Metoder i seksualvejledning

Tilføj som favorit
​Mangler du metoder og tilgange til at styrke din indsats inden for seksualvejledning? Vil du gerne vide mere om, hvordan du kan kvalificere din hjælp til borgeren? Modulet giver dig ny viden, der supplerer din metodiske værktøjskasse.

Dit udbytte

​Når du har gennemført modulet, har du fået kompetencer til at arbejde metodisk med seksualvejledning. Du får et solidt videngrundlag, kendskab til anvendelse af konkrete metoder og kvalificerer din tilgang til borgeren.

Du bliver bedre til at:

 • Arbejde videnbaseret i forhold til din praksis
 • Anvende metoder – fx afdæknings- og afklaringsmetoder, metoder til igangsættelse og vedligeholdelse af pædagogisk handling samt metoder til vejledning og formidling
 • Handle kritisk og reflekteret på baggrund af det, du identificerer i praksis
 • Reflektere gennem etiske og didaktiske teorier og modeller – heraf udforme seksualpolitikker og risikovurderinger
 • Omsætte de metoder du allerede anvender i din daglige praksis til seksualvejledningen
Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

På modulet får du indsigt i metoders anvendelse i relation til teori og praktiske problemstillinger. Du styrker dine analytiske evner og refleksioner over etiske, juridiske, psykologiske og sundhedsaspekter i relation til seksualvejledning.

Du arbejder med:

 • Etik som grundelement i al seksualvejledning vha. etiske refleksionsmodeller
 • Jura som rammen for seksualvejledning og seksualpolitik som metode
 • Seksualitet som udtryk – fx sanselighed, kønsidentitet og sanseintegration
 • Psykologiske aspekter – fx overgrebsproblematikker, følelsesliv, relationer, risikoadfærd
 • Sundhedsaspekter – fx alder, medicin, hjælpemidler og prævention
 • Afdæknings- og afklaringsmetoder samt metoder til igangsættelse og vedligeholdelse af pædagogisk handling
 • Vejlednings- og formidlingsmetoder – fx didaktik og samtaleredskaber

På modulet er der rig mulighed for at inddrage dine erfaringer og metoder fra dit arbejdsliv og få nye perspektiver herpå.

Læs hele beskrivelsen

Aarhus03.03.2020 - 25.06.2020

Undervisningstidspunkt

Deltid

Se mere info

Sted

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Aktivitetsnummer

661120002

Pris

11100.00

Ansøgningsfrist

01.12.2019

Online tilmelding
Hvem kan deltage

​Modulet henvender sig til personale inden for social- og sundhedsområdet, der arbejder med borgere i dag/døgntilbud, med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne – herunder også borgere med autisme, ADHD, senhjerneskade og/eller psykiske lidelser.

Adgangskrav
 • ​En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

- har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
- har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
- er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Fakta

Uddannelsestype
Modul
Eksamensform
Skriftlig opgave og mundtlig eksamen
ECTS
10
Modulkategori
Valgmodul
Tilføj som favorit

Kontakt

heid480x480.jpg

Heidi Lauridsen

Administrativ partner

+45 87 55 18 65

heid@via.dk

Heidi Lauridsen

Administrativ partner

+45 87 55 18 65

heid@via.dk

heid480x480.jpg
lenn480x480.jpg

Lena Nyborg Nansen

Faglig kontaktperson

+45 87 55 19 41

lenn@via.dk

Lena Nyborg Nansen

Faglig kontaktperson

+45 87 55 19 41

lenn@via.dk

lenn480x480.jpg