Læring- og deltagerforudsætninger

​Få dybere indsigt i hvordan psykologiske, sociale og kulturelle faktorer påvirker den enkelte elevs forventninger, holdninger og indlæringsevne. Vi arbejder med de forskellige faktorer, situationer og erfaringer, der er afgørende for den enkelte elevs læring.

Sted

Aarhus

Pris

9900 kr.

Dato

23.10.2023 - 12.12.2023

Ansøgningsfrist

25.09.2023

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • På modulet opnår du færdigheder i at varetage undervisning i praksis med baggrund i læringsteorier samt øget fokus på deltagerforudsætninger. Med afsæt i den enkelte elevs deltagerforudsætninger får du kompetencer til at udvikle din vejledning og undervisning med forståelse for læreprocesser samt kompetencer til at koordinere læringsforløb, der kan rumme svære udfordringer.

  Forløbet er på et videregående niveau (10 ECTS) og kan både følges og afsluttes selvstændigt, eller det kan indgå i en fleksibel akademiuddannelse.

  Med afsæt i relevant teori vil der på studiet blive arbejdet med praktikkens didaktik og den enkelte elevs forudsætninger. Du opnår færdigheder i at bruge centrale undervisningsmetoder og –redskaber, der imødekommer individuelle behov og dermed at kunne tilrettelægge elevers udviklings- og læringsforløb i praksis.

 • Studiets teorier fokuserer på unge og voksnes:

  • Kultur- og livsverden, herunder forskellige holdninger til uddannelse og arbejde
  • Psykologi og livsudvikling
  • Nyeste læreprocesteori inden for området

  Læs mere om Læring- og deltagerforudsætninger

 • ​Modulet er for dig, som har vejledningsopgaver i praksis og har et ønske om at blive endnu dygtigere til at sætte elevens læring i centrum.

 • ​Studiet tager afsæt i undervisnings- og arbejdsformer, hvor dine vejledningserfaringer og kompetencer inddrages og hvor der er fokus på samspil mellem teori og praksis.

  På studiet anvendes læringsplatformen Itslearning.

  • En relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse.

  • Mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Hvis du har en relevant erhvervsuddannelse, medregnes relevant erhvervserfaring opnået samtidig med denne.

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

  Tilskud til uddannelsen

  Frem til 2022 kan du søge midler til at få dækket deltagergebyret hos Omstillingsfonden. Læs mere her.

Kontakt

hved480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Dorte-Lorenzen-SOSU-480x480.jpg

Faglig kontakt