Info til studerende på VIAs Efter- og videreuddannelse

Overvejer du at påbegynde en efter- og videreuddannelse hos VIA? Læs videre her, og få relevante informationer i relation til studiestart, det at være studerende og svar på typiske spørgsmål. 

Spørgsmål og svar

 • Inden du går i gang med en uddannelse, skal du både overveje, hvilken uddannelse det skal være, og om du har tiden til det.

  Er jeg klar til en efter- og videreuddannelse?

  Formelt set er du klar, når du opfylder adgangskravene – dem kan du læse om længere nede på denne side.

  Når du studerer hos VIA Efter- og videreuddannelse, ligger dine undervisningsdage som regel i arbejdstiden. Men du skal selvfølgelig stadig være opmærksom på, at læsestof og opgaveskrivning kommer til at have indvirkning på din fritid og dit privatliv.

  Når du søger ind på en efter- og videreuddannelse, skal du tage udgangspunkt i dine udfordringer og behov her og nu, men også se fremad i forhold til den praksis, du er en del af. Du kan tage din arbejdsgiver med på råd, når du ønsker kompetenceudvikling. Herved kan du være med til at skabe rammen for din læring i din egen praksis ved siden af dit studie.

  Hvilke moduler skal jeg vælge?

  I VIA kan vi vejlede dig i, hvilke moduler der passer til dig i relation til netop dit arbejde. Vi udbyder praksisnære uddannelser - det betyder, at undervisningen tager udgangspunkt i den dagligdag, du har i dit arbejde. En akademi- eller diplomuddannelse kan tilpasses dine behov og ambitioner. Kontakt den administrative partner eller studievejleder for mere information om uddannelser eller fagindhold.

  Kan jeg selv sammensætte min uddannelse?

  Ja, du har flere muligheder. Du kan kombinere flere uddannelser på samme niveau. Det samlede studieforløb for den enkelte studerende skal blot udgøre i alt 60 ECTS point.

  Du kan fx tage de obligatoriske moduler på én diplomuddannelse inden for et fagområde, men kombinere med valgmoduler fra en anden diplomuddannelse inden for samme fagområde. Valgfrie moduler inden for andre fagområder end uddannelsens faglige område kan dog højst udgøre 10 eller 15 ECTS point for dig som studerende, alt afhængig af hvilken diplomuddannelse du tager. Et valgmodul består af enten 5 ECTS eller 10 ECTS. Hvis du vælger en uddannelsesretning på en diplomuddannelse, er der forskel på hvor mange ECTS, de retningsspecifikke moduler består af.

  Du kan også sammensætte en fleksibel uddannelse, der matcher lige præcis dine behov. Her er det et krav, at du fordyber dig i et fagligt område med mindst 30 ECTS point af dit studie. Afgangsprojektet er på 15 ECTS point. Afgangsprojektet skal du skrive inden for uddannelsens faglige profil.

  Inden du starter på en fleksibel uddannelse, skal du i samarbejde med en studievejleder udarbejde en personlig uddannelsesplan, som beskriver dit samlede uddannelsesforløb. Kontakt vores studievejledere for mere info.

  Jeg har taget uddannelse/moduler på en anden institution. Kan jeg fortsætte uddannelsen hos jer?

  Ja det kan du! Hvis du har taget enkelte moduler og har modulbeviser herfra, så kan du kontakte den administrative partner på den aktuelle uddannelse hos VIA og sende modulbeviserne til ham/hende. Dine moduler og karakterer bliver registreret i vores interne system, og du vil dermed kunne samle din uddannelse og gøre den færdig hos VIA.

  Kan jeg tilmeldes når jeg er ledig?

  Efter- og videreuddannelse tilbyder en del kurser og moduler til ledige – læs mere ved at klikke på følgende link - Uddannelsestilbud til ledige.

 • Der er forskellige krav til optagelse på henholdsvis en akademi- og diplomuddannelse. Her er niveauet på uddannelsen afgørende.

  Adgang til en akademiuddannelse

  For at få adgang til en akademiuddannelse, skal du have en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse. Du skal desuden have mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Hvis du har en relevant erhvervsuddannelse, medregnes relevant erhvervserfaring opnået under uddannelse.

