Interkulturel kommunikativ kompetence og tværfaglighed i sprogfagene

​Savner du og dine sprogkollegaer faglig inspiration og opkvalificering af kulturdimensionen i jeres undervisning? Vil du være med til at udvikle professionel fremmedsprogsundervisning på din skole, der er i tråd med nyere forskning og udviklingsperspektiver med fokus på interkulturel kompetence og tværfaglighed i sprogfagene?

Sted

Aarhus

Pris

13000 kr.

Dato

30.08.2024 - 10.01.2025

Ansøgningsfrist

15.05.2024

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Gennem deltagelse på modulet opnår du kompetencer til at analysere, reflektere over, vurdere og udvikle din egen og dine kollegers fremmedsprogsundervisning gennem integration af fremmedsprogsdidaktisk viden og praksiserfaring. Målet er at (op)kvalificere din sprogundervisning med særligt fokus på den kulturelle dimension og styrke elevernes udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence bl.a. gennem kulturmøder og autentiske tekster.

  Dette arbejde kræver dybdegående viden om det komplekse forhold mellem kultur, samfund og sprog i relation til forskellige kultursyn, semantiske og didaktiske læremidler samt om kulturdidaktiske teorier inden for fremmedsprogsområdet.

  Du bliver introduceret til nyere teorier om og didaktiske tilgange inden for interkulturel kommunikation, Content and Language Integrated Learning (CLIL) og tværfaglige og tværkulturelle samarbejder.

 • ​Vi skal arbejde med egen og elevers kulturforståelse fra et dannelsesperspektiv, få overblik over forskellige modeller og definitioner og tilgange til kultur og til kulturstudier – og vurdere, hvordan de anvendes i en didaktisk kontekst. Vi skal dykke ned i begreber som bl.a. nationale vs. transnationale kulturtilgange, stereotyper og fordomme, etno- og eurocentrisme – og disses betydning i læremidler og for elevernes udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence på alle niveauer, fra 1. klasse til 3.g.

  Vi skal desuden arbejde med Content and Language Integrated Learning (CLIL) med fokus på den interne og tværsproglige tværfaglighed i sprogfagene: Hvordan kan sprogfagene samarbejde om at udvikle elevers sprogkundskaber? Vi skal også undersøge potentialer i ekstern tværfaglighed, altså sprogfagenes samarbejde med andre fag: Hvordan kan vi fremme sproglig udvikling i fagene og faglig udvikling gennem sprog?

  Ud over at krydse grænser mellem fag, skal vi også krydse sproglige og kulturelle grænser og stille spørgsmål som: Hvordan faciliterer vi frugtbare sprog- og kulturmøder i klasseværelset? Vi skal undersøge digitale platforme, der understøtter kulturarbejdet på tværs af landegrænser.

  Og vi skal analysere og didaktisere autentiske tekster – skønlitteratur og multimodale tekster – med henblik på at udvikle en kultur- og fremmedsprogsdidaktik, der er med til at fremme elevernes interkulturelle kommunikative kompetencer, perspektivbevidsthed, kritiske literacy og empati.

 • ​Modulet er for dig, der underviser i fremmedsprog i grundskolen eller på en ungdomsuddannelse, og som ønsker teoretisk og praktisk opkvalificering og værktøjer til at løse udfordringer og udvikle velfunderet fremmedsprogsundervisning, der i endnu højere grad fremmer dine elevers kulturelle forståelse og interkulturelle kommunikative kompetencer.

 • ​Undervisningen foregår som en god blanding af underviserstyrede oplæg og eksemplariske aktiviteter og kommunikative øvelser, der illustrerer teoretiske perspektiver og inspirerer din egen praksis.

  Du kommer også til at arbejde selvstændigt og i studiegrupper med at udvikle nye forløb og afprøve aktiviteter med dine egne elever i aktionslæringsinspireret samarbejde med din studiegruppe og med vejledning fra din(e) underviser(e).

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • ​Erhvervsakademiuddannelse​
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​​​​​

Kontakt

480x480-Cecilie-Burgdorf-(cebu)-09-22.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt