Gratis videreuddannelse 

Er du ufaglært eller faglært, har du hvert år til og med 2021 mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på moduler på akademi- og diplomuddannelser. Hvis modulet koster 10.000 kr. eller derunder, er det gratis
Se videoen her
Uddannelsesstøtten 2018-2021

Omstillingsfonden giver dig mulighed for at tage moduler på akademi- eller diplomuddannelser, uden at du skal have penge op af lommen. Det giver dig som ufaglært eller faglært muligheden for at dygtiggøre dig selv yderligere. Midlerne fra Omstillingsfonden dækker deltagergebyret på både korte og længerevarende moduler med op til 10.000 kr. om året.

Ordningen med Omstillingsfonden gælder fra 2018-2021, og du kan derfor få op til 40.000 kr. til moduler.

Hvis du ønsker at komme i gang med at videreuddanne dig, eller hvis du allerede er i gang, men gerne vil fortsætte på en akademi- eller diplomuddannelse, har du nu mulighed for at få glæde af midlerne.

Omstillingsfondens 65 millioner kr. pr. år bliver fordelt efter ”først-til-mølle-princippet”, så det gælder om at være hurtig med ansøgningerne.

Hvis du gerne vil i gang med at videreuddanne dig eller er i gang og gerne vil fortsætte på en akademi- eller diplomuddannelse, har du mulighed for at få glæde af midlerne. Fondens 65 millioner kr. pr. år fordeles efter først til mølle-princippet.

Kan du få gratis videreuddannelse via Omstillingsfonden?

Du er kvalificeret til Omstillingsfonden, hvis du er ufaglært eller faglært – dvs. har en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse som højeste uddannelse.

Det eneste kriterium herudover er, at du skal være i job og ansat ved kursusstart. Det betyder, at du skal være ansat på hel- eller deltid i Danmark og selvstændige bliver på nuværende tidspunkt ikke opfattet som ”ansat” og kan derfor ikke modtage tilskuddet.

Samtidig er der de generelle adgangskrav, især til diplomuddannelser (som er overbygningen på akademiuddannelser), som du skal opfylde for at kunne komme ind på uddannelserne.

Læs mere om akademiuddannelser og diplomuddannelser.

Sådan søger du om tilskud fra Omstillingsfonden

Vi har gjort det nemt for dig at få fingrene i de 10.000 kr. fra Omstillingsfonden; du skal nemlig ikke ansøge om pengene nogen steder. Det eneste, vi skal have fra dig, er en tro- og loveerklæring, hvor du skal angive oplysninger om din uddannelse og nuværende beskæftigelse.

Søger du tilskud til et modul med start i 2019 skal du bruge denne tro- og loveerklæring.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen, og du skal derfor printe den, skrive under og scanne den ind. Vi opfordrer til, at du vedhæfter den sammen med øvrigt dokumentationsmateriale, når du tilmelder dig et modul online.

Alternativt kan du eftersende erklæringen til os i e-Boks adresseret til VIA med ”EVU” i emnefeltet.

Der er forskellige priser på modulerne, og det er helt op til dig, hvor mange moduler du tager – du kan dog maksimalt søge om 10.000 kr. pr. år fra Omstillingsfonden.

Med tilskuddet fra Omstillingsfonden har du rig mulighed for at tage rigtig meget videreuddannelse helt uden beregning. Midlerne fra Omstillingsfonden dækker dog ikke dine udgifter til bøger, transport, tilkøb af vejledning eller lignende.

Hvis du søger tilskud fra Omstillingsfonden, og samtidig vil søge økonomisk støtte ved en anden kompetencefond, skal du undersøge reglerne hos den anden kompetencefond.

Læs pressemeddelelsen om uddannelsesstøtten fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

Hør Anne forklare uddannelsesstøtten 2018-2021

Vi vil meget gerne hjælpe

Anne Gramstrup Agger | VIA University College

Anne Gramstrup Agger
T: +45 8755 1943
E: agra@via.dk

Helene Toft

Helene Toft
T: +45 8755 1957
E: heto@via.dk