  Adgang til en diplomuddannelse

  For at få adgang til en diplomuddannelse skal du have en kort eller mellemlang videregående uddannelse f.eks. en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bachelor. Du skal desuden have mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

  Opfylder du ikke kravet om adgangsgivende uddannelse?

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs mere om realkompetencevurdering her.

  Dokumentation du skal medsende

  Når du søger ind på uddannelse skal du ved tilmelde vedhæfte dokumentation på uddannelse og erhvervserfaring.

  Som dokumentation for uddannelse kan du medsende én af følgende:  
  • Uddannelsesbevis
  • Uddannelsesudskrift
  • Bekræftelse fra uddannelsesinstitutionen

  OBS: Har du taget et modul hos en anden udbyder, er modulbeviset adgangsgivende.

  Som dokumentation for erhvervserfaring kan du medsende én af følgende:

  • Bekræftelse fra virksomheden (fra en officiel mailadresse)
  • En underskrevet udtalelse fra virksomheden
  • Seneste lønseddel (lønsedler hvor anciennitet er angivet)
  • Anciennitetskort

  Bemærk, at et CV ikke er tilstrækkelig dokumentation for erhvervserfaring.

 • Som studerende skal du ud over fremmøde til undervisning også bruge tid på forberedelse.

  Hvert modul svarer til et bestemt antal ECTS point. ECTS point angiver den samlede arbejdsbelastning på modulet.

  Arbejdsbelastningen medregner alle former for aktiviteter, der knytter sig til det enkelte modul. Her kan være tale om undervisning, forberedelse, studiegrupper, skriftligt hjemmearbejde, opgaveskrivning, eksaminer osv. Omsat til arbejdstimer svarer 5 ECTS point til en samlet belastning på 125-150 timer og 10 ECTS point til 250-300 timer. Følger du et 10 ECTS modul, skal du altså regne med, at bruge cirka en tredjedel af din arbejdstid på studieaktiviteter.

  Antallet af undervisningsgange kan være forskelligt fra modul til modul. Det kan også veksle mellem fx fremmøde og e-læring (se mere under studieformer). Er der opgivet en bestemt ugedag, er det som regel et modul med fremmøde og planlagt på deltid, så du kan passe dit arbejde ved siden af.

  Du finder datoer senest 6 måneder før studiestart under det enkelte modul under ”Se mere info”. Efter du er optaget, finder du yderligere information på vores læringsplatform – Itslearning.

  Er der en tidsbegrænsning på studiet?

  En akademi- eller diplomuddannelse er modulopdelt, og derfor kan du løbende tage moduler, som det nu passer bedst med dit arbejds- og privatliv. Du skal dog være opmærksom på, at du skal færdiggøre hele uddannelsen inden for en ramme på 6 år.

  Bliver du forhindret i at deltage enten grundet sygdom eller lignende, eller ved manglende oprettelse af moduler, har du mulighed for at søge om dispensation for 6 års reglen. Dette gives i særlige tilfælde af en studievejleder.

 • Udover prisen for selve uddannelsen kan der også være udgifter til bøger. Hvad deltagerprisen er for det enkelte modul, kan du se, når du klikker dig ind på den enkelte uddannelse og dernæst på det ønskede modul. Vær opmærksom på, at prisen er angivet uden moms, da uddannelser ikke er momsbelagt.

  Hvem skal betale?

  Når du tilmelder dig online, skal du angive om det er dig selv eller dit ansættelsessted, som skal betale.

  Er der forplejning med i prisen?

  Om der er fuld eller delvis forplejning på modulet afhænger af, hvilken uddannelse det drejer sig om. Du kan købe mad og drikke i kantinen på undervisningsstedet.

  Litteratur

  Den litteratur, der benyttes på det enkelte modul, fremgår af uddannelsesplanen, som bliver tilgængelig for tilmeldte studerende 4 uger før undervisningsstart. Bøgerne kan du købe på nettet eller på det campus, hvor der er en boghandel. Alternativt lånes på biblioteket. Litteraturen kan variere fra semester til semester.

  Kan jeg søge om SVU?

