tre år på at tage Akademiuddannelsen i ledelse ved VIA – en uddannelse hun nu bruger som fundament i sit lederskab, og som har gjort hende stærkere som både leder og menneske.

"Det bedste jeg har gjort for mig selv, er at begynde på uddannelsen – den er perfekt for os, som er mere praktikere end teoretikere. Teorien lærer du igennem virksomhedsnære eksempler, som du kan relatere til – og som altid tager udgangspunkt i din egen hverdag og dine egne problematikker", siger Gitte.

Netop den praksisnære teori finder production manageren som et af de helt store plusser ved uddannelsen. Hun bruger i dag alle fag på hver sin måde, fordi de hver især har givet hende praksisnær teori til de situationer, som hun kommer ud for som leder.

At gå med teorier – og ikke mavefornemmelsen

Gitte er daglig drivkraft for 100 medarbejder i Terma Aerostructures Manufacturing. Som Production Manager varetager hun opgaver, der spænder bredt – i hverdagen fylder alt fra modtagelse af sygemeldinger til udformning af strategi. Gitte afholder bl.a. også MUS-samtaler, gennemgår regnskaber og afholder driftsmøder. I den varierede opgavefordeling har hun haft specielt stor gavn af faget Organisation og arbejdspsykologi, som hun betegner som sit fundamentet, og det fag hun oftest vender tilbage til.

Coaching er også ét af de fag, som hun bruger rigtig meget, fordi det har givet hende spørgeteknikker og redskaber til refleksion og personale udvikling. Faget Ledelse i praksis fremhæver Gitte også, da faget lærte hende at vælge forskellige ledelsesstile - alt efter hvilket budskab hun vil have frem.

Med en ledelsesuddannelse i rygsækken er forskellen i dag for Gitte, at hun nu har mange metoder og indgangsvinkler at bruge – og ikke kun én, som hun tidligere havde:

"Jeg havde de første år bygget min ledelse op omkring min egen ”mavefornemmelse” samt erfaringer fra chefer, jeg selv har oplevet - på godt og ondt. Nu kan jeg hæfte det, som jeg gør op på teori igennem den brede pallette af redskaber, som de forskellige fag har givet mig", siger Gitte og fortsætter:

"Jeg har nu en kæmpe rygsæk med redskaber som jeg bruger hver eneste dag i mit arbejde. Jeg har fået en grundig viden om, hvordan jeg kan hæfte teori om ledelse op mod hverdagens eksempler, og jeg står sjældent tilbage uden at vide hvilke veje jeg kan gå eller vælge."

Fritid er forberedelse

Det kræver en indsats, at efteruddanne sig ved siden af arbejdet – det lægger Gitte ikke skjul på:

"Det er benhårdt. Men jeg er også et meget ambitiøst menneske, så for mig er der heller ingen ”nemme” løsninger. Jeg bruger ud over selve kursusdagene tid på at læse pensum samt en 2-300 sider yderligere af artikler og supplerende litteratur".

Gitte har ikke haft fri i dagligdagen for at efteruddanne sig. Derfor er alt forberedelsen foregået i fritiden, hvor hun skyder på, hun har brugt omkring 10-25 timer til at skrive opgaver til hvert fag - alt efter fagets omfang. Eksamensopgaven på det afsluttende modul tog knap 60 timer for Gitte at færdiggøre, og derudover er der også gået weekender på at forberede sig til eksamener.