Læsevejledning i grundskolen

Få kompetencer til at agere som inspirator, vejleder og koordinator for skolens arbejde med udvikling af sprog- og læseudvikling.

Det er for alvor blevet synligt for mig, hvor stort behovet er for at have læsevejledere tilknyttet hver afdeling i den afdelingsopdelte skole. Tænk, hvor langt hver enkelt elev kan bringes i sin udvikling, hvis samarbejdet mellem skolens lærere og læsevejlederne blev rammesat. Det har været en øjenåbner for mig.

Birgitte Svenstrup, Folkeskolelærer

Om retningen

 • Med Læsevejledning i grundskolen vinkler du din pædagogiske diplomuddannelse i en retning, som er særlig relevant for dig.

  Du får ny faglig viden – heriblandt indsigt i teorier og metoder inden for skriftsprogsudvikling, skriftsprogsvanskeligheder og skriftsprogsundervisning samt indsigt i læsevejlederfunktionens indhold, metoder, etik og særlige udfordringer.

  Du bliver bedre til at:

  • fortolke og formidle screeningsresultater til lærere og forældre
  • facilitere kollegiale læreprocesser
  • formidle viden om skriftsprogsudvikling til kolleger, ledelse og forældre
  • forstå teorien inden for skriftsprogsudvikling og anvende relevante metoder
  • vejlede kollegaer og skoleledelse om skriftsprogsundervisning
  • forestå den løbende udvikling af skolens handleplaner og tiltag for skriftsprogsudvikling i dansk og andre fag
 • Uddannelsesretningen er relevant for dig, der er lærer i grundskolen, og som ønsker fokus på læsning samt skriftsprog og de dertilhørende mulige vanskeligheder.

 • Læsevejledning i grundskolen er en uddannelsesretning under den pædagogiske diplomuddannelse.

  Vil du tage en fuld pædagogisk diplomuddannelse med specialisering i læsevejledning, så består uddannelsen af en række obligatoriske moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse, en række retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

  De retningsspecifikke moduler for denne retning er:

  De moduler vi udbyder varierer fra semester til semester. Du finder de aktuelle retningsspecifikke moduler længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, kan du læse mere om det faglige indhold.

  De generelle informationer omkring den pædagogiske diplomuddannelse – fx opbygning, adgangskrav samt obligatoriske og fælles valgfri moduler – finder du under den pædagogiske diplomuddannelse.

Kontakt

cohj480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt

heto2018480x480.jpg

Studievejleder