  Der er en række betingelser, som skal være opfyldt, for at du kan søge om SVU. Du skal fx have været i arbejde i mindst 26 uger, være mindst 25 år, samt være optaget på en uddannelse, som er godkendt til SVU. Læs mere om SVU her.

  Kan jeg søge om SPS?

  Det er desværre ikke muligt at søge om SPS-midler (Specialpædagogisk støtte) til VIAs efter- og videreuddannelser. Du kan eventuelt kontakte din sagsbehandler i kommunen for at afklare, om de kan bevillige penge til uddannelsen.

 • Som studerende på en af VIAs akademi- eller diplomuddannelser bør du orientere dig i hhv. uddannelsens studieordning og eksamensvejledning. Det er formelle dokumenter, der sætter rammerne for modulernes indhold, opgavetyper, eksamensformer mv. og repræsenterer uddannelsens gældende bestemmelser.

  Studieordningen finder du under den enkelte uddannelse på vores hjemmeside. Eksamensvejledninger finder du på VIA læringsplatform, når du er optaget på et hold.

  Studieformer

  VIAs moduler gennemføres typisk som deltidsstudie, men enkelte af modulerne kan du også tage som fuldtidsstudie.

  • Deltidsmodul: Modulet er tilrettelagt sådan, at du kan følge uddannelsen, selvom du har et arbejde. Der er forskellige antal undervisningsdage alt efter uddannelse og modul, men typisk med en fast ugedag. Du kan se de præcise datoer på hjemmesiden cirka et halvt år før studiestart.
  • Fuldtidsmodul: Moduler tilrettelagt på fuldtid svarer til 37 timers arbejde om ugen. Det er forskelligt, hvor mange tilstedeværelsesdage der er, men typisk 2-3 om ugen og resten er studiegruppearbejde, forberedelse, opgaveskrivning, eksamen etc.

  Selvom flere moduler udbydes i flere byer, er det ikke muligt at hoppe over på et andet modul, hvis du er forhindret i at deltage på en af de datoer, der er fastsat. Det er det ikke, da underviserne har forskellige kadencer og kan anvende forskellige materialer.

  Undervisningsformer

  • Tilstedeværelsesundervisning: Modulet er tilrettelagt med undervisning på bestemte datoer. Du kan se de præcise datoer på hjemmesiden cirka et halvt år før studiestart.
  • Online: Modulet er tilrettelagt som online undervisning. Der er ingen faste tider, hvor du skal sidde ved skærmen – og du kan selv styre din tid.
  • Blended Learning: Flere af vores uddannelsesforløb er tilrettelagt som blended learning, hvor du fx kombinerer online selv-studie og webinar med tilstedeværelsesdage.
  • Selvstudie: Modulet hvor du kun får adgang til en litteraturliste og selv forpligter dig på at opnå uddannelsen faglige mål.

  Ud over undervisningstimer skal du forvente at bruge tid på fx forberedelse, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, fremlæggelser, opgaveskrivning, studieøvelser, vejledning, opgaveskrivning, eksamen mv. Det kræver hermed en aktiv indsats af dig at være studerende.

  Digitale forudsætninger

  Det er en forudsætning for at gå på VIAs uddannelser, at du har adgang til en tidssvarende PC/Mac som har Wifi til rådighed. Fx bruger VIA en elektronisk læringsplatform i undervisningen, som bl.a. indeholder angivelse af litteratur. Du skal også aflevere din eksamensopgave elektronisk. På nogle moduler og uddannelser bruges computeren også som en del af undervisningen.

  Din computer skal som minimum have Windows 10. Windows 7 kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke længere anbefales, da der ikke længere kommer sikkerhedsopdateringer til denne version. Yderligere er Windows 7 ikke i stand til at optage VIAs sikkerhedscertifikat og kan derfor ikke komme på VIAs trådløse net. Det anbefales samtidig at der er Microsoft Office 365 / 2016 installeret. Er du i tvivl og har brug for hjælp så kontakt gerne VIA IT eller din egen IT afdeling.

  Det er ikke en mulighed at købe en computer igennem VIA, og vi har ingen til udlån.

  Studerende i VIA har mulighed for at downloade Office Professionel Plus til såvel PC som MAC på op til 5 enheder - helt gratis! Det kan du læse mere om på Itslearning, når du er optaget.

