Samfundsvidenskabelig analyse og metode

Vil du styrke din rolle som administrativ medarbejder? Og ønsker du at kunne bidrage proaktivt til forandringer i din organisation? Så er modulet for dig. Du får viden og redskaber til at undersøge konkrete udfordringer i dit arbejde, så du kan byde ind med nye løsninger, der løfter både dig og din organisation.

Sted

Herning

Pris

9500 kr.

Dato

29.08.2023 - 22.12.2023

Ansøgningsfrist

19.06.2023

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

9500 kr.

Dato

29.08.2023 - 22.12.2023

Ansøgningsfrist

19.06.2023

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Som administrativ medarbejder har du en vigtig og central rolle i din organisation. Du skal både sikre en høj faglig kvalitet i den daglige drift og service – og samtidig skal du bidrage til en løbende udvikling og effektivisering, så I som organisation imødekommer samfundets behov og krav.

  Det kræver, at du har sans for detaljerne i dine opgaver, samtidig med at du har et stort overblik og kan se dine opgaver i en større sammenhæng.

  Men i en hverdag med højt tempo kan det være svært at få detaljer og helheder til at spille sammen. Og derfor føler du dig måske en smule på usikker grund, når du fx skal deltage i udviklingsprojekter eller komme med input til at forbedre arbejdsgange og styrke samarbejdet i organisationen.

  På modulet lærer du at:

  • Få øje på konkrete arbejdsgange og processer, som udfordrer dig i at løse dine opgaver på en effektiv måde
  • Se dine egne opgaver ind i en samlet organisatorisk kontekst
  • Designe og gennemføre undersøgelser, som giver dig basis for at finde nye løsninger på konkrete problemstillinger i dit arbejde og din organisation
  • Blive endnu mere bevidst om din faglighed, så du proaktivt kan højne kvaliteten og effektiviteten i dit arbejde.

  Når du er færdig med modulet, har du en større helhedsforståelse af organisationen, og du har meget mere at byde ind med, når organisationen kalder på udvikling af kvalitet, service og mere effektive arbejdsgange. Samtidig er du også blevet styrket i din egen faglighed og rolle som proaktiv administrativ medarbejder, så du kan løse dine opgaver med endnu større sikkerhed.

 • På modulet arbejder du med et konkret og praktisk problem fra dit arbejde. Det kan fx være en udfordring omkring samarbejdet mellem faggrupper, kommunikationen med borgerne, koordineringen af opgaver, mailkulturen, trivslen i din afdeling, servicering af andre afdelinger eller noget helt syvende.

  Det vigtige er, at du sætter fokus på et emne, som vækker undren eller tvivl i det daglige arbejde og som er en barriere for, at du kan arbejde lige så effektivt, som du gerne vil.

  Du får indsigt i og arbejder med:

  • Forskellige videnskabsteorier og teori om kvalitet, service og effektivitet
  • Kvantitative metoder– fx spørgeskemaundersøgelse og statistik
  • Kvalitative metoder – fx interview, observation, dokumenter og praksisforskning
  • Analyse af data
  • Formidling og dokumentation af undersøgelsesresultater
 • Modulet er for dig, der allerede arbejder med - eller har lyst til at arbejde med - offentlig forvaltning og administration i fx en kommune, region, statslig eller anden organisation. Du er måske faglig sagsbehandler, økonomimedarbejder, udviklingskonsulent, ledelses- eller direktionssekretær eller har en anden administrativ funktion inden for fx HR eller personaleadministration.

  Har du planer om at gennemføre en hel diplomuddannelse, så er det her modul et godt sted at starte. De videnskabsteorier og metoder, som du møder på modulet, kan du bruge igennem hele uddannelsen.

 • Videnskabsteori kan være vanskeligt stof at forstå og anvende. Men underviserne på modulet har stor erfaring og gør alt, hvad de kan for at formidle i et lettilgængeligt og anvendelsesorienteret sprog.

  Vores ambition er at vise dig, at videnskabsteori kan være både spændende og relevant, fordi den er et redskab, du kan bruge til at forstå og kritisk reflektere over problemstillinger på din arbejdsplads

  I undervisningen veksler vi mellem oplæg fra underviseren, øvelser i studiegrupper og undersøgelser på egen hånd på din arbejdsplads. Eksempelvis kommer du i løbet af modulet konkret til at planlægge og gennemføre både en spørgeskemaundersøgelse og en interviewundersøgelse.

  På den måde er du med til at sætte nogle nye processer i gang i din egen organisation – og det betyder, at det ikke kun er dig, der får stort udbytte af undervisningen men hele organisationen.

  Modulet består typisk af:

  • 12-20 studerende
  • 6 undervisningsgange med fysisk fremmøde
  • 2 skemalagte studie- og vejledningsdage
  • Mulighed for løbende vejledning omkring din konkrete problemstilling
  • Øvelser og dialog i studiegrupper
  • Afsluttende eksamen
 • ​For at blive optaget på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

sukr480x4802019.jpg

Administrativ kontakt