Fagligt løft i Geografi

Underviser du i Geografi? Og vil du gerne hjælpe eleverne med at få en større indsigt i vores verden og dens kompleksitet? Så er kurset her for dig. Du styrker dine kompetencer i geografifaget og arbejder med nogle af tidens store spørgsmål fx klimaforandringer, bæredygtig byudvikling og udnyttelse af Danmarks landskaber samt migrations-problematikker. ​​

Sted

Aarhus

Pris

8000 kr.

Dato

02.02.2026 - 05.05.2026

Ansøgningsfrist

01.01.2026

Ledighed

Ledige pladser

OBS

Du har mulighed for at søge tilskud til kurset gennem Novo Nordisk Fonden – og på den måde komme afsted gratis i foråret 2026. Tilskuddet dækker både kursusgebyr og vikarudgifter. Fristen for at søge tilskud er den 9. oktober. 

Søg tilskud til kurset her

Fakta

 • Uddannelsestype
  Kursus

Om kurset

 • Geografiske fænomener og sammenhænge er evigt til stede - og derfor kan geografisk viden være relevant for mange af tidens store spørgsmål. Kendskab til geografi kan give svar på klimaproblematikker, hjælpe med at forstå befolkningens struktur, indsamle vejrdata og sætte vigtige emner på dagsorden – nationalt og globalt.

  På kurset får du

  • ​Opdateret din egen geografiske viden
  • Inspiration til at inddrage varierede arbejdsformer i din geografiundervisning gennem eksterne læringsmiljøer, laboratoriearbejde, kort m.m. 
  • Ny indsigt, der gør dig i stand til at reflektere over og diskutere relevante fagdidaktiske perspektiver i forhold til geografiundervisningen. 
  • Redskaber til at tilrettelægge din undervisning, så den styrker elevernes praksisfaglighed i geografifaget​
 • Forløbet er tilrettelagt over fem dage og vil have et bestemt tema som omdrejningspunktet. Du vil således på kurset blive introduceret til, øve dig i og sparre dine medkursister om følgende:

  Geografifagligt: Naturlandskabet
  Gennem oplæg, dialog og øvelser vil vi arbejde med centrale begreber og sammenhænge i forhold til glacialt dannede landskaber:

  • Landskabsform – Proces - Aflejring
  • Perspektiver ift. den fælles naturfaglig prøve samt fra fagene Biologi og Fysik/kemi bringes i spil.
  • Hvordan kan man integrere undersøgelses-og modelleringskompetencen?
  • Hvad er målet med praktisk arbejde?

  Geografifagligt: Vejr og klima​
  Vejrets dannelse og klimazoner. Klimaforandringer, FN´s verdensmål og klimaforandringernes betydning for levevilkår forskellige steder i verden.

  Måling af vejret, herunder refleksioner over: Learning science - Learning about science - Doing science. 

  Geografifagligt: Kulturlandskabet
  ​Der arbejdes med centrale aspekter af kulturlandskabets udvikling herunder forskellige natursyn som har været fremherskende.

  Undersøgelse af både fysiske og digitale kort vil blive inddraget.

  Geografifagligt: Befolkningsgeografi
  ​Demografi og kulturforståelse.

  Problemorienteret geografi, herunder fokus på ”ældrebyrden” og migrationsproblematikker forskellige steder i verden.

  Geografifagligt: Det geologiske kredsløb
  Pladetektonik, vulkanisme og jordskælv. Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer. Hvordan kan man arbejde med abstraktioner i tid og rum?

 • ​Forløbet henvender sig til dig, der underviser - eller skal til at undervise - i geografi i grundskolen. 

 • ​Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, praktiske opgaver og feltarbejde som både er individuelle og i grupper. Undervejs skal du reflektere over din egen opgaveløsning​.

Kontakt

siss480x480.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-M480x480.jpg

Faglig kontakt