  Itslearning

  Itslearning er en elektronisk platform, hvor alt information og kommunikation omkring modulet foregår.

  For at få adgang til Itslearning og VIAs øvrige tjenester, skal du være optaget på et af vores moduler og have modtaget en mail herom. Det gælder uanset, om du er ny eller tidligere studerende i VIA. Ca. 4 uger før studiestart kan du bl.a. finde en undervisningsplan, der indeholder oplysninger om litteratur og undervisningssted mv.

  Brug for støtte til ordblindhed eller stammen?

  Hvis du er ordblind og har brug for støtte, kan du få hjælp via dit nærmeste VUC. Find dit lokale VUC her. Hvis du stammer kan du få hjælp fra Region Midt. Læs mere her.

 • Eksamen er afslutningen på et modul og kan enten være skriftlig, mundtlig eller en kombination af et skriftligt produkt og en mundtlig eksamen.

  Skriftlig eksamen

  En skriftlig eksamen består af et skriftlig produkt eller en opgave, som du udarbejder og afleverer. Et skriftligt produkt kan både være en synopsis, en opgave, en case eller en portfolio. Den skriftlige opgave bliver bedømt efter 7-trinsskalaen.

  Mundtlig eksamen

  En mundtlig eksamen tager udgangspunkt i et eksamensspørgsmål, som du bliver præsenteret for til selve eksamen, eller den kan bygge på et skriftligt oplæg eller synopsis, du afleverer inden, du skal til den mundtlige eksamen. Det er den mundtlige præstation, der bliver bedømt efter 7-trinsskalaen.

  En kombinationseksamen betyder, at eksamen består af både et skriftligt eller praktisk produkt og en mundtlig eksamen. Du får en samlet karakter for præstationen. Det skriftlige produkt afleveres inden den mundtlige eksamen, men indgår i bedømmelsen efter 7-trinsskalaen.

  På enkelte moduler forekommer praktiske eksamener eller eksamener med elektroniske produkter fx videosekvenser eller Power Point.

  Du kan læse mere om eksamensformerne i studieordningen for den uddannelse, du er interesseret i. Desuden er eksamensformerne uddybet i en eksamensvejledning eller modulprøvebeskrivelse, som du får adgang til efter optagelse på modulet.

  Når du er optaget på et modul får du adgang til Itslearning, som er VIAs elektroniske platform. Her finder du altid den nyeste og gældende version af eksamensvejledningen samt andre dokumenter. Herunder også en undervisningsplan og eventuelt en modulprøvebeskrivelse, der indeholder de informationer, du har brug for, når du skal til eksamen. Det vil være her, at du kan læse om tilladt omfang for skriftlige opgaver, samt om hvilken opbygning forskellige skriftlige produkter kan have. Der vil også være her, du finder oplysninger om, hvor lang tid du har til din mundtlige eksamen, og hvordan en mundtlig eksamen kan forløbe.

  Når din mundtlige prøve skal afholdes online, er du som udgangspunkt selv ansvarlig for, at du kan gennemføre eksamen på din computer eller smartphone. For at eksamen kan gennemføres, skal eksaminator og censor kunne både se og høre dig.

  Derfor skal du have:

  • Computer med indbygget webcam/ eksternt webcam eller en smartphone med kamera.

  • En god stabil internetforbindelse

  • Vi anbefaler desuden (men det er ikke et krav), at du har hovedtelefoner eller headset, så lydkvaliteten bliver bedst mulig.


 • Du ansøger via VIAs hjemmeside ved at bruge ansøgningsknappen på det enkelte modul/kursus.

  Find det modul/kursus du er interesseret i på hjemmesiden. Du kan finde frem til modul/kurserne på flere måder. Du kan fritekstsøge, du kan klikke dig frem via uddannelsestilbud og sortere på fx uddannelsestype, sted, starttidspunkt osv., eller du kan gå ind på en uddannelsesside og sortere på fx modultype, ECTS eller sted.

  Hvis der er et aktuelt udbud, vil der være en eller flere farvede ’bokse’ midt på siden med forskellige oplysninger, såsom sted, studiestart, ansøgningsfrist, pris osv. I samme boks finder du ansøgningsknappen. Vær opmærksom på, at der kan være en ”Se flere” knap, der folder flere moduler/kurser ud.

