Samfundsvidenskabelig analyse og metode

Tilføj som favorit
​Vil du være bedre til at håndtere komplekse problemstillinger inden for den offentlige forvaltning og administration? Så er modulet noget for dig. Her får du indsigt i udvalgte metoder, som du kan overføre direkte til din praksis.

Dit udbytte

​Når du har gennemført modulet, er du i stand til at analysere og vurdere relevante problemstillinger inden for offentlig forvaltning og administration.

Du bliver bedre til at:

 • Begrunde metodiske valg og reflektere over konsekvenserne af disse valg
 • Behandle problemorienteret samfundsvidenskabeligt arbejde metodisk korrekt
 • Indsamle, bearbejde, analysere og præsentere empirisk materiale
 • Videreformidle undersøgelsesresultater
 • Arbejde med kvantitative og kvalitative data og vurdere disse
Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

​På modulet får du indsigt i grundlæggende videnskabsteori og metodologi, som vil danne rammen om arbejdet med udvalgte teoretiske tilgange til problemstillinger inden for den offentlige sektor og forvaltning.

Du arbejder med:

 • Videnskabsteori
 • Socialisation, integration og stat
 • Konstruktion af modeller, årsagssammenhænge
 • Projektarbejdets metodologi
 • Udarbejdelse af problemformulering
 • Undersøgelsesdesign
 • Dataindsamlingsmetoder
 • Deskriptiv statistik, tabeller og grafer
 • Statistisk analyse og tolkning af data
 • Formidling og dokumentation af undersøgelsesresultater
Læs hele beskrivelsen

Viborg26.02.2020 - 10.06.2020

Undervisningstidspunkt

Onsdag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg

Aktivitetsnummer

667120002

Pris

8300.00

Ansøgningsfrist

06.01.2020

Tilmeld
Hvem kan deltage

​Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er for dig, der arbejder med eller har lyst til at arbejde med forvaltning og administration i den offentlige sektor.

Sådan foregår undervisningen

​Der vil være en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, dialog, refleksion og behandling af deltagernes samt underviserens konkrete cases.

På modulet udarbejder du en projektopgave om et emne af relevans for den offentlige forvaltning.

Adgangskrav

​For at blive optaget på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration skal du have:

 • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

- har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
- har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
- er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Fakta

Uddannelsestype
Modul
ECTS
10
Modulkategori
Obligatorisk
Tilføj som favorit

Kontakt

sukr480x480.jpg

Sussi Kronborg

Administrativ partner

+45 87 55 19 10

sukr@via.dk

Sussi Kronborg

Administrativ partner

+45 87 55 19 10

sukr@via.dk

sukr480x480.jpg