Koordinering af komplekse forløb med diabetes

På modulet kommer du til at arbejde med organisering og koordinering af komplekse forløb. Vi tager afsæt i borgernes samlede sygdomssituation og har særlig fokus på sammenhæng i grænsefladen mellem somatik/diabetes og psykiatri.  

Sted

Aarhus

Pris

15800 kr.

Dato

12.11.2024 - 18.02.2025

Ansøgningsfrist

04.11.2024

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Når du har gennemført modulet, har du sikret dig en solid og kvalificeret tilgang til at kunne understøtte sammenhæng i komplekse forløb på tværs af sektorer og professioner.

  Du har forståelse og respekt for den omfattende kompleksitet, som er forbundet med at opnå sammenhæng på alle niveauer i sundhedsvæsenet, du har overblik over rammer og regler, og du kan anvende et præcist fagsprog i relation til dine egne koordineringsopgaver i praksis. 

 • Centrale faglige temaer på modulet:
  • ​Komorbiditet/Multimorbiditet hos mennesker med diabetes
  • Lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for koordinering af komplekse forløb
  • Teori og metoder til koordinering af indsatser og forløb med afsæt i borgerens livssituation og nærmiljø
  • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
  • Digitaliseret samarbejde mellem borgere og professionelle
 • Målgruppen for modulet er sundhedsprofessionelle med mindst to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.

  Med udgangspunkt i toningen af modulet anbefales ydermere, at deltagere på modulet har viden om og erfaringer med de sundhedsudfordringer, som livet med diabetes kan afstedkomme.


   
 • ​Der benyttes forskellige undervisnings- og arbejdsformer, hvor fokus er rettet mod aktiv inddragelse af din erhvervserfaring. De samlede læringsformer falder i tre forskellige kategorier:

  • ​​Underviserstyret undervisning som f.eks. holdundervisning med dialog
  • Selvstændige studieaktiviteter/øvelser inklusiv et studiebesøg hos en samarbejdspartner
  • ​Vejledning og feedback 

  Litteratur

  Litteraturen kan være på dansk, engelsk, norsk eller svensk. I pensum kan indgå bøger, uddrag af bøger, faglige artikler, artikler fra videnskabelige tidsskrifter og lignende.

  Litteraturen er tilgængelig på læringsplatformen ’Itslearning’ så vidt dette er muligt jævnfør gældende regler for kopiering. Herudover er det den studerendes eget ansvar at skaffe sig adgang til litteraturen.

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse: 

  • ​Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​

Kontakt

hved480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

ando480x4802019.jpg

Faglig kontakt