  Modulerne kan ses på hjemmesiden 1–1½ år frem i tiden. Cirka et halvt år inden modulets start, kan du se konkrete undervisningsdatoer for de enkelte moduler.
  Vi optager studerende efter først til mølle-princippet, så hvis du vil være sikker på en plads på det modul du søger om adgang til, skal du sende din ansøgning afsted i god tid før ansøgningsfristen.

  NemStudie

  Når du trykker på ansøgningsknappen på modulet/kurset ledes du over på nemStudie som er en national selvbetjeningsportal hvorfra resten af din ansøgning forgår. På nemStudie skal du logge ind med nemID, oprette en brugerprofil hvorefter kan du gennemføre ansøgningen. Ved ansøgning skal du angive en række oplysninger, som fx cpr-nummer, hvem der skal betale, ansættelsessted osv., og du skal som ny studerende vedhæfte dokumentation for uddannelses- og erhvervserfaring.

  Du kan gennemføre en ansøgning på én gang eller ad flere omgange som det bedst passer dig. En påbegyndt ansøgning vil ligge i indkøbskurven øverst i højre hjørne indtil du har afsendt den. Når du afsender din ansøgning i nemStudie får du straks vist en kvittering der bekræfter at ansøgningen er afsendt. Du modtager IKKE en mail.

  Det er også på nemStudie du efterfølgende skal logge ind med nemID for at følge status på din ansøgning samt evt. kommunikere med den administrative partner om optaget. Når/hvis der sker ændringer i behandlingen af din ansøgning får du besked via den mail du har oplyst på din profil i nemStudie om, at du skal logge ind på nemStudie.

 • Hvornår ved jeg om modulet/kurset bliver oprettet?

  Kort tid efter ansøgningsfrist får du besked i nemStudie om, hvorvidt modulet/kurset kan oprettes. Nogle gange har vi desværre så få tilmeldte, at vi må aflyse. Vær opmærksom på, at du ikke hører fra os, i tiden fra du har lavet din online tilmelding i nemStudie til ansøgningsfristen udløb. Så fortvivl ikke - alt er, som det skal være, og vi er i gang med at behandle de indkomne ansøgninger.

  Hvornår kan jeg få informationer om litteratur?

  Cirka 4 uger før modulets start uploader din underviser en undervisningsplan på Itslearning. Her får du information om litteratur mv.

  Hvordan får jeg yderligere information om modulet/kurset?

  Hvis du har brug for yderligere information om modulet/kurset, er du altid velkommen til at kontakte den administrative partner for den enkelte aktivitet. Du finder den administrative partners kontaktoplysninger nederst på siden under hvert modul/kursus.

  Hvis din henvendelse drejer sig om det faglige indhold i modulet/kurset, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson eller en af vores dygtige studievejledere.

 • Hvordan bestiller jeg et digitalt studiekort?

  Det digitale studiekort kan du nemt bestille online, og det er gratis. 

  Bestil dit digitale studiekort igennem ISIC på dansk.

  Bestil dit digitale studiekort igennem ISIC på engelsk.

  Hvordan får jeg adgang til studierabatter?

  Du har nemt adgang til online og lokale studierabatter på din smartphone, hvis du bestiller et digitalt studiekort, som beskrevet ovenfor. VIA har nemlig et samarbejde med ISIC, som betyder, at du altid har et international anerkendt rabatkort/studie-ID igennem det digitale studiekort. Læs mere om det digitale studiekort her.

 • Ja. Med et adgangskort til VIA campus har du mulighed for at komme ind til din campus uden for almindelig åbningstid eller til aflåste lokaler, som du har tilladelse til at benytte. Det kan du ved at oprette dig i VIAs adgangssystem.

  Du kan læse mere om adgang med VIAchip og åbningstider her

Gode råd hvis du er bekymret om efteruddannelse

Har du bekymringer om efteruddannelse? 

Se videoen og hør hvilke overvejelser, Stinne Jensen og Anne Fisker gjorde sig, da de skulle starte på efteruddannelse - og få gode råd fra VIAs studievejleder, Anne Agger.