Faglig vejledning i skolen

​Vil du kvalificere de kollegiale indsatser og styrke samarbejdet omkring udvikling af den faglige kultur? Så tilmeld dig dette modul. Her får du overblik over forskellige vejledningsmetoder og procesværktøjer, som du kan overføre direkte til din praksis.

Sted

Aarhus

Pris

11100 kr.

Dato

24.01.2022 - 10.06.2022

Ansøgningsfrist

15.12.2021

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Herning

Pris

11600 kr.

Dato

22.08.2022 - 16.12.2022

Ansøgningsfrist

15.05.2022

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

11600 kr.

Dato

22.08.2022 - 16.12.2022

Ansøgningsfrist

15.05.2022

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, har du kompetencer til at lede kollegiale udviklingsprocesser.

  Du bliver i stand til at:

  • Lede læreprocesser i kollegiale fora
  • Kommunikere med henblik på at etablere og facilitere et anerkendende læringsrum
  • Anvende forskellige vejledningsmetoder og procesværktøjer
  • Reflektere over egen vejlederpraksis
 • ​På modulet beskæftiger du dig med udvalgte teorier om koordinering, procesledelse og samarbejde i kollegiale kontekster

  Du arbejder med:

  • Praksislæringsteori – herunder institutionskulturens betydning for læreprocesser
  • Procesledelse
  • Vejledningsteori og -metoder
  • Didaktiske kategorier – blandt andet evalueringsmetoder
 • ​Modulet henvender sig til lærere og pædagoger, der varetager funktioner som ressourcepersoner, koordinatorer og faglige vejledere i skolen.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og gruppearbejde.

  Særligt om online forløbene
  Et online modul betyder, at der ikke som udgangspunkt er fysisk fremmøde i forbindelse med undervisningen.

  Dog vil et typisk online modul også indeholde et intromøde (1. undervisningsgang), hvor studerende og undervisere/vejledere får mulighed for at mødes, evt. suppleret med et møde den sidste undervisningsgang. Der vil være undervisning på eks. Zoom sammen med et hold med dagsundervisning de resterende 4 undervisningsgange.

  Et onlinemodul kan karakteriseres ved som udgangspunkt at bestå af et relativt stort antal online vejledningstimer, som indbefatter såvel undervisningssubstituerende som opgave-/prøverelaterede studieaktiviteter. Som udgangspunkt tages der udgangspunkt i de tilmeldte studerende ift. tilrettelæggelsen af modulet.

  Et modul gennemført online giver dig altid samme antal ECTS-point, som et normalt modul med fremmøde.

 • ​For at blive optaget på den pædagogiske diplomuddannelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her.

Kontakt

cebu480x480SH.jpg

Administrativ kontakt