Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse

​Vil du være læsevejleder og samtidig specialisere dig inden for skriftsprogstilegnelse og -undervisning i 0.-3. klasse? Tilmeld dig modulet og bliv skarp på begreber som læseproces og afkodning målrettet indskolingen.

Sted

Aarhus

Pris

11100 kr.

Dato

24.01.2022 - 10.06.2022

Ansøgningsfrist

15.12.2021

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

11600 kr.

Dato

22.08.2022 - 16.12.2022

Ansøgningsfrist

15.05.2022

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

11600 kr.

Dato

23.01.2023 - 09.06.2023

Ansøgningsfrist

01.11.2022

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, har du kompetencer til at varetage læsevejledningen for elever i 0.-3. klasse.

  Du bliver i stand til at:

  • Anvende relevante metoder inden for læseproces, skriftsprogstilegnelse og -undervisning
  • Analysere og vurdere problemstillinger inden for skriftsprogstilegnelse og -undervisning
  • Formidle viden om læsning og skrivning til forskellige målgrupper – fx forældre og ledelse
 • ​På modulet kommer du blandt andet til at beskæftige dig med teorier og metoder om forudsætninger for skriftsprogstilegnelse og om afkodning.

  Du arbejder med:

  • Teorier og metoder inden for læseproces, -tilegnelse og –undervisning
  • Læseforståelse og -strategier til undervisning i 0.-3. klasse
  • Dansk sproglære – fx fonetik, syntaks, semantik og morfologi
  • Læremidler til skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse
  • Målrettet kommunikation og formidling
 • ​Modulet er relevant for lærere, der vil styrke deres kompetencer til at udvikle læseundervisningen som skolernes læsevejledere.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og gruppearbejde.

  Særligt om online forløbene
  Du kan også tilmelde dig dette modul online, hvor det eneste du behøver er en computer (med webkamera og mikrofon) og en internetadgang.
  Du får undervisning af nogle af landets dygtigste undervisere, som alle har erfaring med udvikling og afholdelse af digital undervisning. VIAs online undervisning er kendetegnet af høj fleksibilitet kombineret med høj kvalitet, hvor pædagogik og didaktik understøttes af teknik.
  I undervisningen gøres brug af forskellige læringsteknologier, så læringen kommer til at foregå helt eller delvis digitalt, vekslende fra det statiske (fx moduler, du selv kan tilgå uafhængig af tid og sted) til det interaktive (fx livestreamet undervisning med digital interaktion). På alle moduler understøtter teknologien det pædagogiske og didaktiske sigte med modulet.
  Du vil møde livestreamet undervisning eller blended learning, hvor den digitale læring fx bruges før eller efter livestreamet undervisningen.

 • ​For at blive optaget på den pædagogiske diplomuddannelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

cohj480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt