e-læringskonferencen 2018

Tilføj som favorit
​10. april 2018: NNU sætter med dette års konference fokus på interaktionen mellem menneske og teknologi. Konferencen afsøger begrebet digital dannelse (digital literacy) i den hensigt at belyse de måder vi bruger begrebet på i forhold til vores professionsuddannelser.

Kom og hør om

​Konferencen tager afsæt i et oplæg fra keynote Steve Wheeler, Plymouth Institute of Education, derefter kan deltagerne vælge sig ind på fem forskningsoplæg, der dækker centrale professionsfelter og senere på dagen oplæg, der formidler bearbejdet viden fra forsknings-og udviklingsprojekter i professionsuddannelserne. Konferencen rummer således både et forskerspor og et fomidlingsspor. Dagen afsluttes med en opsamling af Anders Høeg Nissen fra DR Harddisken.

Med konferencen sætter vi begrebet digital dannelse til debat, særligt perspektiverne for menneske-teknologi interfacet, hvor vi forandrer teknologien og teknologien forandrer os. På den ene side kan man forstå teknologien som en forandringsfaktor og en udvidelse af vores muligheder for at modificere og ændre verden – på den anden side transformerer teknologien os, vores relationer og vores forhold til omverden.

Både uddannelse og skole har en særlig opgave i at undervise i værdifulde og meningsfulde tilgange til teknologi og bidrage til at vores studerende kan begå sig ansvarsfuldt og frit i det 21. århundrede. Men hvordan gør vi det?

I forhold til planlægning og udformning af både tilstedeværelses- og netbaseret uddannelse vil konferencen forsøge at komme et spadestik dybere i forhold til at reflektere over betydningen af digital dannelse i professionsuddannelserne.

Du kan allerede nu melde ind med bud på oplæg eller workshop, som du har lyst til at dele – se mere og udfyld en indholdsbeskrivelse her: http://nnu.dk/manchet-konference-2018/ 

Om NNU
Netværk for netbaserede uddannel ser NNU er et samarbejde mellem professionshøjskolerne UCC, UC SYD og VIA UC. Netværket har sit udspring i et ”uformelt” samarbejde som blev indledt i 2003 mellem pædagoguddannelsen i Jægerspris og læreruddannelsen i Haderslev. I dag gennemfører netværket årligt mindst én konference med varierende tematikker.

Læs hele beskrivelsen

Program

09.30-10.00
Registrering/kaffe

10.00-10.05
Velkomst

10.05-11.05
Learning witkh 'e's
v. Steve Wheeler

In this presentation I will briefly analyse new and emerging theories by evaluating their explanatory power in the context of technology
supported learning. We will explore a number of allied concepts including personalised learning environments (Johnson & Liber, 2008), online collaborative learning (Selwyn et al., 2006), the wisdom of crowds (Surowiecki, 2010), open scholarship (Weller, 2011) and mobile forms of
learning that leverage connected personal devices (Wheeler, 2015). I will then go on to discuss how the old and new theories might be combined to provide a more cogent and agile explanation of learning – the digital praxis of education – in the connected age.

11.05-11.15
Pause

11.15-12.15
Fem forskere, fem oplæg - se konferenceprogram for nærmere beskrivelse

1: Fra design af fleksibel læring og digital pendling til et reflektorisk grundlag for ”learning as wayfinding”
v. Susanne Dau, RN, MLP, Ph.d. Programleder og Docent for Professionsudvikling- og Uddannelsesforskning

2: Grænser for dannelse i den digitale erhvervsuddannelse
v. Marianne Riis, lektor, ph.d. Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Professionshøjskolen Metropol. Underviser og forsker i erhvervspædagogisk ikt.

3: Fra digital dannelse til design literacy
v. Mikkel Hjorth, ph.d.-studerende, lektor ved Læreruddannelsen og forskningsmedarbejder ved VIA center for Læring og IT

4: Hvordan studerer NETstuderende? Etnografiske studier i en netbaseret sygeplejerskeuddannelse
v. Anita Lyngsø, lektor og ph.d.-studerende

5: Empowerment af fremtidens borgere i et digitaliseret samfund – en opgave for hele uddannelsessystemet
v. Hanne Voldborg Andersen, ph.d.-studerende. Institut for læring og filosofi, Aalborg Universitet og national koordinator for FabLab@school.dk

12.15-13.05
Frokost

13.05-13.50
Videndeling 1. runde

13.50-14.00
Pause

14.00-14.45
Videndeling 2. runde

14.45-15.15
Kaffepause

15.15-16.00
Alting går hurtigere og der kommer mere af det!
v. Anders Høeg Nissen

Alting går hurtigere og der kommer mere af det! Det syder og bobler i teknologiens digitaliserede verden - med alt fra Blockchain over chatbots til syntetisk biologi, og meget, meget mere. Og bagved de nye dimser, tjenester og apps ligger nogle grundlæggende trends, som kommer til at påvirke os alle. Det gælder fx udvikling af maskinlæring og kunstig intelligens, analyse af kolossale datamængder,  sammenblandingen af fysisk og virtuel virkelighed og alle tings digitale
identitet. I oplægget kan man høre om budrobotter, brætspilsprogrammer, virtuelle assistenter og dusinvis af andre helt forskellige fænomener, som dog har det tilfælles, at de allesammen er blevet ramt af en solid dosis digitalisering i en bølge af teknologisk udvikling, der stadig skyller ind over os.

16.00-
Farvel og tak for i dag

Læs hele beskrivelsen

Aarhus10.04.2018

Tidspunkt

kl. 09.00 - 16.00

Sted

VIA, Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Pris

1200 kr. + moms

Tilmeldingsfrist

10.03.2018

Tilmeld
For dig der

​Konferencen er for alle med interesse i fleksible læringsformer.

Oplægsholdere

Steve Wheeler, Plymouth Institute of Education. Anders Høeg Nissen.

Fakta

Uddannelsestype
Konferencer og arrangementer

Læs mere om e-læringskonferencen 2018

Kontakt

ska2018480x480.jpg

Susanne Kaae

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 74

ska@via.dk

Susanne Kaae

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 74

ska@via.dk

ska2018480x480.jpg