Palliativ indsats med fokus på symptomlindring

Uafvendeligt døende patienter skal have adgang til specialiseret palliation. Nu kan du tage palliationsmodul på C-niveau jf DMCG-PAL’s anbefalinger til sygeplejersker, udviklet i samarbejde med hospicechefer og ledere fra palliative enheder.

Sted

Viborg

Pris

14100 kr.

Dato

17.09.2021 - 17.12.2021

Ansøgningsfrist

07.06.2021

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Du får kompetencer inden for den specialiserede indsats i modulernes tematikker og der er fokus på følgende roller, som er beskrevet i DMCG-PALs anbefalinger til sygeplejersker:

  • Professionel
  • Kliniske sygeplejersker på specialiseret palliativt niveau
  • Samarbejder
  • Sundhedsfremmer

  Eksempelvis

  • Du kender dødsprocessen og ved hvordan du kan lindre fysiske symptomer, angst og lidelse
  • Du kan indgå i det tværprofessionelle arbejde 
  • Du kan støtte patient, pårø¬rende og efterlevende i forhold til livskvalitet, mestring og bearbejdning af sorg og krise
  • Du har kendskab til lovstof om sociale aspekter i forbindelse med livstruende sygdom
  • Du kan håndtere etiske dilemmaer
  • Du kender almene ritualer, arbejdsfordeling og retningslinjer v dødsfald
  • Du kan indgå i udviklingsarbejde
 • ​Forløbet består af to diplommoduler: Jf. studieordningen: Rs15 Symptomlindring og det professionelle arbejde og Rs16 Symptomlindring og evidensbaseret praksis.

  De to palliationsmoduler om symptomlindring – Rs 15 og Rs16 – afvikles i forlængelse af hinanden og eksamineres hver for sig. Rammen er symptomlindring ved fysiske lidelser og komplekse tilstande, på et specialiseret niveau.

  Det første modul har fokus på den tværfaglige indsats for den uhelbredeligt syge og døende patients lidelser, det professionelle arbejde mellem liv og død og dets etiske dilemmaer

  Det andet modul har fokus på såvel fysiske lidelser som meningsfulde aktiviteter, livskvalitet og mestringsstrategiers hos den uhelbredeligt syge og døende.

  Du arbejder med:

  • Palliation i et tværfagligt perspektiv
  • Professionelt arbejde mellem liv og død
  • Indsats over for eks. delirium, dyspnø, smerte, fatigue, gastrointestinale symptomer og kropsændringer
  • Livskvalitet, meningsfulde aktiviteter og mestringsstrategier hos patienten
  • Angst og sorg
  • Etiske dilemmaer
  • Juridiske og sociale aspekter
  • Lidelse og død – de sidste levedøgn
 • Forløbet er målrettet sundhedsfaglige medarbejdere som arbejder med palliation på specialiserede niveau, og form og indhold i modulerne jf. Studieordningens er tilpasset C-niveau i Anbefalinger til kompetenceudvikling for sygeplejersker i den palliative indsats, 2012.

 • ​Som udgangspunkt vurderes en studerendes arbejdsindsats til 27 timer pr. ECTS-point. Det indebærer en arbejdsindsats på minimum 135 timer for moduler på 5 ECTS-point og 270 timer for moduler på 10 ECTS-point.

  Timerne går med forberedelse og tilstedeværelse i undervisningen, til studieøvelser og afprøvning i egen praksis samt gennemførelse af modulprøven.

  Der påregnes ca. 4 mødegange for et modul på 5 ECTS-point og ca. 9-12 mødegange for et modul på 10 ECTS-point. En mødegang vil typisk foregå i tidsrummet 8-16.

  Dine og de øvrige deltageres erfaringer bliver inddraget og kvalificeret gennem ny teori, dialogbaseret undervisning, refleksioner og afprøvninger. Ledelsen involveres og gennem prøvehandlinger udvikles dine kompetencer og giver aftryk i arbejdspladsens daglige praksis.

   

  Eksamensform

  Det første modul afsluttes med en skriftlig eksamen og det andet modul med en kombinationseksamen; skriftlig og mundtlig

   

 • ​For at blive optaget på Sundhedsfaglig diplomuddannelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

hved480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

JAS2020480x480.jpg

Faglig kontakt