Forandringsledelse

​Søger du øget indsigt i forandringsledelse? I en virkelighed med stigende krav om innovation, kreativitet og fornyelse er forandringsledelse blevet en helt central opgave. Her er modulet, der klæder dig på til at arbejde kvalificeret med forandringsledelse i din virksomhed eller organisation.

Sted

Aarhus

Pris

8500 kr.

Dato

04.02.2022 - 08.04.2022

Ansøgningsfrist

01.12.2021

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Herning

Pris

8500 kr.

Dato

03.10.2022 - 18.11.2022

Ansøgningsfrist

01.08.2022

Ledighed

Ledige pladser

Skræddersyet

Bestil forløbet som særligt tilrettelagt til en medarbejdergruppe i din organisation/virksomhed.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Modul
 • Eksamensform
  Se studieordningen
 • ECTS
  5
 • Modulkategori
  Valgmodul
 • Indgår i
  Diplom i ledelse

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, er du i stand til at varetage, effektivisere og gennemføre forandringsprocesser i din organisation eller virksomhed. Du opnår viden om og forståelse for relevante teorier og modeller om forandrings- og udviklingsprocesser i et ledelsesperspektiv.

  Du bliver bedre til at:

  • Igangsætte, lede, effektivisere og gennemføre forandringsprocesser med henblik på udvikling og fornyelse
  • Vurdere teoretiske modeller om forandringsledelse
  • Formidle forandringsmæssige problemstillinger
  • Vurdere teoretiske modeller om forandringsledelse i forhold til konkrete problemstillinger
  • Udvælge relevante løsningsmodeller
  • Indgå i faglige og tværfaglige samarbejder til at gennemføre forandringsprocesser
 • ​Modulet er baseret på relevant viden og tendenser inden for feltet og inddrager løbende nyeste viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Det betyder, at du kommer til at arbejde med opdateret viden som fundament for dit videre arbejde med forandringsledelse. Du skærper din viden og praksis ved at forholde dig undersøgende og arbejde såvel teoretisk som praksisorienteret.

  Du arbejder med:

  • Teorier om samfunds- og organisationsudvikling med fokus på mulighederne for at lede og styre forandringsprocesser
  • Virksomhedskultur og værdiers betydning for udviklingsprocesser og interventionsmuligheder
  • Ledelsesroller, -opgaver, -dilemmaer samt -muligheder i forandringsprocesser
 • ​Diplomuddannelsen i Ledelse er for dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer til at varetage ledelsesopgaver i såvel offentligt som privat regi.

 • ​Undervisningen inddrager aktivt nye læringsformer og sigter mod at udvikle, inspirere og udfordre dig som leder. Det sker bl.a. gennem en dynamisk vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion.

  Det er forventet, at du bidrager aktivt i undervisningen ved at inddrage problemstillinger, fortællinger og eksempler fra din ledelsespraksis. Desuden skal du arbejde med at forankre læring og refleksion i din ledelseskontekst.

  Undervisningen vil i høj grad være praksisrelateret, hvilket giver dig reel mulighed for at opnå nye perspektiver på lederskab. Samtidig giver det dig konkrete handlemuligheder i forhold til forandringsledelse i din virksomhed eller organisation.

 • ​For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

coha2019480x480.jpg

Administrativ kontakt

jan-rosenmeyer.png

Faglig kontakt