Ind- og udskoling for sundhedsplejersker

Tilføj som favorit
​Kurset er for dig der er sundhedsplejerske og skal have opkvalificeret din teoretiske viden i forhold til ind- og udskolingsundersøgelser.

Dit udbytte

Når du har gennemført kurset kan du:

  • Identificere og opspore sundhedsmæssige problemstillinger, der kræver henvisning til alment praktiserende læge, herunder kendskab til de mest almindeligt forekommende sygdomme af både akut og mere kronisk karakter i barne- og ungdomsalderen
  • Vurdere barnets/den unges højde og vægt i forhold til evt. patologisk udvikling
  • Vurdere barnets fin- og grovmotorik, balance og reflekser
  • Vurdere tale- og høreproblemer
  • Vurdere barnets/den unges fysisk og psykiske udvikling og almentilstand
  • Kvalitetsudvikle og kvalitetssikre det lokale samarbejde med de alment praktiserende læger og embedslæger.
Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

Målet for kurset er, at du som sundhedsplejerske får opkvalificeret din teoretiske viden, således at du selvstændigt kan udføre ind- og udskolingsundersøgelser i henhold til bestemmelserne i Sundhedsloven.

§ 121, stk.2. (https://www.retsinformation.dk - Vejledning, nr. 9818 af 24/10 2008, om efteruddannelse af sundhedsplejersker, der skal varetage ind- og udskolingsundersøgelser).

Læs hele beskrivelsen
Hvem kan deltage

​Kurset er for uddannede sundhedsplejersker.

Sådan foregår undervisningen

Lektionsplan tilsendes i god til før kursusstart. Konkrete datoer kan først fastlægges i forbindelse med Sundhedsplejerskeuddannelsens skemalægning for foråret hhv. efteråret. Der vil være ca. 5 kursusdage pr. semester.

Kursusbevis udstedes ved minimum 80 % deltagelse.

Kurset er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Adgangskrav

For at deltage i kurset skal du være uddannet sundhedsplejerske.

Fakta

Uddannelsestype
Kursus
Tilføj som favorit

Kontakt

anls480x480.jpg

Anja Laage Sørensen

Administrativ partner

+45 87 55 18 71

anls@via.dk

Anja Laage Sørensen

Administrativ partner

+45 87 55 18 71

anls@via.dk

anls480x480.jpg
skls480x480.jpg

Susanne Klit Sørensen

Faglig kontaktperson

+45 87 55 23 42

skls@via.dk

Susanne Klit Sørensen

Faglig kontaktperson

+45 87 55 23 42

skls@via.dk

skls480x480.jpg