Konference 8. april - Netværk for netbaserede uddannelser

Konferencen er for dig, der er optaget af at udvikle netbaserede uddannelser

NNU Konference 2019

Tilføj som favorit
8. april 2019: ​Årets konference handler om samarbejdsprocesser i netbaserede uddannelser - med særligt fokus på kommunikation, feedback og relationsskabelse i online læringsmiljøer.

Kom og hør om

​Det ligger i tiden, at vi skal bygge store ”katedraler” til at huse vores uddannelser. Dermed signaleres en forståelse af, at undervisning stadig er noget der foregår i et fysisk lokale med en underviser på ”prædikestolen”. Men mere og mere undervisning foregår uden for det traditionelle undervisningslokale og vores forståelser af undervisningsbegrebet er samtidig under kraftig forvandling gennem brug af ny teknologi.

Adgangen til relevant undervisningsmateriale, kommunikationen, relationsdannelsen og feedbackprocesser og dermed også samarbejdsprocesserne, har med digitale teknologier fået tilført nye dimensioner. Med opløsningen af tid og rum opstår muligheder for nye online rammer i tilrettelæggelsen af undervisningen; men med nye muligheder opstår også nye udfordringer.

Undervisere må blandt andet kunne strukturere undervisningen med brug af de teknologiske løsninger og kunne navigere i de didaktiske handlemuligheder, der affødes af disse. Underviseren må kunne skabe en læringskultur med høj studieintensitet, hvor de studerende føler sig inkluderet og hvor de både kan, vil og tør deltage aktivt online. Spørgsmål der melder sig kan være:

  • Hvilke forudsætninger skal der til for at uddannelser,
    undervisere og studerende kan indgå i disse moderne
    undervisnings -og læringsfællesskaber?
  • Hvilke betydninger kan det have for praksis?
  • Hvilke krav stiller det f.eks. til underviserne i deres forventningsafstemning med de studerende?
  • Hvordan sikres progressionen i en læringsproces og hvordan kan underviseren og den studerende samarbejde om den igangværende læringsproces, når det fysiske møde mellem parterne er reduceret?

Kom og bliv inspireret af spændende forskningsformidling, oplæg og samtaler om disse og mange flere spørgsmål i relation til samarbejdsprocesser i netbaserede uddannelser. Konferencen åbnes i år med et brag af et inspirerende oplæg fra den verdenskendte forsker Etienne Wenger.

Læs hele beskrivelsen

Program

​09.00-09.30
Indskrivning og kaffe

09.30-10.30
Velkomst-keynote: Social learning theory goes online: basic concepts and recent developments v. Etienne Wenger

In social learning theory, learning is viewed, not merely as the
acquisition of information and skills, but primarily as our changing
ability to participate in the world: participation is not merely a
context for learning, it is its core constituent. This entails not only a
change in learners’ knowledge, but a transformation of their
identity. In this interactive session, I will review the evolution of
social learning theory and its recent developments. This will give
us a chance to explore how the perspective of social learning
theory can frame our understanding of opportunities to take
learning online.

10.35-11.20
Fem forskere på stribe
Se program for beskrivelse og vælg én af de fem forskere.

11.20-12.30
Frokost

12.30-15.00
Workshop og/eller oplæg
Se program for beskrivelse og vælg enten ét oplæg og én
workshop eller tre oplæg.

15.10-16.00
Afslutnings-keynote og på gensyn til næste år: At arbejde med data som redskab for didaktisk empowerment af lærere og styrkelse af designs for undervisning v. René Boyer Christiansen

Oplægget vil adressere, hvordan man med ved hjælp af arbejdet med en særlig form for forståelse af og tilgang til learning analytics (der adresserer data som empowerment i de didaktiske beslutningsprocesser) kan robustgøre didaktiske designs og styrke læreres didaktiske skøn i digitale datamættede læringsmiljøer (med MOOC som eksempel).

Læs hele beskrivelsen

Øvrige08.04.2019

Tidspunkt

kl. 09.00 - 16.00

Sted

UC SYD, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding

Pris

1250 kr + moms

Tilmeldingsfrist

25.03.2019

Tilmeld
For dig der

​Konferencen er for alle der er optaget af at udvikle netbaserede uddannelser.

Oplægsholdere

Etienne Wenger. René Boyer Christiansen, Professionshøjskolen Absalon.

Fakta

Uddannelsestype
Konferencer og arrangementer

Læs mere om NNU Konference 2019

Kontakt

ska2018480x480.jpg

Susanne Kaae

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 74

ska@via.dk

Susanne Kaae

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 74

ska@via.dk

ska2018480x480.jpg