Bevægelse som variation i naturfagene

​Bevægelse kan være en indgang til at arbejde med elevernes deltagelsesmuligheder, faglige engagement og lyst til at deltage i naturfagene. Samtidig kan bevægelsesaktiviteter understøtte elevernes sansemotoriske, følelsesmæssige og sociale erfaringer – og på den måde bidrage til faglig læring, som almindelig tavle-undervisning ikke kan. 

Sted

Silkeborg

Pris

5000 kr. + moms

Dato

21.04.2026 - 23.04.2026

Ansøgningsfrist

02.02.2026

Ledighed

Ledige pladser

OBS

Du har mulighed for at søge tilskud til kurset gennem Novo Nordisk Fonden – og på den måde komme afsted gratis. Tilskuddet dækker nemlig både kursusgebyr og vikarudgifter. Fristen for at søge tilskud er den 9. oktober. 

Søg tilskud til kurset her

Fakta

 • Uddannelsestype
  Kursus

Om kurset

 • ​På kurset vil du blive præsenteret for en bevægelsesdidaktik, der synliggør de mange muligheder, du har for at anvende bevægelse som didaktisk værktøj i din naturfagsundervisning. Bevægelsesdidaktikken skal inspirere dig til at bruge din egen faglighed til at udvikle undervisningsaktiviteter, der motiverer eleverne og understøtter deres læring.

  Kurset finder sted over 3 dage og slutter af med en fælles vidensmesse, hvor kursusdeltagerne deler de ideer, de har arbejdet med og undervisningsaktiviteter, de har udviklet, i løbet af de tre kursusdage.

 • ​Fysisk aktivitet og praktisk indhold kan kvalificere undervisningen i naturfagene og fremme elevernes trivsel. På kurset præsenteres du for en faglig nuanceret forståelse af bevægelse i skolen. Vi vil arbejde med tre tilgange til at anvende bevægelse som didaktisk værktøj i naturfagsundervisningen.

  Faglig dybde
  Hvordan kan naturfagene i højere grad dyrke og danne elevernes fysiske og praktiske – og ikke kun tankemæssige – forhold til undervisningsindholdet og verden? Og hvordan kan bevægelse herigennem fremme elevernes mulighed for at skabe en levende og meningsfuld relation til undervisningsindholdet?

  Drivkraftsaktiviteter
  Hvordan kan du ved at koble fagligt indhold med en bevægelsesaktivitet skabe variation i din naturfagsundervisning og herigennem bane vej for at eleverne oplever undervisningen som motiverende, sjov, og udfordrende? Hvilke drivkræfter indeholder forskellige typer af bevægelsesaktiviteter og hvordan kan disse drivkræfter bidrage til at overvinde eventuelle læringsbarriere og drage eleverne ind i det fælles arbejde med det faglige indhold?

  Læringsparathed og -konsolidering
  ​Hvordan kan bevægelse i naturfagsundervisningen bidrage til at styrke elevernes koncentration og arbejdshukommelse? Hvilke særlige didaktiske overvejelser kræver denne tilgang i forhold til intensitet, varighed og timing?

 • ​Kurset er relevant for alle naturfagslærere, som ønsker at implementere bevægelse i deres naturfagsundervisning.​

Kontakt

siss480x480.jpg

Administrativ kontakt

memu480x480.jpg

Faglig kontakt