Forandringsledelse

Tilføj som favorit
​Søger du øget indsigt i forandringsledelse? I en virkelighed med stigende krav om innovation, kreativitet og fornyelse er forandringsledelse blevet en helt central opgave. Her er modulet, der klæder dig på til at arbejde kvalificeret med forandringsledelse i din virksomhed eller organisation.

Dit udbytte

​Når du har gennemført modulet, er du i stand til at varetage, effektivisere og gennemføre forandringsprocesser i din organisation eller virksomhed. Du opnår viden om og forståelse for relevante teorier og modeller om forandrings- og udviklingsprocesser i et ledelsesperspektiv.

Du bliver bedre til at:

 • Igangsætte, lede, effektivisere og gennemføre forandringsprocesser med henblik på udvikling og fornyelse
 • Vurdere teoretiske modeller om forandringsledelse
 • Formidle forandringsmæssige problemstillinger
 • Vurdere teoretiske modeller om forandringsledelse i forhold til konkrete problemstillinger
 • Udvælge relevante løsningsmodeller
 • Indgå i faglige og tværfaglige samarbejder til at gennemføre forandringsprocesser
Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

​Modulet er baseret på relevant viden og tendenser inden for feltet og inddrager løbende nyeste viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Det betyder, at du kommer til at arbejde med opdateret viden som fundament for dit videre arbejde med forandringsledelse. Du skærper din viden og praksis ved at forholde dig undersøgende og arbejde såvel teoretisk som praksisorienteret.

Du arbejder med:

 • Teorier om samfunds- og organisationsudvikling med fokus på mulighederne for at lede og styre forandringsprocesser
 • Virksomhedskultur og værdiers betydning for udviklingsprocesser og interventionsmuligheder
 • Ledelsesroller, -opgaver, -dilemmaer samt -muligheder i forandringsprocesser
Læs hele beskrivelsen

Horsens29.10.2019 - 11.01.2020

Undervisningstidspunkt

Tirsdag kl. 09.00 - 14.30

Se mere info

Sted

VIA, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Aktivitetsnummer

675119053

Pris

8350.00

Ansøgningsfrist

15.09.2019

Online tilmelding

Herning04.03.2020 - 08.04.2020

Undervisningstidspunkt

Mandag kl. 09.00 - 14.30

Sted

Aarhus Universitet,Birk Centerpark 15,7400 Herning

Aktivitetsnummer

675420006

Pris

8350.00

Ansøgningsfrist

01.12.2019

Online tilmelding

Aarhus15.04.2020 - 12.06.2020

Undervisningstidspunkt

Onsdag kl. 10.00 - 15.30

Sted

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Aktivitetsnummer

675120019

Pris

8350.00

Ansøgningsfrist

15.03.2020

Online tilmelding

Aarhus24.08.2020 - 23.10.2020

Undervisningstidspunkt

Tirsdag kl. 10.00 - 15.30

Sted

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Aktivitetsnummer

675120054

Pris

8350.00

Ansøgningsfrist

01.06.2020

Online tilmelding

Viborg26.10.2020 - 15.01.2021

Undervisningstidspunkt

Tirsdag kl. 09.00 - 14.30

Sted

VIA, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg

Aktivitetsnummer

675120061

Pris

8350.00

Ansøgningsfrist

15.09.2020

Online tilmelding

Se flere

Hvem kan deltage

​Diplomuddannelsen i Ledelse er for dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer til at varetage ledelsesopgaver i såvel offentligt som privat regi.

Sådan foregår undervisningen

​Undervisningen inddrager aktivt nye læringsformer og sigter mod at udvikle, inspirere og udfordre dig som leder. Det sker bl.a. gennem en dynamisk vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion.

Det er forventet, at du bidrager aktivt i undervisningen ved at inddrage problemstillinger, fortællinger og eksempler fra din ledelsespraksis. Desuden skal du arbejde med at forankre læring og refleksion i din ledelseskontekst.

Undervisningen vil i høj grad være praksisrelateret, hvilket giver dig reel mulighed for at opnå nye perspektiver på lederskab. Samtidig giver det dig konkrete handlemuligheder i forhold til forandringsledelse i din virksomhed eller organisation.

Adgangskrav

​For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal du have:

 • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

- har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
- har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
- er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Fakta

Uddannelsestype
Modul
Eksamensform
Se studieordningen
ECTS
5
Modulkategori
Valgmodul
Tilføj som favorit

Kontakt

infr480x480.jpg

Ingrid Buhl Frederiksen

Kontorelev

+45 87 55 21 86

infr@via.dk

Ingrid Buhl Frederiksen

Kontorelev

+45 87 55 21 86

infr@via.dk

infr480x480.jpg