Playmaker Proces

​Vil I styrke effekten af jeres velfærdsopgaver, så de bliver til større gavn for borgere og samfund? Vil I rustes til at være på konstant udkig efter kreative læringsrum, hvor viden og løsningsorienterede tankegange cirkulerer og bliver til handling?

Fakta

 • Uddannelsestype
  Skræddersyet til organisationen
 • ECTS
  10

Om kurset

 • I rollen som playmaker er medarbejderen konstant på jagt efter muligheder for kreativ læring, hvor medarbejderen leder og styrer innovative læringsrum. De skaber basis for nye resultater gennem en deltagerinddragende og løsningsorienteret tilgang. Her cirkulerer viden konstant blandt de deltagende aktører, som kan være borgere, foreninger, virksomheder med flere.

  Som playmaker bliver medarbejderen i stand til at:

  • Lede og sætte viden i spil
  • Udvikle nye velfærdsløsninger ved at skabe bro mellem mennesker
  • Gentænke eksisterende ressourcer
  • Målrette deres arbejde med principper og metoder fra aktionsforskningen
  • Forme et værdiskabende partnerskab med kreativ læring for øje
 • ​Deltagerne får i uddannelsesforløbet en dybdegående indsigt i relevante metoder og teorier med principperne fra aktionsforskningen, der blandt andet går ud på at:

  • Understøtte progression i de kreative læringsprocesser
  • Rammesætte arbejdet i grupper, hvor dialogen er central

  Derudover vil værktøjer og metoder fra ’Social design thinking’ også være en del af undervisningen, hvor deltagerne vil komme til at arbejde med praksisnære teoretiske begreber, der vil skabe en ny viden og refleksion baseret på egne erfaringer.

 • ​Playmaker Proces er for projektledere, projektmagere, udviklingskonsulenter eller andre ansatte, der arbejder med at samskabe, bygge nye broer med mennesker og har kreativ læring i centrum.

 • ​Forløbet indeholder fire bootcamps (fysiske mødedage), real-life-erfaringer, en individuel IT-platform med en personlig journal, et antal virtuelle videnstationer og grupperum, hvor man kan mødes virtuelt og dele materiale.

  Playmaker Proces bygger på 10 ECTS-point fra diplomuddannelsen i ledelse.

Kontakt

sobl480x4802019.jpg

Faglig kontakt