Børnerådgiver 2: Samtaler med børn, unge og familier

Få styrket dine faglige kompetencer til at gennemføre udviklingsstøttende samtaler med børn og unge i udsatte positioner – og få udvidet din metodiske værktøjskasse med tilgange, der sætter børneperspektivet i centrum.

Sted

Aarhus

Pris

13000 kr.

Dato

22.01.2025 - 27.06.2025

Ansøgningsfrist

15.11.2024

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Du får skærpet din faglighed i at tilrettelægge og gennemføre samtaler med børn, unge og deres familier i udsatte positioner, på baggrund af en forståelse for barnets / den unges og familiens konkrete situation.

  Du bliver bedre til:

  • At arbejde udviklingsstøttende med børn og unge
  • At forstå barnets eller den unges forudsætninger for at indgå i samtaler
  • At tage udgangspunkt i barnets og unges perspektiv
  • At tilrettelægge og gennemføre komplekse og udviklingsorienterede samtaler eller forløb med børn, unge og familier i udsatte positioner
  • At påtage dig et professionelt ansvar og kende handlemuligheder i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner
 • Jf. studieordningen Rs12 Samtaler med børn, unge og familier.

  Du kommer til at arbejde med teoretiske og praktiske tilgange til samtaler med børn og unge med udgangspunkt i dit arbejdsliv og de muligheder og barrierer, du møder. Endvidere arbejder du med samtaler med barnets familie.

  Du arbejder med:

  • ​Udviklingsstøttende samtaler med børn og unge
  • Børn og unges (særlige) forudsætninger for at indgå i samtaler
  • Metoder og redskaber i den professionelle samtale med børn og unge 
  • Mentaliseringsbaserede tilgange
  • Multiteoretiske tilgange i praksis
  • Børnemindmapping som metodisk samtalegreb
  • Forældresamarbejde og triangulerende samtaler
  • Gruppeforløb og gruppesamtaler
 • Modulet er for dig, der til dagligt arbejder med børn og unge.

  Du er fx medarbejder i SFO eller klub, i familieafdelinger på forvaltningen, på opholdssteder og døgninstitutioner, på krisecentre, på skoler, sundhedsplejerske, medarbejder inden for det boligsociale og opsøgende medarbejdere eller som frivillige i Børns Vilkår eller andre NGO'er med mere.

 • Undervisningen består af oplæg, dialog, summeøvelser og gruppedrøftelser.

  Ud over din egen forberedelse til de enkelte undervisningsdage, vil der være øvelser eller opgaver i læringsgrupper samt imellem undervisningsgangene.

  Opgaverne har til formål at kvalificere din læring og forbinde undervisningen med din praksis.

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • ​Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse​​
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her.​​

Kontakt

hebn2024_480x480.jpg

Administrativ kontakt

bk480x4802019.jpg

Faglig kontakt

Efteruddannelse - ja tak

Vidste du at...

Det nu er muligt for dig at få gratis efteruddannelse på børne- og ungeområdet med tilskud fra Social- og Boligstyrelsen?

Diplommodulerne med tilskud har opstart i efteråret 2024 samt foråret 2025, og pladserne fordeles efter først til mølle - så skynd dig ind og tilmelde dig!