Få gratis videreuddannelse på op til 10.000 kr. årligt

Er du ufaglært eller faglært, har du hvert år - de næste fire år - mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på moduler på akademi- og diplomuddannelser. Hvis modulet koster 10.000 kr. eller derunder, er det gratis
Se videoen her
Uddannelsesstøtte 2018-2021

Som ufaglært eller faglært kan du tage moduler på akademi- eller diplomuddannelser uden at skulle have penge op af lommen. Midler fra Omstillingsfonden dækker deltagergebyret på både korte og længerevarende moduler med op til 10.000 kr. om året. Ordningen gælder fra 2018-2021, og du kan derfor få op til 40.000 kr.

Hvis du gerne vil i gang med at videreuddanne dig eller er i gang og gerne vil fortsætte på en akademi- eller diplomuddannelse, har du mulighed for at få glæde af midlerne. Fondens 65 millioner kr. pr. år fordeles efter først til mølle-princippet.

Kan du få gratis videreuddannelse?

Du kan blive fritaget for deltagergebyret, hvis du er ufaglært eller faglært – dvs. har en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse som højeste uddannelse. Det eneste kriterium herudover er, at du skal være i job.

Samtidig er der de generelle adgangskrav, især til diplomuddannelser (som er overbygningen på akademiuddannelser), som du skal opfylde for at kunne komme ind på uddannelserne.

Læs mere om akademiuddannelser og diplomuddannelser.

Vi har gjort det nemt for dig

Det er nemt for dig at få fingrene i de 10.000 kr. – du skal nemlig ikke søge om penge nogen steder. Det eneste vi skal have fra dig er en tro- og loveerklæring, hvor du skal give oplysninger om din uddannelse og beskæftigelse.  

Søger du tilskud til et modul med start i 2019: Skal du bruge denne tro- og loveerklæring.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen, og du skal derfor printe den, skrive under og scanne den ind. Vi opfordrer til, at du vedhæfter den sammen med øvrigt dokumentationsmateriale, når du tilmelder dig et modul online. Alternativt kan du eftersende den til os i e-Boks adresseret til VIA med ”EVU” i emnefeltet. 

Det er lidt forskelligt, hvor meget modulerne koster, og det er helt op til dig, hvor mange moduler du tager - du kan dog maksimalt søge om 10.000 kr. pr. år. Du har altså rig mulighed for at tage rigtig meget videreuddannelse helt uden beregning. Midlerne dækker ikke udgifter til bøger, transport eller lignende.

Hvis du søger tilskud fra Omstillingsfonden og samtidig vil søge økonomisk støtte ved en anden kompetencefond, skal du undersøge reglerne hos den anden kompetencefond.

Læs pressemeddelelsen om uddannelsesstøtten fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

Hør Anne forklare uddannelsesstøtten 2018-2021

Vi vil meget gerne hjælpe

Anne Gramstrup Agger | VIA University College

Anne Gramstrup Agger
T: +45 8755 1943
E: agra@via.dk

Helene Toft

Helene Toft
T: +45 8755 1957
E: heto@via.dk