Skyline Shanghai

Uddannelse kræver
globalt udsyn

VIA giver studerende og medarbejdere muligheder for at agere i et globalt samfund. Med vores 500 internationale partnere, tilbyder vi udveksling, praktikophold, dobbeltgrader og summer schools.

International

 • Akademisk samarbejde

  VIA har mere end 500 internationale uddannelsespartnere.

  I samarbejde med velansete internationale partnere tilbyder VIA både udveksling, fælles- og dobbeltgrader, summer schools, masteruddannelser og forsknings- og udviklingsaktiviteter. Senest har vi indgået aftaler med California State University, Cornell University (New York) og Monterrey Bay (Mexico).

  Fælles- og dobbeltgrader

  I samarbejde med partnere fra lande som Kina og Rumænien udvikler vi løbende fælles uddannelsesforløb og dobbeltgrader indenfor flere fag. En fællesuddannelse er et samarbejde mellem uddannelser fra to eller flere lande, som udløser ét fælles diplom, mens en dobbeltgrad udløser et diplom fra hver institution.

  Arbejdet med fælles- og dobbeltgrader er i tråd med regeringens handleplan for internationalisering på de videregående uddannelser.

  Hør mere om mulighederne for at tage en dobbelt- eller fællesgrad ved at henvende dig til de relevante uddannelser. 

  Studie- og praktikophold

  VIA arbejder for at få studerende til at tage på studie- og praktikophold i udlandet. Der er muligheder i det meste af verden, hvad enten man læser til pædagog, sygeplejerske, bygningskonstruktør eller noget helt fjerde. VIAs uddannelser kvalitetssikrer løbende de enkelte tilbud. 

  Mulighederne for praktik og studieophold kan du finde på uddannelsernes hjemmesider eller ved at kontakte en studievejleder.

  Få inspiration til internationale studie- og praktikophold på gribverden.dk

  Sommerskoler

  Hver sommer udbyder vi sommerskoler på engelsk, oftest med ECTS point. På sommerskolerne får danske og internationale studerende ny viden og inspiration indenfor fag som design, sundhed og teknologi. 

  Find VIAs sommerskoler

  Medarbejdermobilitet

  En stigende del af VIAs medarbejdere tager på undervisnings- og træningsophold i udlandet. Internationale erfaringer giver kompetencer, ny viden og inspiration til at undervise og forske.

  VIAs sundhedsfaglige og pædagogiske uddannelser har nedsat teams af undervisere, der står klar til at rejse ud – fx til at træne personale på plejehjem og børnehaver i Rumænien og Kina.

  VIA International hjælper med viden om økonomiske muligheder ved udlandsophold, herunder Erasmus+. 

  Kontakt:

  Camilla Kjærholdt Israelsen, VIA International
  T: +45 87 55 15 07
  E: cki@via.dk

  Forskning og udvikling

  VIAs forsknings- og udviklingsaktiviteter er i rivende udvikling. Vi samarbejder internationalt indenfor fag som sundhed, velfærd, pædagogik, energi, miljø og animation. Igennem vores internationale projekter bidrager vi til at skabe nye løsninger til globale udfordringer.

  Med afsæt i VIAs forsknings- og udviklingscentre, deltager vi i projekter finansieret af EU, private fonde og partnere fra praksis. Senest har vi i samarbejde med kinesiske uddannelsespartnere etableret forskningscentre i Kina indenfor ældrepleje og miljø. 

  Læs mere om VIAs forskningsaktiviteter

  Internationale studiemiljøer

  Ud over at sende studerende og medarbejdere til udlandet, udvikler vi internationale studiemiljøer i Danmark. Det gør vi bl.a. ved at tiltrække internationale studerende og undervisere, som kommer med ny viden og andre perspektiver på deres fag. Internationale studerende har flere år i træk givet os en "excellent student satisfaction" ranking. 

  Se VIAs internationale uddannelser

 • Eksport af knowhow

  VIAs eksportaktiviteter styrker vores uddannelser og internationale konkurrenceevne.

  Derfor eksporterer vi uddannelse

  Videregående uddannelser stilles i stigende grad overfor krav om internationalisering. Både studerende og undervisere skal skærpe deres internationale kompetencer, så Danmark kan klare sig i en global verden. 

  Samtidigt opfordres danske uddannelsesinstitutioner til at generere indtægtsdækket virksomhed – dvs. omsætning, der kører særskilt fra uddannelsernes økonomi og taxametersystemet. 

  I VIA mener vi, at eksport af dansk uddannelse og knowhow imødekommer begge krav. Dels generer eksportaktiviteter indtjening igennem salg af uddannelsesforløb og konsulentydelser. Dels styrker aktiviteterne medarbejderes og studerendes sproglige, kulturelle og faglige kompetencer. 

  Det styrker vores uddannelsers internationale konkurrenceevne.

  De senere år har VIA oplevet en stor international efterspørgsel på uddannelse og knowhow indenfor ældrepleje, energi, pædagogik og design. Vi har indgået en række aftaler om salg af uddannelse og knowhow, bl.a. i Kina og Rumænien. 

  Disse aftaler bygger på vores akademiske samarbejde, samt vores partnerskaber med private virksomheder, myndigheder og kommuner. Med andre ord bygger vi vores eksportaktiviteter på den styrke, vi som professionshøjskole har ved at være i tæt samspil med praksis.

  Læs mere om perspektiverne for dansk eksport af uddannelse i DEA-rapporten ”Uddannelseseksport – det nye bacon?” (pdf)

  Pædagogik

  Der er bud efter dansk pædagogik i udlandet. I flere år har VIA solgt træning og konsulentydelser til udvikling af børnehaver og skoler i lande som Kina og Rumænien. Også andre steder i verden oplever vi efterspørgsel og muligheder for eksport.

  Vores eksportaktiviteter indenfor pædagogik handler bl.a. om at uddanne personale og være konsulenter på indretning og ledelse i dansk-inspirerede børnehaver. 

  I Grønland har VIA udviklet et koncept til at skabe debat om sociale problemer. Projektet Working Lab Greenland bruger drama som pædagogisk metode til at involvere publikum i debatten. Projektet er afviklet i flere byer i Grønland.

  Se film og artikler om projektet

  Ældrepleje

  Mange lande står overfor et boom i antallet af plejekrævende ældre. Fx har Kina et akut behov for at uddanne plejepersonale til plejehjem og hjemmepleje. Kina ønsker at samarbejde med lande, som har lang erfaring i at uddanne medarbejdere i ældrepleje og rehabilitering. Her står Danmark stærkt. 

  Som landets største professionshøjskole oplever VIA en stor interesse fra kinesiske myndigheder, universiteter og private investorer for at købe knowhow og træning.

  Vores eksportaktiviteter i Kina bygger på akademiske og myndighedspartnerskaber, der går mere end 10 år tilbage. 

  Disse partnerskaber spiller en vigtig rolle i forhold til udvikling af eksportaktiviteter i Kina - dels fordi de opbygger relationer, på kinesisk 'guanxi', dels fordi de gør det lettere at skabe muligheder for dansk erhvervsliv og danske myndigheder i Kina.  

  Byggeri, energi og miljø

  Danmark er kendt for en stærk viden om bæredygtighed, energi, byggeri og miljø. VIAs uddannelser på området oplever, at internationale uddannelsesinstitutioner, myndigheder og virksomheder efterspørger samarbejde og knowhow på disse områder.

  Det drejer sig både om at udvikle uddannelser og forskningsaktiviteter. 

 • Partnerskabsmodel

  VIAs internationale aktiviteter bygger på et stærkt samarbejde med praksis.

  VIAs samarbejdsmodel

  Professionshøjskolernes stærke samarbejde med praksis gør, at vores kandidater klædes på til at håndtere de udfordringer, private og offentlige arbejdsgivere står overfor. Vores erfaring viser, at samarbejdet fungerer særdeles godt, når det overføres til det internationale arbejde.

  Partnerskabsmodellen, som VIA har udviklet til internationale forhold, giver stor troværdighed i udlandet og åbner døre, fx i forhold til systemeksport.

  Modellen viser vores tilgang til samarbejdet med kommuner, virksomheder og myndigheder. 

  Se VIAs partnerskabsmodel (jpeg).

  Kontakt:

  Tina Lisberg Bundgaard, senior international adviser
  T: +45 87 55 15 04
  E: tlb@via.dk

   

 • Uddannelser på engelsk

  Studerende har brug for internationale kompetencer.

  Arbejdsmarkedet er internationalt

  VIA arbejder for at klæde studerende på til at klare sig på fremtidens arbejdsmarked. Private og offentlige arbejdsgivere efterspørger internationale kompetencer. 

  International erfaring skaber faglig og personlig udvikling og et netværk, man kan bruge, uanset om man vælger at arbejde i Danmark eller udlandet efter endt uddannelse.

  Derfor er næsten halvdelen af VIAs mere end 40 uddannelser i dag på engelsk. På de fleste uddannelser kan studerende desuden tage engelsksprogede moduler. 

  Vi udvider konstant de internationale muligheder for studerende og medarbejdere.

  Se en oversigt over VIAs uddannelser på engelsk

 • Kontakt

  Global Engagement er den centrale enhed for alle tværgående internationale aktiviteter i VIA.

  Fælles postkasse:

  international@via.dk

   

  Chef for Global Engagement

  Jesper Qvistgaard
  T: +45 87 55 14 50
  E: jesq@via.dk

   

  Strategiske samarbejder og alliancer:

  Tina Lisberg Bundgaard
  T: +45 87 55 15 04
  E: tlb@via.dk

   

  Mobilitetspartnerskaber og sommerskoler:

  Anna Kronborg Bell
  T: +45 87 55 15 05
  E: bell@via.dk

   

  International rekruttering:

  Thea Thaysen
  T: +45 87 55 40 21
  E: thea@via.dk 

   

  International udvikling og projekter:

  Jesper Marius Als
  T: +45 87 55 34 56 
  E: jmaa@via.dk 

   

  Strategi og udvikling

  Rikke Hjuler Mikkelsen
  T: +45 87 55 29 78
  E: rihm@via.dk 

   

  VIAs repræsentationskontor i Chengdu

  Jian Li, Daglig leder
  T: +86 1803 0582 799
  E: xtjili@via.dk 

Få mere inspiration

Billede af pædagogstuderende Nicla Hovedskov Christensen til workshoppen i Canada.

Interesse for socialt entreprenørskab i Canada

Studerende og undervisere var i Canada for tale om VIAs tilgang til social entreprenørskab på fx pædagoguddannelsen.
Summerschools

Sommerskoler tiltrækker studerende fra hele verden

VIA afholder Summer Schools hvert år i juli og august og modtager studerende fra store dele af verden.

Simone, Chantal, og kinesisk studerende

Studerende designer tøjkollektion i samarbejde med kinesere

To studerende rejste til Kina for at designe en børnetøjskollektion, der blev fremvist på et modeshow til 'Denmark Week'.

Studiemiljø i VIA

Internationale partnere skaber muligheder

VIA udvikler internationale partnerskaber til gavn for studerende og undervisere.