Innovativ evaluator

​Vil du lave evalueringer, der forbedrer praksis og driver innovation og udvikling? Så er VIAs og Inevas forløb måske noget for dig. Du får kompetencer til at drive programmer, indsatser og projekter frem, evaluere dem og anvende den viden, evalueringerne bidrager med til innovation og udvikling. Udgangspunktet for uddannelsen er, at det at være en kompetent evaluator indbefatter meget mere end at kunne indsamle og analysere data. Derfor er forløbet bygget op om to diplommoduler, der tilsammen vil give dig både teoretisk viden og konkrete kompetencer.

Sted

Aarhus

Pris

36500 kr.

Dato

25.01.2023 - 15.12.2023

Ansøgningsfrist

01.12.2022

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Modul
 • Eksamensform
  Skriftlig opgave og mundtlig eksamen
 • ECTS
  10
 • Modulkategori
  Valgmodul
 • Indgår i
  Diplom i ledelse

Om modulet

 • ​Som deltager på Innovativ evaluator modulet tager du følgende med dig:

  • Du bliver i stand til at gennemføre evalueringer, der driver innovation, udvikling og forbedring af praksis.
  • Du lærer, hvordan du opbygger programteorier både i stor skala og til hverdagsevalueringerne.
  • Du lærer at tackle interessenternes forskelligartede perspektiver, behov og ønsker i forhold til evalueringer.
  • Du får indblik i, hvordan opbygning af antagelser kan bruges som vigtigt afsæt i evalueringsprocesser.
  • Du bliver klædt på til systematisk at indsamle og analysere både kvalitative og kvantitative data.
  • Du får viden om validitet og evidens med forskellige udgangspunkter.
  • Du bliver i stand til at opbygge evalueringskapacitet i din egen organisation.
  • Du får kendskab til viden-til-handling-processer og kompetencer til at omsætte evalueringsviden til konkret anvendelse i praksis.

  Derudover skal du forvente et spændende og sjovt forløb, hvor du kommer til at bringe din egen praksis i spil, og hvor du kommer til at høre om en lang række cases og praksiseksempler, som både vi og deltagerne bidrager med.

 • ​Forløbet har som grundlæggende præmis, at evaluering skal have et formativt og innovativt sigte. Det er med dette afsæt, vi har valgt teorier, cases og konkrete metoder.

  Forløbet er på diplomniveau og består af 2 moduler fra diplom i ledelse, der hver udløser 5 ECTS point. Du gennemfører forløbet over 12 dages undervisning fordelt på 6 seminarer. Der er en skriftlig og en mundtlig eksamen i forløbet.

  En kompetent evaluator kan meget mere end blot indsamle og analysere data. Derfor er forløbet bygget op omkring 2 diplommoduler, der tilsammen vil give dig både teoretisk viden og konkrete kompetencer til at:

  • Lede programmer, projekter og indsatser og understøtte dem frem imod størst mulig effekt.
  • Evaluere programmer, projekter og indsatser med fokus på, hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder.
  • Omsætte viden fra evalueringer til innovation og udvikling i praksis.

  Om Ineva og VIA
  Ineva er en konsulentvirksomhed med speciale i innovativ evaluering og arbejder både med at gennemføre innovative evalueringer og klæde ledere og medarbejdere på til at gennemføre gode og brugbare evalueringer i egen organisation.

  Koblingen af Inevas spidskompetencer inden for innovativ evaluering med VIAs stærke faglige efter- og videreuddannelsesmiljø gør dette forløb helt unikt.

  Vi vægter højt, at forløbet også bliver et åndehul til nye tanker. Derfor kan du også regne med dejlige omgivelser, god forplejning og tid til refleksion.

  Besøg også Inevas hjemmeside.

 • ​Innovativ evaluator er for dig, der:

  • arbejder med at udvikle og gennemføre programmer, indsatser og projekter og ønsker at kunne træffe mere informerede valg, der kan kvalificere de ønskede effekter. Samtidig har du et ønske om mere kvalificeret at kunne forklare, hvordan effekterne opstår, så du kan bruge denne viden i nye sammenhænge.
  • arbejder med evaluering som en del af din praksis og ønsker at kvalificere din evalueringsviden og praksis, så du kan gennemføre og understøtte evalueringer, der skaber udvikling og innovation i din eller andres organisationer. Men andre ord hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder.
  • er optaget af hvordan viden omsættes til innovation og ønsker at få mere viden og flere konkrete greb til, hvordan den viden, der opbygges i organisationen bliver omsat til konkret forbedring af praksis.
  • forstår at programdesign og evaluering ikke er en simpel opgave, men noget der kræver både omtanke, kompetencer og de rigtige værktøjer. Du er med andre ord optaget af at få kompetencer til evaluering – og ikke én simpel metode.
  • ønsker at blive inspireret og give inspiration videre på et hold og i et forløb, hvor deltagernes praksis bliver et væsentligt og bærende element. 
 • ​Du gennemfører forløbet over 12 dages undervisning fordelt på 6 seminarer med følgende indhold:

  Seminar 1
  Evaluering som forandringsskaber, evaluatorpositioner og ledelse af programmer og projekter.

  Seminar 2
  Inddragelse af interessenter og forandringsteori i stor skala og til hverdagsevalueringer.

  Seminar 3
  Opbygning af realistisk evalueringskapacitet og etik i evalueringer.

  Seminar 4
  Overblik over evalueringsparadigmer, -typer og –modeller og kvalitativ dataindsamling og analyse.

  Seminar 5
  Kvantitativ dataindsamling, analyse af kvantitative data, kvalitetsudvikling og –sikring.

  Seminar 6
  Typer af anvendelse, kommunikation af evaluering og viden-til-handling-processer.

  Eksamen
  Efter de første 3 seminarer er der portfolioeksamen (skriftlig eksamen) i faget Viden- og innovationsledelse (5 ECTS-point). Efter seminar 6 er der mundtlig eksamen i faget Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering (5 ECTS-point).

 • ​For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

coha2019480x480.jpg

Administrativ kontakt

MaleneSkovDinesen480x480.jpg

Faglig kontakt