Internationalisering er en del af vores DNA

Uddannelse kræver globalt udsyn

Vi ser det som vores fornemmeste opgave at klæde vores studerende på med internationale kompetencer, så de kan begå sig på det globaliserede arbejdsmarked, de kommer til at møde, når de dimitterer fra VIA.

Derfor tilbyder VIAs uddannelser i dag forskellige former for internationale elementer til vores studerende. Det internationale element kan for eksempel udgøres af et studieophold eller en studietur til udlandet, ved at deltage i en international sommerskole i VIA, ved at modtage internationale studerende på vores campusser, ved at indgå i forskningssamarbejder med partnerinstitutioner fra hele verden for at opnå ny viden som kan tages med tilbage til vores studerende.

Det er VIAs erklærede målsætning, at alle studerende der starter i 2025 skal have et internationalt element svarende til ca. 5 ECTS point i løbet af deres uddannelse. Implementeringen er allerede i gang.

Kontakt

Kontakt VIAs internationale afdeling Global Engagement på international@via.dk. Er du studerende og ønsker at høre mere om dine internationale muligheder, så kontakt den internationale vejleder på dit studie.

 

Mere om internationalisering hos VIA:

 • Dimittender fra VIA skal som borgere i en globaliseret verden besidde et globalt mind-set og internationale kompetencer, lige meget om de har været på et studieophold i udlandet eller ej. Dette gælder på tværs af alle studieretninger. Samtidig bidrager international erfaring til den generelle dannelse og modenhed samt en bredere indsigt i de professioner, VIA uddanner til. Derfor arbejder VIA henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres studie.

  Studerende kan eksempelvis tilegne sig internationale kompetencer gennem:

  • Ind-og udgående mobilitet, f.eks. udveksling, studieture, sommerskoler eller praktikophold i udlandet
  • Samarbejde omkring f.eks. et semester projekt med udenlandske studerende i VIA eller hos partnerinstitutioner, eller med en virksomhed i udlandet.
  • Deltagelse på en international sommerskole i VIA
  • Gennem udenlandske gæsteforelæsere
  • Gennem deltagelse i et online modul hos en international udbyder

  Se eksempler på forskellige typer af mobilitet og mød studerende her

 • VIA udbyder mere end 40 forskellige uddannelser på engelsk i form af bachelor- og masteruddannelser, udvekslingsophold og sommerskoler.

  Vores engelske bachelor- og masteruddannelser samt sommerskoler er naturligvis åbne for danske studerende. VIA studerende har mulighed for at tage på udvekslingsophold hos vores partnerinstitutioner over hele verden.

  Se VIA's engelsksprogede uddannelser her.

 • En stigende del af VIAs medarbejdere tager på undervisnings- og træningsophold i udlandet. Internationale erfaringer giver kompetencer, ny viden og inspiration til at undervise og forske – og ikke mindst bringe international erfaring med sig hjem til de studerende.

  Medarbejdere i VIA underviser også i stigende grad på vores internationale uddannelser og udbud, for eksempel udvekslingsforløb og sommerskoler og får på dem måde trænet deres internationale kompetencer. 

 • VIA arbejder med internationale udviklingsprojekter og vidensdeling i f.eks. Øst- og Centraleuropa og Tanzania i samarbejde med akademiske partnere, lokale NGOer, offentlige institutioner og private virksomheder. Projekterne er især centreret om emner som social pædagogik, socialt arbejde samt skole og dagtilbudsområdet hvor VIA har særlige kompetencer at byde ind med.

  Ny viden og social ansvarlighed

  VIA engagerer sig i internationale udviklingsprojekter i f.eks. Øst- og Centraleuropa og Tanzania af flere årsager. For det første generer projekterne ny viden og know-how, som kan bringes tilbage til VIAs studerende og undervisere. For det andet giver projekterne mulighed for at anvende og reflektere over faglig viden i en international kontekst – og sidst, men ikke mindst, har VIA forpligtet sig til at understøtte FNs verdensmål for bæredygtig udvikling og udvise social ansvarlighed gennem udvikling af professioner og praksis globalt.

 • VIAs internationale partnerskaber med institutioner og virksomheder over hele verden er vigtige i forhold til at skabe internationale muligheder for vores studerende, f.eks. gennem udvekslings- og praktikaftaler. Derudover arbejder VIA med strategiske partnerskaber som involverer f.eks. forskningssamarbejde, udveksling af medarbejdere og fælles uddannelsesforløb samt institutionsbrede samarbejder som inkluderer alle de førnævnte områder.

  Et eksempel på en institutionsbred alliance er Global Polytechnic Alliance - et samarbejde mellem VIA, Humber College i Canada og Otago Polytechnic i New Zealand med fokus på bæredygtig udvikling af polyteknisk uddannelse for studerende i og på tværs af de tre institutioner, FoU projekter med studerende og forskere i samspil om verdensmålene.

  Mere om GPA samarbejdet

Få mere inspiration:

Katja læser til eksportingeniør

Internationale muligheder

Der er mange måder at opnå et internationalt element i sin uddannelse på - både ved at rejse ud, men også hjemme. Her har vi samlet en række eksempler på internationale elementer.

Mød de studerende her
studerende på sommerskole

Sommerskoler

VIAs sommerskoler afholdes i juli og august og tiltrækker studerende fra hele verden.

Mere om VIA Summer School