Få gratis videreuddannelse på op til 10.000 kr. årligt

Hvis du er ufaglært eller faglært, har du hvert år - de næste fire år - mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på moduler på akademi- og diplomuddannelserne. Hvis modulet koster 10.000 kr. eller derunder er det gratis
Se videoen her
Uddannelsesstøtte 2018-2021

Allerede fra 1. august 2018 kan du som ufaglært eller faglært tage moduler på akademi- eller diplomuddannelserne uden at skulle have penge op af lommen. Ordningen gælder de næste fire år – du kan derfor opnå helt op til 40.000 kr. i alt.

Midlerne kommer fra den såkaldte Omstillingsfond og dækker deltagergebyret på både korte og længerevarende moduler med op til 10.000 kr. om året. Hvis du derfor gerne vil i gang med at videreuddanne dig, eller måske allerede er i gang og gerne vil fortsætte på en akademi- eller diplomuddannelse, har du mulighed for at få glæde af midlerne.

Fonden råder over 65 millioner kroner pr. år i alle fire år, og midlerne fordeles efter princippet om ”først til mølle”.

Kan du få gratis videreuddannelse?

Du kan blive fritaget for deltagergebyret, hvis du er ufaglært eller faglært – dvs. har en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse som højeste uddannelse. Det eneste kriterie herudover er, at du skal være i job.

Samtidig er der selvfølgelig de generelle adgangskrav, især til diplomuddannelserne (som er overbygningen på akademiuddannelserne), som du skal opfylde for at kunne komme ind på uddannelserne.

Læs mere om akademiuddannelser og diplomuddannelserne.

Vi har gjort det nemt for dig

Det er nemt for dig at få fingrene i de 10.000 kr. – du skal nemlig ikke søge om penge nogen steder. Det eneste vi skal have fra dig er en tro- og loveerklæring, hvor du skal give oplysninger om din uddannelse og beskæftigelse. Du kan finde tro- og loveerklæringen her. Du skal underskrive tro- og loveerklæringen, og du skal derfor printe den, skrive under og scanne den ind. Vi opfordrer til, at du vedhæfter den sammen med øvrigt dokumentationsmateriale, når du tilmelder dig et modul online. Alternativt kan du eftersende den til os i e-Boks adressereret til VIA med ”EVU” i emnefeltet. 

Det er lidt forskelligt, hvor meget modulerne koster, og det er helt op til dig, hvor mange moduler du tager - du kan dog maks søge om 10.000 kr. pr. år. Du har altså rig mulighed for at tage rigtig meget videreuddannelse helt uden beregning. Midlerne kan ikke dække udgifter til bøger, transport eller lignende.

Om Omstillingsfonden

Omstillingsfonden er en del af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter landede i oktober 2017. Aftalen har til formål at give voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet et markant løft i perioden 2018-2021. Fonden råder over 65 millioner kroner pr. år i alle fire år. Midlerne tildeles efter først-til-mølle-princippet. 

Læs pressemeddelelsen om uddannelsesstøtten fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

Hør Anne forklare om uddannelsesstøtten 2018-2021

Vi vil meget gerne hjælpe

Anne Gramstrup Agger | VIA University College

Anne Gramstrup Agger
T: +45 8755 1943
E: agra@via.dk

Helene Toft

Helene Toft
T: +45 8755 1957
E: heto@via.dk