Omstillingsfonden: Uddannelsesstøtte til faglærte og ufaglærte

Er du ufaglært eller faglært, har du hvert år til og med 2021 mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på moduler på akademi- og diplomuddannelser på VIA University College via Omstillingsfonden. Hvis modulet koster 10.000 kr. eller derunder, er det gratis. 

Begrænset antal midler tilbage i 2020 - ansøg nu!

Midlerne tildeles efter først til mølle-princippet og interessen er stor. Der er nu et begrænset antal midler tilbage i puljen for 2020, så jo før du søger, desto større er sandsynligheden for, at du kommer i betragtning til midlerne.
 
Når puljen er tømt, vil du fortsat kunne søge om støtte til din kompetenceudvikling fra omstillingsfonden, men du vil komme på en venteliste.

Spørgsmål og svar om uddannelsesstøtten

 • Omstillingsfonden giver dig mulighed for at tage moduler på akademi- eller diplomuddannelser, uden at du skal have penge op af lommen. Det giver dig som ufaglært eller faglært muligheden for at dygtiggøre dig selv yderligere. Midlerne fra Omstillingsfonden dækker deltagergebyret på både korte og længerevarende moduler med op til 10.000 kr. om året.

  Du er kvalificeret til Omstillingsfonden hvis:

  • du er ufaglært eller faglært, dvs. har en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse som højeste uddannelse.
  • du er i beskæftigelse og ansat ved kursusstart, dvs. du skal være ansat på hel- eller deltid i Danmark. Selvstændige opfattes ikke som ansatte og kan ikke modtage tilskud
  • du må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumbeløb på 10.000 kr. i tilskud fra Omstillingsfonden
  • du er tilmeldt et akademi- eller diplommodul

  Du skal være opmærksom på, at du samtidig også skal opfylde de generelle adgangskrav til en akademi- og diplomuddannelse.

  Læs mere om akademiuddannelser og diplomuddannelser.

 • Ordningen med Omstillingsfonden gælder fra 1. august 2018 – 31. december 2021, og du kan søge 10.000 kr. hvert år

 • Vi har gjort det nemt for dig at få fingrene i de 10.000 kr. fra Omstillingsfonden; du skal nemlig ikke ansøge om pengene nogen steder. Det eneste, vi skal have fra dig, er en tro og love-erklæring, hvor du skal angive oplysninger om din uddannelse og nuværende beskæftigelse. 

  Vær opmærksom på, at dette gælder for moduler på VIA. Skal du læse andre steder, skal du finde deres information om, hvordan de modtager tro- og loveblanketten.

  Søger du tilskud til et modul med start i 2020 skal du bruge denne tro og love-erklæring (pdf).

  Du skal underskrive tro og love-erklæringen, og du skal derfor printe den, skrive under og scanne den ind. Vi opfordrer til, at du vedhæfter den sammen med øvrigt dokumentationsmateriale, når du tilmelder dig et modul online. 

  Alternativt kan du eftersende erklæringen til os i e-Boks adresseret til VIA med ”EVU” i emnefeltet.

  Omstillingsfondens 65 millioner kr. pr. år bliver fordelt efter ”først-til-mølle-princippet”, så det gælder om at være hurtig med ansøgningerne. Dog kan tildeling af midler tidligst ske 4 måneder før kursusstart. Sidste frist for at søge om midler er ved kursusstart.

  Vær opmærksom på, at de personoplysninger du angiver i tro og love-erklæringen, vil blive videregivet til styrelsen for institutioner og uddannelsesstøtte. Læs mere om behandling af personoplysninger i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte her.

 • Der er forskellige priser på modulerne, og det er helt op til dig, hvor mange moduler du tager – du kan dog maksimalt søge om 10.000 kr. pr. år fra Omstillingsfonden.

  Midlerne fra Omstillingsfonden dækker dog ikke dine udgifter til bøger, transport, tilkøb af vejledning eller lignende.

  Hvis du søger tilskud fra Omstillingsfonden, og samtidig vil søge økonomisk støtte ved en anden kompetencefond, skal du undersøge reglerne hos den anden kompetencefond.

 • Hvem kan modtage tilskud?

  Støtteordningen gælder for faglærte eller ufaglærte - dvs. dig der har en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse.

  Hvem kan ikke modtage tilskud?

  Personer, der har gennemført en dansk videregående uddannelse, dvs. en erhvervsakademiuddannelse, akademiuddannelse, professionsbacheloruddannelse, diplomuddannelse (herunder HD 2. del), bacheloruddannelse eller anden dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau. HD 1. del er ikke en videregående uddannelse.

  Faglært - hvad dækker det over?

  Du får status som faglært, når du får et svendebrev til et fag. Det betyder i bredere forstand at have en uddannelse som basis for at udføre dit job. Her er nogle eksempler på faglærte job.

  • Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
  • Anlægsgartner
  • Autolakerer
  • Automatik- og procesuddannelsen
  • Bager og konditor
  • Bådmekaniker
  • Beklædningshåndværker
  • Beslagsmed
  • Boligmonteringsuddannelsen
  • Buschauffør i kollektiv trafik
  • Byggemontagetekniker
  • Bygningsmaler
  • Bygningssnedker
  • Cnc-teknikuddannelsen
  • Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen
  • Data- og kommunikationsuddannelsen
  • Den pædagogiske assistentuddannelse
  • Detailhandel
  • Digital media
  • Dyrepasser
  • Ejendomsservicetekniker
  • Elektriker
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Elektronikoperatør
  • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
  • Ernæringsassistent
  • Eventkoordinator
  • Film- og tv-produktionsuddannelsen
  • Finansuddannelsen
  • Finmekaniker
  • Fitnessinstruktør
  • Flytekniker
  • Forsyningsoperatør
  • Fotograf
  • Frisør
  • Frontline pc-supporter
  • Frontline radio-tv-supporter
  • Gartner
  • Gastronom
  • Glarmester
  • Gourmetslagter
  • Grafisk tekniker
  • Greenkeeper
  • Guld- og sølvsmedeuddannelsen
  • Handelsuddannelsen
  • Havne- og terminaluddannelsen
  • Hospitalsteknisk assistent
  • Industrioperatør
  • Industriteknikeruddannelsen
  • Karosseriuddannelsen
  • Kontoruddannelsen
  • Kosmetiker
  • Kranfører
  • Køletekniker
  • Laboratorietandtekniker
  • Lager- og terminaluddannelsen
  • Landbrugsuddannelsen
  • Lastvognsmekaniker
  • Lufthavnsuddannelsen
  • Maritime håndværksfag
  • Maskinsnedker
  • Mediegrafiker
  • Mejerist
  • Metalsmed
  • Modelsnedker
  • Murer
  • Møbelsnedker og orgelbygger
  • Ortopædist
  • Overfladebehandler
  • Personvognsmekaniker
  • Plastmager
  • Procesoperatør
  • Produktør
  • Receptionist
  • Redderuddannelsen
  • Serviceassistent
  • Sikkerhedsvagt
  • Skibsmekaniker
  • Skibsmontør
  • Skiltetekniker
  • Skorstensfejer
  • Skov- og naturtekniker
  • Slagter
  • Smed
  • Snedker
  • Social- og sundhedsassistent
  • Social- og sundhedshjælper
  • Stenhugger
  • Stukkatør
  • Støberitekniker
  • Tagdækker
  • Tandklinikassistent
  • Tarmrenser
  • Teater-, udstillings- og eventtekniker
  • Teknisk designer
  • Teknisk isolatør
  • Tjener
  • Togklargøringsuddannelsen
  • Træfagenes byggeuddannelse
  • Turistbuschauffør
  • Urmager
  • Vejgodstransportuddannelsen
  • Veterinærsygeplejerske
  • Vindmølleoperatør
  • VVS-energiuddannelsen
  • Værktøjsuddannelsen
  • Web-integrator

Anne forklarer mere om uddannelsesstøtten i videoen herunder: