Børnerådgiver 2: Samtaler med børn, unge og familier

Få styrket din faglige viden om udsathed, risikofaktorer og handlemuligheder – og bliv klædt på til at arbejde inddragende og faciliterende med børn, unge og deres familie samt andre betydningsfulde aktører.

Sted

Aarhus

Pris

12000 kr.

Dato

15.12.2021 - 24.06.2022

Ansøgningsfrist

15.11.2021

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Du får skærpet din faglighed i at tilrettelægge og gennemføre samtaler med børn, unge og deres familier i udsatte positioner, på baggrund af en forståelse for barnets / den unges og familiens konkrete situation.

  Du bliver bedre til:

  • At forstå barnets, den unges og familiens udsathed – i dets kontekst
  • At tage udgangspunkt i barnets perspektiv
  • At tilrettelægge og gennemføre komplekse og udviklingsorienterede samtaler eller forløb med børn, unge og familier i udsatte positioner
  • At påtage dig et professionelt ansvar og kende handlemuligheder i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner

  Du har nu mulighed for at få tilskud fra Socialstyrelsen til dette modul – læs mere her.

 • Jf. studieordningen Rs12 Samtaler med børn, unge og familier.

  Du kommer til at arbejde med teoretiske og praktiske tilgange til samtaler med børn og unge med udgangspunkt i dit arbejdsliv og de muligheder og barrierer, du møder. Endvidere arbejder du med samtaler med barnets familie.
  Du arbejder med:
  • ​Børn, unge og familier i udsatte positioner
  • Metoder til den professionelle samtale med børn og unge i udsatte positioner – og deres familie
  • Mentaliseringsbaseret tilgang, STORM-modellen
  • Systemiske og løsningsfokuserede metoder og redskaber
  • Børnemindmapping som metodisk samtalegreb(narrativ og systemisk tilgang)
  • Forældresamarbejdet og triangulerende samtaler
  Modulet er andet modul af Børnerådgiverforløbet og anbefales gennemført efter modul 1: Inddragelse af børn, unge og familier, da der indlægges en naturlig progression i modulerne. Hvert modul kan dog tages særskilt.

 • Modulet er for dig, der til dagligt arbejder med børn og unge. Du er fx medarbejder i SFO eller klub, i familieafdelinger på forvaltningen, på opholdssteder og døgninstitutioner, på krisecentre, på skoler, sundhedsplejerske, medarbejder inden for det boligsociale og opsøgende medarbejdere eller som frivillige i Børns Vilkår eller andre NGO'er med mere.

 • Undervisningen består af oplæg, dialog, summeøvelser og gruppedrøftelser.

  Ud over din egen forberedelse til de enkelte undervisningsdage, vil der være øvelser eller opgaver i læringsgrupper samt imellem undervisningsgangene.

  Opgaverne har til formål at kvalificere din læring og forbinde undervisningen med din praksis.

  • ​En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

hebn480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

bk480x4802019.jpg

Faglig kontakt