Internationalisering er en del af vores DNA

Uddannelse kræver globalt udsyn

Vi ser det som vores fornemmeste opgave at klæde vores studerende på med internationale kompetencer, så de kan begå sig på det globaliserede arbejdsmarked, de kommer til at møde, når de dimitterer fra VIA.

Derfor tilbyder VIAs uddannelser i dag forskellige former for internationale elementer til vores studerende. Det internationale element kan for eksempel udgøres af et studieophold eller en studietur til udlandet, ved at deltage i en international sommerskole i VIA, ved at modtage internationale studerende på vores campusser, ved at indgå i forskningssamarbejder med partnerinstitutioner fra hele verden eller ved at deltage i internationale udviklingsprojekter for at opnå ny viden som kan tages med tilbage til vores studerende.

Kontakt

Kontakt VIAs internationale afdeling Global Engagement på international@via.dk. Er du studerende og ønsker at høre mere om dine internationale muligheder, så kontakt den internationale vejleder på dit studie.

Mere om internationalisering hos VIA:

 • Dimittender fra VIA skal som borgere i en globaliseret verden besidde et globalt mind-set og internationale kompetencer, lige meget om de har været på et studieophold i udlandet eller ej. Dette gælder på tværs af alle studieretninger. Samtidig bidrager international erfaring til den generelle dannelse og modenhed samt en bredere indsigt i de professioner, VIA uddanner til.

  Studerende kan eksempelvis tilegne sig internationale kompetencer gennem:

  • Ind-og udgående mobilitet, f.eks. udveksling, studieture, sommerskoler eller praktikophold i udlandet
  • Samarbejde omkring f.eks. et semester projekt med udenlandske studerende i VIA eller hos partnerinstitutioner, eller med en virksomhed i udlandet.
  • Deltagelse på en international sommerskole i VIA
  • Gennem udenlandske gæsteforelæsere
  • Gennem deltagelse i et online modul hos en international udbyder
 • VIA udbyder mere end 40 forskellige uddannelser på engelsk i form af bachelor- og masteruddannelser, udvekslingsophold og sommerskoler.

  Vores engelske bachelor- og masteruddannelser samt sommerskoler er naturligvis åbne for danske studerende. VIA studerende har mulighed for at tage på udvekslingsophold hos vores partnerinstitutioner over hele verden.

 • En stigende del af VIAs medarbejdere tager på undervisnings- og træningsophold i udlandet. Internationale erfaringer giver kompetencer, ny viden og inspiration til at undervise og forske – og ikke mindst bringe international erfaring med sig hjem til de studerende.

  Medarbejdere i VIA underviser også i stigende grad på vores internationale uddannelser og udbud, for eksempel udvekslingsforløb og sommerskoler og får på dem måde trænet deres internationale kompetencer. 

 • VIA arbejder med internationale udviklingsprojekter og vidensdeling i f.eks. Øst- og Centraleuropa, Tanzania og Kina i samarbejde med akademiske partnere, lokale NGOer, offentlige institutioner og private virksomheder. Projekterne er især centreret om emner som social pædagogik, socialt arbejde samt skole og dagtilbudsområdet hvor VIA har særlige kompetencer at byde ind med. Derudover har VIA indgået i samarbejder omkring ældrepleje og demens samt bæredygtighed og klimaforandringer.

  Ny viden og social ansvarlighed

  VIA engagerer sig i internationale udviklingsprojekter i f.eks. Øst- og Centraleuropa, Tanzania og Kina af flere årsager. For det første generer projekterne ny viden og know-how, som kan bringes tilbage til VIAs studerende og undervisere. For det andet giver projekterne mulighed for at anvende og reflektere over faglig viden i en international kontekst – og sidst, men ikke mindst, har VIA forpligtet sig til at understøtte FNs verdensmål for bæredygtig udvikling og udvise social ansvarlighed gennem udvikling af professioner og praksis globalt.

  Læs mere om VIAs internationale projekter og se cases.

 • VIAs internationale partnerskaber med institutioner og virksomheder over hele verden er vigtige i forhold til at skabe internationale muligheder for vores studerende, f.eks. gennem udvekslings- og praktikaftaler. Derudover arbejder VIA med strategiske partnerskaber som involverer f.eks. forskningssamarbejde, udveksling af medarbejdere og fælles uddannelsesforløb samt institutionsbrede samarbejder som inkluderer alle de førnævnte områder.

  Et eksempel på en institutionsbred alliance er Global Polytechnic Alliance - et samarbejde mellem VIA, Humber College i Canada og Otago Polytechnic i New Zealand med fokus på bæredygtig udvikling af polyteknisk uddannelse gennem bl.a. digitalisering.

  Mere om GPA samarbejdet

Få mere inspiration:

studerende på sommerskole

Sommerskoler

VIAs sommerskoler afholdes i juli og august og tiltrækker studerende fra hele verden.

Mere om VIA Summer School
Working in Denmark

VIA skal fastholde internationale studerende

Uddannelses- og forskningsministeriet har tildelt VIA penge til at teste tiltag, der kan fastholde udenlandske studerende på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse her. 
Læs mere
Billede af pædagogstuderende Nicla Hovedskov Christensen til workshoppen i Canada.

International interesse for socialt entreprenørskab

Studerende og undervisere var i Canada for tale om VIAs tilgang til social entreprenørskab på fx pædagoguddannelsen.
Læs mere
Tegning af børn på en legeplads.

Stort internationalt samarbejde om børn og IT udviklet i Viborg

The Animation Workshop i Viborg har stået i spidsen for et samarbejde mellem 7 internationale projektdeltagere.

Mere om projektet