Nyere fremmedsprogspædagogik og -didaktik

​Savner du og dine sprogkollegaer faglig inspiration og opkvalificering af jeres fremmedsprogsdidaktiske viden og praksis? Vil du være med til at udvikle professionel fremmedsprogsundervisning på din skole, der er i tråd med nyere forskning og udviklingsperspektiver?

Sted

Aarhus

Pris

11800 kr.

Dato

01.09.2022 - 31.01.2023

Ansøgningsfrist

15.05.2022

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • På modulet får og udvikler du praktiske og teoretiske greb til at håndtere fagdidaktiske problemstillinger og træffe begrundede didaktiske valg både i din egen og i forhold til dine kollegers praksis. Målet er at opkvalificere fremmedsprogundervisningens praksis generelt for dermed at styrke elevernes sprogtilegnelse og kommunikative kompetencer i alle sprogfag på alle niveauer.

  Du får viden om moderne sprog- og læringssyn, teorier om fremmedsprogstilegnelse og om nyere didaktiske tilgange til sprog, sprogbrug og kultur, herunder funktionel grammatikundervisning, ordforrådstilegnelse, litteraturdidaktik og stilladseringsstrategier inden for de fire færdigheder lytte, læse, skrive og tale.

  Du bliver i stand til at analysere, reflektere over, udføre og evaluere fremmedsprogsundervisning baseret på nyere sprogpædagogisk viden med et særligt blik for progression og overgange samt varetage fremmedsprogsundervisning i et flersprogethedsperspektiv med henblik på at fremme elevers oplevelse af sammenhæng i sprogundervisningen på tværs af fag.

 • ​Undervejs i modulet kommer vi omkring følgende indholdsemner:

  • Sprog-, kultur- og læringssyn i sprogfag
  • Flersprogethedsdidaktik og translanguaging
  • Kommunikativ kompetence og kommunikativ sprogundervisning
  • Ordforrådstilegnelse og leksikalsk kompetence
  • Sprogfærdigheder og -strategier
  • Autentiske og multimodale tekster
  • Funktionel og kontekstualiseret grammatikundervisning
  • Lærerkognition og aktionslæring
 • ​Modulet er for dig, der underviser i fremmedsprog i grundskolen eller på en ungdomsuddannelse, og som ønsker teoretisk og praktisk opkvalificering og værktøjer til at løse udfordringer og udvikle velfunderet fremmedsprogsundervisning, der i endnu højere grad fremmer dine elevers sprogtilegnelse og kommunikative kompetencer.

 • ​Undervisningen foregår som en god blanding af underviserstyrede oplæg og eksemplariske aktiviteter og kommunikative øvelser, der illustrerer teoretiske perspektiver og inspirerer din egen praksis.

  Du kommer også til at arbejde selvstændigt og i studiegrupper med at udvikle nye forløb og afprøve aktiviteter med dine egne elever i aktionslæringsinspireret samarbejde med din studiegruppe og med vejledning fra dine underviser(e).

 • ​For at blive optaget på den pædagogiske diplomuddannelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

cebu480x480SH.jpg

Administrativ kontakt