Bæredygtighed i pædagogisk praksis - Erhvervsskoler og ungdomsuddannelser

​Vil du gerne arbejde med bæredygtig udvikling i undervisning på erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og FGU? Savner du viden og værktøjer til at komme i gang? På dette modul bliver du klædt på til at udvikle læringsforløb og undervisningsaktiviteter, der understøtter elevers bæredygtige forståelse, faglighed og dannelse.

Sted

Aarhus

Pris

12500 kr.

Dato

22.08.2023 - 23.12.2023

Ansøgningsfrist

15.05.2023

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

12500 kr.

Dato

23.01.2024 - 07.06.2024

Ansøgningsfrist

15.11.2023

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

12800 kr.

Dato

20.08.2024 - 20.12.2024

Ansøgningsfrist

15.05.2024

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Klimaforandringer, grøn omstilling og bæredygtighed er emner, der fylder på alle ungdomsuddannelser – og samtidig er der en øget enighed om, at skoler, ledere og praktikvirksomheder spiller en vigtig rolle i forhold til at få unge mennesker på til at forstå, tage ansvar og agere i den foranderlige verden.

  Det betyder dog ikke, at det er blevet lettere for dig som lærer eller leder at omsætte de gode intentioner til en meningsfuld undervisning. Tværtimod er den pædagogiske opgave omkring integration af bæredygtig udvikling på ungdomsuddannelserne stadig forbundet med mange ubesvarede spørgsmål.

  Vi kan ikke give dig alle svarene, men vi kan give dig viden, færdigheder og kompetencer, der gør dig i stand til at bringe bæredygtighed i spil i dine fag, uddannelser og på din skole. På modulet lærer du:

  • Forskellige perspektiver og tilgange til, hvordan du didaktisk og pædagogisk kan arbejde med bæredygtig udvikling.
  • At omsætte teoretisk viden om bæredygtig udvikling til konkrete undervisning- og uddannelsesaktiviteter.
  • At udvikle, gennemføre og evaluere læringsforløb, der styrker bæredygtig dannelse, bevidsthed og handling hos dine elever.
  • At forstå din og din skoles rolle, ansvar og muligheder i forhold til bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab.
  • At genkende og arbejde med dilemmaer i arbejdet med bæredygtig udvikling i en pædagogisk sammenhæng.

  Når du har gennemført modulet, har du en større forståelse for, hvorfor du som lærer eller leder skal have fokus på bæredygtighed i din daglige praksis, og hvordan du griber det an pædagogisk og didaktisk, så det giver mening i fagene og på uddannelsen for eleverne såvel som andre lærere, ledere og eventuelle praktikvirksomheder.

 • Dette modul tager afsæt i modul Vf 2: Bæredygtighed i pædagogisk praksis som er et valgmodul på den Pædagogiske diplomuddannelse.

  Modulet klæder dig på til at arbejde med bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab i undervisning og projekter og i din hverdag som lærer eller leder. Målet er, at du konkret bliver i stand til at tilrettelægge læringsforløb og undervisningsaktiviteter, som er med til at udvikle dine elevers bæredygtige forståelse og evne til at skabe bæredygtige løsninger.

  Du får indsigt i og arbejder med:

  • Didaktiske og pædagogiske metoder, der understøtter bæredygtig dannelse
  • Viden om begreberne bæredygtighed, bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab
  • Viden og resultater fra pædagogiske forskningsprojekter om bæredygtig udvikling
  • FNs verdensmål for bæredygtig udvikling og hvordan du kan omsætte dem til konkrete aktiviteter
  • Konkrete pædagogiske og didaktiske modeller til undervisning og udviklingsarbejde, som fremmer elevers handlekompetence, mod og lyst til at arbejde med bæredygtighed i de forskellige fag.
 • ​Modulet er særligt for dig, der underviser på erhvervsuddannelser eller andre ungdomsuddannelser.

  Du kan også være pædagogisk leder eller udviklingskonsulent som arbejder med undervisnings- og uddannelsesudvikling i erhvervsuddannelser, STX, HTX og STX eller FGU.

 • ​I undervisningen veksler vi hele tiden mellem oplæg, dialog, opgaver, refleksion og gruppearbejde.

  Du vil opleve et godt samspil mellem teori og øvelser, hvor vi afprøver forskellige metoder og modeller.

  Du får mulighed for at inddrage cases fra din egen hverdag i skolen og du skal være indstillet på at arbejde med små eksperimenter på din skole i mellem undervisningsgangene.

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  eAnsøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

480x480-Cecilie-Burgdorf-(cebu)-09-22.jpg

Administrativ kontakt