Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4.-10. klasse

​Vil du være læsevejleder og samtidig specialisere dig inden for skriftsprogsudvikling og -undervisning i 4.-10. klasse? Tilmeld dig modulet og få indsigt i viden, forskning og didaktik til skriftsprogsundervisning.

Sted

Herning

Pris

11100 kr.

Dato

24.01.2022 - 10.06.2022

Ansøgningsfrist

15.12.2021

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

11100 kr.

Dato

24.01.2022 - 10.06.2022

Ansøgningsfrist

15.12.2021

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

11600 kr.

Dato

22.08.2022 - 16.12.2022

Ansøgningsfrist

15.05.2022

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

11600 kr.

Dato

31.01.2023 - 16.06.2023

Ansøgningsfrist

01.11.2022

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, har du bred indsigt i metoder om skriftsprogsundervisning, som du kan overføre direkte til din praksis.

  Du bliver i stand til at:

  • Udvælge og anvende metoder inden for vejledning af skriftsprog
  • Reflektere over problemstillinger inden for skriftsprogsundervisning, tilegnelse af flydende læsning og læseforståelse
  • Observere, analysere og vurdere skriftsprogsundervisning
  • Vejlede ledelse, lærere og forældre om forskellige handlemuligheder
 • ​På modulet kommer du blandt andet til at beskæftige dig med teorier og metoder om flydende læsning, læseforståelse og læseforståelsesstrategier

  Du arbejder med:

  • Udvalgte teorier om skriftsprogsudvikling i 4.-10. klasse
  • Undervisning i skriftsprog i dansk og læseforståelse i andre fag – herunder undervisningsdifferentiering og evalueringsformer
  • Kollegial vejledning og facilitering af kollegiale læreprocesser
  • Undervisningsobservation i dansk og andre fag
  • Muligheder og begrænsninger ved forskellige læremidler til skriftsprogsundervisning
  • Tekstlingvistik – herunder teksttyper og -strukturer
 • ​Modulet er relevant for lærere, der vil styrke deres kompetencer til at udvikle læseundervisningen som skolernes læsevejledere.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og gruppearbejde.

  Særligt om online forløbene
  Et online modul betyder, at der ikke som udgangspunkt er fysisk fremmøde i forbindelse med undervisningen.

  Dog vil et typisk online modul også indeholde et intromøde (1. undervisningsgang), hvor studerende og undervisere/vejledere får mulighed for at mødes, evt. suppleret med et møde den sidste undervisningsgang. Der vil være undervisning på eks. Zoom sammen med et hold med dagsundervisning de resterende 4 undervisningsgange.

  Et onlinemodul kan karakteriseres ved som udgangspunkt at bestå af et relativt stort antal online vejledningstimer, som indbefatter såvel undervisningssubstituerende som opgave-/prøverelaterede studieaktiviteter. Som udgangspunkt tages der udgangspunkt i de tilmeldte studerende ift. tilrettelæggelsen af modulet.

  Et modul gennemført online giver dig altid samme antal ECTS-point, som et normalt modul med fremmøde.

 • ​For at blive optaget på den pædagogiske diplomuddannelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

cohj480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt