Videnskursus om Housing First-tilgangen på §110-boformer

​Dette videnskursus har særligt fokus på betydningen af - og omsætningen af Housing First tilgangen på §110 boformer. Du får en generel introduktion til Housing First-tilgangen såvel som viden om, hvordan §110-bofomer kan arbejde med at omsætte Housing First-tilgangen i egen praksis under hensyn til §110-boformernes kerneopgave. Det kan for eksempel være i arbejdet med at yde borgeren omsorg og aktiverende støtte samt i samarbejdet med kommunale myndighedsområder.

Sted

Online

Pris

0 kr.

Dato

26.09.2024

Ansøgningsfrist

12.08.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Online

Pris

0 kr.

Dato

10.04.2025

Ansøgningsfrist

24.02.2025

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Kursus

Om kurset

 • ​Videnskurset baserer sig på Social- og Boligstyrelsens gældende faglige anbefalinger til §110-boformer, der omhandler optagelse på boformen, opholdet på boformen og udskrivning. 

  Ud over at du får en generel introduktion til Housing First-tilgangen, lærer du om vigtigheden af at udarbejde systematiske og fagligt velfunderede (leverandør)udredninger, og om at formidle skriftligt på et niveau, der gør, at andre kolleger på §110-boformen eller fx myndighed i kommunen kan anvende dokumentationen i samarbejdet med borgeren og til forståelse af borgerens situation. 

  Derudover er der fokus på myndigheds og leverandørs forskellige roller, og hvordan du som leder eller medarbejder på et §110 tilbud kan bidrage til at styrke samarbejdet omkring borgeren til gavn for borgeren.

 • ​Konkret kommer du omkring følgende temaer:

  • ​Vigtigheden i at udarbejde systematiske og fagligt velfunderede (leverandør)udredninger af borgerens ressourcer, funktionsniveau og støttebehov
  • Samspillet mellem opholdsplanen og myndigheds handleplan 
  • Egen rolle ift. at understøtte en helhedsorienteret tilgang til borgerens livssituation og brobygge til relevante samarbejdspartnere i form af fx kommunale myndigheder, sundhedsvæsnet mv. 
  • Vigtigheden i at dokumentere og formidle skriftlig på et niveau, der gør, at andre kolleger på §110-boformen eller fx myndighed i kommunen kan anvende det i samarbejdet med borgeren og til forståelse af borgerens situation.
 • ​Videnskurset henvender sig til ledere og medarbejdere på §110-boformer.

 • ​Kurset foregår online via Zoom. 

  Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem underviseroplæg, refleksioner og øvelser. ​

 • ​Forud for deltagelse forventes det, at du har set informationsvideoen om Housing First tilgangen.

Kontakt

lmel480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

henriette_engedal_holmskov480x480.jpg

Faglig kontakt