Biomedicin og bioanalytisk fortolkning – med fokus på eksfoliativ, ikke-gynækologisk cytologi og diagnostik

​Arbejder du med cytologisk materiale, og har du behov for at kvalificere og/eller dokumentere dine kompetencer inden for eksfoliativ, ikke-gynækologisk cytologi? Her er modulet om urin- og luftvejscytologi, EBUS-TBNA og serøse væsker.

Sted

Aarhus

Pris

13800 kr.

Dato

26.08.2024 - 13.12.2024

Ansøgningsfrist

03.06.2024

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Ved at gennemføre modulet får du:

  • Viden, færdigheder og kompetencer, som giver dig et solidt grundlag for at vurdere eksfoliativ, ikke-gynækologisk cytologi indenfor urin- og luftvejscytologi samt serøse væsker.
  • Kompetencer til at indgå i diagnostiske overvejelser omkring ovenstående præparater, herunder foreslå relevante differentialdiagnoser/supplerende diagnostiske undersøgelser.
  • Viden omkring EBUS-TBNA præparater og kompetencer til egnethedsvurdering af disse (ROSE).
  • Viden om kvalitetssikring fra prøvetagning til svarafgivelse.
  • Kendskab til og færdigheder i at udføre/korrigere relevante præparerings- og farvningsteknikker.
  • Kompetence til etisk refleksion ifm. prøvehåndtering.

  Dit udbytte forankres i din daglige praksis, da du undervejs træner cytomorfologisk vurdering og diagnostik på præparater fra egen afdeling. Transfer til praksis sikres desuden af en afsluttende praktisk evaluering.

  OBS: Modulet er som udgangspunkt ikke online, da det er et modul, der er opbygget omkring workshops. Det er dog muligt at deltage online på enkelte dage. Dette informeres om på første undervisningsdag.

 • Modulets studieordningsbetegnelse er Rs25: Biomedicin og bioanalytisk fortolkning. Det vil også være denne titel fra studieordningen der vil fremgå på dit modulbevis og ikke "Biomedicin og bioanalytisk fortolkning – med fokus på eksfoliativ, ikke-gynækologisk cytologi og diagnostik"

  Modulet forventes at blive del af en række individuelle moduler med fokus på videreuddannelse fra bioanalytiker til cytobioanalytiker. Modulet er udviklet i samarbejde med Dansk Cytologiforening og Patologi på Aarhus Universitetshospital.

  Modulets fokus er eksfoliativ, ikke-gynækologisk cytologi inden for områderne urin- og luftvejscytologi samt serøse væsker. Desuden inddrages EBUS-TBNA og egnethedsvurdering af disse (ROSE).

  I relation til disse emner vil du arbejde teoretisk og praktisk med:

  • Anatomi, fysiologi, histologi og basal cytologi
  • Patoanatomi
  • Materialetyper
  • Præanalytiske, analytiske og postanalytiske lab. procedurer
  • Klassifikationer
  • Normal cytologisk morfologi
  • Præmaligne og maligne celleforandringer
  • Supplerende diagnostiske analyser
  • Etisk refleksion
 • Modulet er skræddersyet til bioanalytikere og andre sundhedsprofessionelle, som arbejder med cytologisk materiale og gerne vil kvalificere eller dokumentere deres kvalifikationer indenfor eksfoliativ, ikke-gynækologisk cytologi.

  Det er nødvendigt, at du under modulet har adgang til at vurdere præparater fra urin- og luftvejscytologi og serøse væsker, samt evt. EBUS-TBNA (ROSE), da du ellers ikke kan opnå det ovenfor nævnte udbytte.

 • Forløbet afvikles på deltid over 12 uger, med 2 undervisningsdage ca. hver anden uge og en afsluttende mundtlig portfolioeksamen med praktisk mikroskopi. Du skal regne med en arbejdsindsats på ca. 270 timer til forberedelse, deltagelse i undervisningen, studieøvelser/portfolio, studiegruppeaktiviteter og eksamensarbejde.

  Undervisningen vil foregå som et samspil mellem teoretiske oplæg, praktiske øvelser, cases, dialog og refleksion. Deltagernes faglige erfaringer inddrages og kvalificeres i anvendelsen af ny teori og praktiske færdigheder.
  Mellem undervisningsdagene forventes deltagerne at udarbejde en portfolio indeholdende bl.a. dokumentation for screenede præparater, cases, kvalitetsforbedrende tiltag samt refleksion over personlig praksis og egen afdelings praksis.

  Hvis du ønsker fagligt og indholdsmæssig sparring er du velkommen til at kontakte formanden for Dansk cytologiforening. Udviklingsansvarlig bioanalytiker Dorthe Ejersbo (DOREJE@rm.dk)

  Modulstart er i uge 37. Her vil der være forberedelsesopgaver til 1. fremmødedag

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse: 

  • ​Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​

Kontakt

hved480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

kbaa480x4802019.jpg

Faglig kontakt