Børnerådgiver 1: Inddragelse af børn, unge og familier

​Få styrket din faglige viden om udsathed, risikofaktorer og handlemuligheder – og bliv klædt på til at arbejde inddragende og faciliterende med børn, unge og deres familie samt andre betydningsfulde aktører.

Sted

Aarhus

Pris

13000 kr.

Dato

21.08.2024 - 06.12.2024

Ansøgningsfrist

01.06.2024

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Du får et skarpt blik for betydning af inddragelse samt, hvordan du inddrager børns og unges perspektiver i dit arbejde. Du styrkes i at arbejde med et inddragende mindset og får konkrete metoder til at arbejde inddragende og faciliterende med børn, unge og deres familier – samt andre betydningsfulde aktører. 

  Du bliver bedre til:

  • ​At sætte barnets eller den unges perspektiv i centrum
  • At forstå barnets, den unges og familiens udsathed – i dets kontekst
  • At arbejde inddragende og faciliterende med børn, unge og deres familier
  • At arbejde tværprofessionelt og inddrage betydningsfulde aktører i barnet, den unge, familiens liv.
 • Jf. studieordningen:  Rs11: Inddragelse af børn, unge og familier.

  Du kommer til at arbejde med fokus på barnet eller den unge som aktør i eget liv og at deres egne perspektiv inddrages. Du bliver klædt på til at omsætte et inddragende mindset i det konkrete inddragende og faciliterende arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner.

  Du arbejder med:

  • Inddragelse – mindset, børnekonventionen, børnesyn og børneperspektiver
  • Perspektiver på udsathed
  • Resiliensprocesser & Det dobbelte blik
  • Omsorgssvigt og mentalisering
  • Multiteoretiske tilgange i praksis
  • Tilgange til inddragelse af børn og unge
  • Tilgange til inddragelse af forældre og øvrige aktører omkring barnet/den unge
  • Facilitering af inddragende processer i det tværprofessionelle samarbejde
 • ​Modulet er for dig, der til dagligt arbejder med børn og unge.

  Du er fx medarbejder i SFO eller klub, i familieafdelinger på forvaltningen, på opholdssteder og døgninstitutioner, på krisecentre, på skoler, sundhedsplejerske, medarbejder inden for det boligsociale og opsøgende medarbejdere eller som frivillige i Børns Vilkår eller andre NGO'er med mere.

 • ​Undervisningen består af oplæg, dialog, summeøvelser og gruppedrøftelser.

  Ud over din egen forberedelse til de enkelte undervisningsdage, vil der være øvelser eller opgaver i læringsgrupper samt imellem undervisningsgangene. Opgaverne har til formål at kvalificere din læring og forbinde undervisningen med din praksis.

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • ​Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse​​
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her.​​​

Kontakt

hebn2024_480x480.jpg

Administrativ kontakt

bk480x4802019.jpg

Faglig kontakt

Efteruddannelse - ja tak

Vidste du at...

Det nu er muligt for dig at få gratis efteruddannelse på børne- og ungeområdet med tilskud fra Social- og Boligstyrelsen?

Diplommodulerne med tilskud har opstart i efteråret 2024 samt foråret 2025, og pladserne fordeles efter først til mølle - så skynd dig ind og tilmelde dig!